Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 23 - 29 2019-04-01

Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması

Hatice Kök [1] , Yaşar Bedii Göyenç [2]

17 109

Amaç: Prefabrike Ladanyi springin, elde bükümü yapılmış olan reverse closing loop ile kıyaslanması, ankraj dişler ve kaninler üzerinde meydana gelen değişimleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya ortalama yaşları 15 yıl 10 ay olan (12 yıl 6 ay-16 yıl 11 ay) 9 kız, 3 erkek toplam 12 hasta dahil edilmiştir. Prefabrike Ladanyi spring hastaların üst çenelerinde sağ segmente, reverse closing loop ise üst çenede sol segmente yerleştirilmiştir. Seanslar 4 haftada bir yapılmıştır. Her hastadan referans telleri yerleştirilerek sefalometrik radyograflar alınmıştır. Periyotlara göre sağ ve sol fark karşılaştırılmasında 2-bağımsız örnek testi Mann-Whitney U analizi, periyotlar arası kıyaslama için Friedman testi kullanılmıştır.

Bulgular: Ladanyi spring grubunda 5,87 mm kanin retraksiyonu 1,37 mm molar ankraj kaybı, reverse closing loop grubunda ise 4,16 mm kanin retraksiyonu 0,75 mm molar ankraj kaybı gözlenmiştir. Ladanyi spring grubunda SN düzlemine göre kaninlerde 1,04 mm intruzyon, molarlarda 0,66 mm ekstruzyon gözlenirken reverse closing loop grubunda kanin intruzyon miktarının ortalama 0,20 mm ve molar ekstruzyon miktarının 0,04 mm olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Çalışmamızda Ladanyi spring grubunda kanin retraksiyonu daha hızlı gerçekleşmiştir. Her iki gruptada kanin retraksiyonu sonrasında molar dişlerde ankraj kaybı, SN düzlemine göre kaninlerde intruzyon-molarlarda ekstruzyon ve overjette spontan düzelme gözlenmiştir. Ayrıca kaninlerde distale devrilme, molarlarda meziale devrilme gözlenmiştir. Reverse closing loop ile kanin retraksiyonunun daha yavaş olmasına rağmen, daha kontrollü bir hareket sağlandığı tespit edilmiştir.

Diş hareketi, kanin diş, molar diş, ortodontik boşluk kapama
  • 1. Gjessing P. Biomechanical design and clinical evaluation of new canine-retraction spring, Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1985; May(5); 353-62. 2. Lane TL. The role of the permanent canines in the race for space, Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1962; 48(4); 241-50. 3. Adams CP. The desing and construction of removable orthodontic appliance. 4 th Ed, Baltimore: The Williams and Wilkins Co. 1970; 77-8 4. Lewis PD. Canine retraction. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1970; 57: 543-60. 5. Sonis AL, Van der Plas E, Gianelly A. A comparison of elastomeric auxiliaries versus elastic thread on premolar extraction site closure: An invivo study, Am J Orthod Dentofacial Orthop.1986, 89, 73-8. 6. Daskalogiannakis J and Mc Lachlan KR. Canine retraction with rare earth magnets: An investigation into the validity of the constant force hypothesis, Am J Orthod Dentofacial Orthop.1996; 109; 489-95. 7. Tosun Y. Sabit ortodontik apareylerin biyomekanik prensipleri, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir: 1999. 8. McLaughlin RP, Bennett JC, Trevisi HJ, Systemized Orthodontic Treatment Mechanics Edition: 2, illustrated Published by Elsevier Health Sciences, 2001. 9. Stagger J, Germane N. Clinical considerations in the use of retraction mechanics, J Clin Orthod. 1991; 25(6); 364-9. 10. Ülgen M. Ortodontik Tedavi Prensipleri, 6. baskı, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Research
Authors

Author: Hatice Kök

Author: Yaşar Bedii Göyenç

Bibtex @research article { selcukdentj547505, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {23 - 29}, doi = {}, title = {Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Kök, Hatice and Göyenç, Yaşar Bedii} }
APA Kök, H , Göyenç, Y . (2019). Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 23-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547505
MLA Kök, H , Göyenç, Y . "Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 23-29 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547505>
Chicago Kök, H , Göyenç, Y . "Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 23-29
RIS TY - JOUR T1 - Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması AU - Hatice Kök , Yaşar Bedii Göyenç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 29 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması %A Hatice Kök , Yaşar Bedii Göyenç %T Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Kök, Hatice , Göyenç, Yaşar Bedii . "Segmental kanin retraksiyonunda prefabrike Ladanyi spring ve reverse closing loop’un karşılaştırılması". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 23-29.