Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 18 - 22 2019-04-01

Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları

Dilek Menziletoğlu [1] , Emire Aybüke Erdur [2] , Funda Baştürk [3]

29 109

Amaç: Süpernümere dişler, normal diş sayısından fazla olan dişler olarak tanımlanmaktadır. Hem süt hemde daimi dentisyonda süpernümere dişlere rastlanılmaktadır. Etiyolojileri tam olarak bilinmemektedir. Genelde gömülüdür ve radyograflarda tesadüfen görülürler. Bu çalışmanın amacı, süpernümere dişlerin panoramik radyograf ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) kullanılarak lokalizasyonunu değerlendirmek ve tedavi yaklaşımlarını sunmaktadır.

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada 6273 hastanın radyografik verileri Necmettin Erbakan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş Çene Cerrahisi ve Ortodonti bölümlerinde incelendi. Süpernümere dişlerin sayısı, dişin anatomik lokalizasyonu, erüpsiyon durumu panoramik radyografta ve KIBT’ta incelendi.

Bulgular: 6273 hastanın 64’ünde (40 erkek, 24 kadın) 66 süpernümere diş teşhis edildi. Hastaların yaş aralığı 9-65 yıl ve yaş ortalaması 22.47 yıldı. İki hastada (mandibula premolar ve molar bölge) çift taraflı süpernümere diş vardı. Kırk üç süpernümere diş gömülüydü. Süpernümere dişlerin hepsi çekildi. 44 süpernümere diş ortodontik tedavi için çekildi.  2 hastada maksilla premolar bölgede görülen süpernümere diş ile birlikte görülen kist enükle edildi ve dişler çekildi. 14 süpernümere diş profilaktik olarak çekildi.    

Sonuç: Süpernümere dişlerin büyük çoğunluğu gömülü olduğundan rutin klinik muayeneler sırasında teşhis edilememekte ancak radyografik incelemeler sırasında veya komplikasyonlara neden olduklarında saptanabilmektedir. Ortodontik tedavi gören hastalarda süpernümere dişler daimi dişlerin hareketine engel olmaktadır. Erken tanı ve tedavi komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, süpernümere dişler, ortodontik tedavi
  • 1. Celikoglu M, Kamak H, Oktay H. Prevalence andcharacteristics of supernumerary teeth in a non-syndromeTurkish population: associated pathologies and proposedtreatment. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15: 575–8. 2. Fardi A, Kondylidou-Sidira A, Bachour Z, Parisis N, TsirlisA. Incidence of impacted and supernumerary teeth-aradiographic study in a North Greek population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011; 16: 56–61. 3. Rajab L, Hamdan M. Supernumerary teeth: review of theliterature and a survey of 152 cases. Int J Paediatr Dent 2002; 12: 244–54. 4. Pereira MN, de Almeida LE, Martins MT, da Silva CamposMJ, Fraga MR, Vitral RW. Multiple hyperdontia: Reportof an unusual case. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140: 580–4. 5. Primosch RE. Anterior supernumerary teeth–assessment and surgical intervention in children. Pediatr Dent 1981; 3: 204–15. 6. Nasif MW, Ruffalo RC, Zullo T. Impacted supernumerary teeth: a survey of 50 cases. J Am Dent Assoc 1983; 106: 201-4. 7. Garvey T, Barry H J, Blake M. Supernumerary teeth - an overview of classification, diagnosis and management. J Can Dent Assoc 1999; 65: 612–6. 8. Moore SR, Wilson DF, Kibble J. Sequential development of multiple supernumerary teeth in the mandibular premolar region-a radiographic case report. Int J Paediatr Dent 2002; 12: 143-5. 9. Kapila S, Conley RS, Harrell WEJ. The current status of cone beam computed tomography imaging in orthodontics. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40: 24–34. 10. Esenlik E, Sayin MO, Atilla AO, Ozen T, Altun C, Başak F. Supernumerary teeth in a Turkish population. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136: 848-52.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Research
Authors

Author: Dilek Menziletoğlu

Author: Emire Aybüke Erdur

Author: Funda Baştürk

Bibtex @research article { selcukdentj547503, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {18 - 22}, doi = {}, title = {Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları}, key = {cite}, author = {Menziletoğlu, Dilek and Erdur, Emire Aybüke and Baştürk, Funda} }
APA Menziletoğlu, D , Erdur, E , Baştürk, F . (2019). Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 18-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547503
MLA Menziletoğlu, D , Erdur, E , Baştürk, F . "Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 18-22 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547503>
Chicago Menziletoğlu, D , Erdur, E , Baştürk, F . "Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 18-22
RIS TY - JOUR T1 - Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları AU - Dilek Menziletoğlu , Emire Aybüke Erdur , Funda Baştürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 22 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları %A Dilek Menziletoğlu , Emire Aybüke Erdur , Funda Baştürk %T Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Menziletoğlu, Dilek , Erdur, Emire Aybüke , Baştürk, Funda . "Konik işınlı bilgisayarlı tomografide maksiller ve mandibular süpernümere dişlerin lokalizasyonları, karakteristikleri ve komplikasyonları". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 18-22.