Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 110 - 118 2019-04-01

Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar

Gökçen Deniz Bayrak [1] , Senem Selvi Kuvvetli [2]

24 99

Bir çürük lezyonuna erken aşamada tanı konulması, diş dokusunun olabildiğince korunmasına katkıda bulunabilecek en uygun tedavi planının oluşturulmasına olanak sağlar. Diş çürüğünün belirlenmesinde ve kaydedilmesinde kullanılan sistemler arasında tutarsızlıkların olması, epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda elde edilen sonuçların karşılaştırılabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle; diş hekimliği eğitiminde, klinik uygulamalarda ve araştırmalarda kullanılabilecek, çürüğün tüm aşamaları ile değerlendirilmesini sağlamak amacı ile bir klinik çürük skorlama sistemi olan Uluslararası Çürük Belirleme ve Değerlendirme Sistemi (ICDAS) geliştirilmiştir. Yapılan toplantılar sonucunda ICDAS kriterleri tekrar gözden geçirilmiş ve bazı değişiklikler yapılarak ICDAS II kriterleri ortaya konulmuştur. ICDAS II baz alınarak çürüğün doğru şekilde tedavi edilebilmesi ve hastanın çürük risk grubunun belirlenerek ağız hijyeninin en iyi şekilde sürdürülebilmesi amacıyla da Uluslararası Çürük Sınıflaması ve Yönetim Sistemi (ICCMS) geliştirilmiştir. Günümüzde bu sistemler yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır ve bu sayede diş hekimliğinde girişimsel uygulamaların azalacağı düşünülmektedir.

Diş çürükleri, erken teşhis, ICDAS, ICCMS
  • 1. Güray Efes B. Konservatif diş tedavisinde diagnostik yöntemler. J Istanbul Univ Fac Dent 2005; 39: 43-9. 2. Gomez J, Zakian C, Salsone S, Pinto SC, Taylor A, Pretty IA, et al. In vitro performance of different methods in detecting occlusal caries lesions. J Dent 2013; 41: 180-6. 3. Korkut B, Tağtekin DA, Yanıkoğlu FÇ. Diş çürüklerinin erken teşhisi ve teşhiste yeni yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem. EÜ Diş Hek Fak Derg 2011; 32: 55-67. 4. Pitts NB. Diagnostic tools and measurements -impact on appropriate care. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 24-35. 5. Trevisan TC, de Andrade MC, Presoto CD, de Oliveira Júnior OB, Andrade MF, Bortolatto JF. Hidden caries: A critical review. Journal of Scientific Dentistry 2015; 2: 33-6. 6. Ricketts D, Kidd E, Weerheijm K, de Soet H. Hidden caries: what is it? Does it exist? Does it matter? Int Dent J 1997; 47: 259–65. 7. McComb D, Tam LE. Diagnosis of occlusal caries: Part I. Conventional methods. J Can Dent Assoc 2001; 67: 454-7. 8. Weerheijm KL, van Amerongen WE, Eggink CO. The clinical diagnosis of occlusal caries: A problem. ASDC J Dent Child 1989; 56: 196-200. 9. Alkurt M, Bala O. Okluzal çürük teşhisinde gözle muayene, geleneksel radyografi ve dijital radyografinin etkinliğinin değerlendirilmesi. GÜ Diş Hek Fak Derg 2007; 24: 101-7. 10. Lussi A, Hibst R, Paulus R. DIAGNOdent: An optical method for caries detection. J Dent Res 2004; 83: 80-3.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Review
Authors

Author: Gökçen Deniz Bayrak

Author: Senem Selvi Kuvvetli

Bibtex @review { selcukdentj547548, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {110 - 118}, doi = {}, title = {Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {Bayrak, Gökçen Deniz and Kuvvetli, Senem Selvi} }
APA Bayrak, G , Kuvvetli, S . (2019). Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 110-118. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547548
MLA Bayrak, G , Kuvvetli, S . "Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 110-118 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547548>
Chicago Bayrak, G , Kuvvetli, S . "Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 110-118
RIS TY - JOUR T1 - Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar AU - Gökçen Deniz Bayrak , Senem Selvi Kuvvetli Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 118 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar %A Gökçen Deniz Bayrak , Senem Selvi Kuvvetli %T Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Bayrak, Gökçen Deniz , Kuvvetli, Senem Selvi . "Çürük belirleme yöntemlerine güncel yaklaşımlar". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 110-118.