Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 38 - 43 2019-04-01

Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Ebru Delikan [1] , Nazan Koçak [2]

27 90

Amaç: Mersin ilinde yaşayan ebeveynlerin travmatik diş (dental) yaralanmaları konusunda bilgi düzeyinin belirlenmesi ve bu yaralanmalarda yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kolay ve anlaşılır olarak hazırlanmış bir eğitici broşürün bilgi düzeyine etkisinin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne rutin dental muayene için başvuran 114 ebeveyn dahil edildi. Araştırmacılar tarafından ebeveynlere 20 soruluk bir anket formu dağıtıldı ve cevaplamaları istendi. Anket sonrasında; ebeveynlerin travmatik dental yaralanmalar hakkında hazırlanan eğitici broşürleri incelemeleri ve daha sonrasında aynı anketi ikinci kez cevaplamaları sağlandı. Oneway Anova testi, Student t, Paired Sample t test ve McNemar testi kullanılarak istatistiksel analizler yapıldı.

Bulgular: Travmatik dental yaralanmalar konusunda ebeveynlerin bilgi düzeyinde demografik verilerin farklılık oluşturmadığı görüldü. Ebeveynlerin çoğu (% 60.6) dental travmalar hakkında eğitim almamıştı ve bu tür travmaların acil müdahale gerektirdiğini (% 64.4) düşünmüşlerdi. Ebeveynlerin anketteki sorulara eğitici broşür öncesi ve sonrası doğru cevap verme oranları sırasıyla % 38.89 ± 15.17 ve % 76 ± 23.48’dir ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Diş yaralanmalarına müdahale edebileceklerini belirten ebeveynlerin oranı % 39.4 oranındadır ancak bu oran eğitici broşür ile bilgilendirildikten sonra % 71.2'ye yükselmiştir. TDY yönetimi sorularının yaklaşık olarak tümünde verilen doğru cevap sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülürken, “Avülse süt dişleri yerine yerleştirilir mi?” sorusuna verilen doğru cevapta anlamlı derecede azalma bulunmuştur. (p<0.05)     

Sonuç: Mersin ilinde yaşayan ebeveynlerin eğitim öncesinde travmatik dental yaralanmalar konusunda bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı görülmüştür. Ancak broşür ile yapılan bilgilendirme sonrasında bilgi düzeylerindeki artış oldukça memnuniyet vericidir.

Anket, broşür, diş yaralanmaları, ebeveyn
  • 1. Hamilton FA, Hill FJ, Holloway PJ. An investigation of dento-alveolar trauma and its treatment in an adolescent population. Part 1: The prevalence and incidence of injuries and the extent and adequacy of treatment received. Br Dent J 1997; 182: 91-5. 2. Al-Asfour A, Andersson L. The effect of a leaflet given to parents for first aid measures after tooth avulsion. Dent Traumatol 2008; 24: 515-21. 3. Gassner R, Bosch R, Tuli T, Emshoff R. Prevalence of dental trauma in 6000 patients with facial injuries: implications for prevention. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 87: 27-33. 4. Ozer S, Yilmaz EI, Bayrak S, Tunc ES. Parental knowledge and attitudes regarding the emergency treatment of avulsed permanent teeth. Eur J Dent 2012; 6: 370-5. 5. Al-Jame Q, Andersson L, Al-Asfour A. Kuwaiti parents' knowledge of first-aid measures of avulsion and replantation of teeth. Med Princ Pract 2007; 16: 274-9. 6. Al-Jundi SH. Type of treatment, prognosis, and estimation of time spent to manage dental trauma in late presentation cases at a dental teaching hospital: a longitudinal and retrospective study. Dent Traumatol 2004; 20: 1-5. 7. Lindskog S, Blomlof L. Influence of osmolality and composition of some storage media on human periodontal ligament cells. Acta Odontol Scand 1982; 40: 435-41. 8. Al-Asfour A, Andersson L, Al-Jame Q. School teachers' knowledge of tooth avulsion and dental first aid before and after receiving information about avulsed teeth and replantation. Dent Traumatol 2008; 24: 43-9. 9. Iskander M, Lou J, Wells M, Scarbecz M. A poster and a mobile healthcare application as information tools for dental trauma management. Dent Traumatol 2016; 32: 457-63. 10. Taş N. Okul Çağı Çocuklarının Ağız ve Diş Sağlığı Eğitiminde Broşür ve Video Yöntemiyle Bilgilendirmenin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi [thesis]. Ankara: Çocuk Diş Hekimliği, Hacettepe University; 2016.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Research
Authors

Author: Ebru Delikan

Author: Nazan Koçak

Bibtex @research article { selcukdentj547496, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {38 - 43}, doi = {}, title = {Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Delikan, Ebru and Koçak, Nazan} }
APA Delikan, E , Koçak, N . (2019). Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 38-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547496
MLA Delikan, E , Koçak, N . "Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 38-43 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547496>
Chicago Delikan, E , Koçak, N . "Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 38-43
RIS TY - JOUR T1 - Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi AU - Ebru Delikan , Nazan Koçak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 43 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi %A Ebru Delikan , Nazan Koçak %T Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Delikan, Ebru , Koçak, Nazan . "Travmatik dental yaralanmalar konusunda hazırlanan eğitici broşürün ebeveyn bilgi düzeyi ve tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 38-43.