Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 105 - 109 2019-04-01

Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler

Öznur Küçük [1] , Ayşe Diljin Keçeci [2]

16 97

Toplumun diş beyazlatmaya olan ilgisi son yıllarda artmaktadır. Diş beyazlatma, restoratif tedavi seçenekleriyle karşılaştırıldığında en konservatif tedavi yöntemidir. Diş beyazlatmanın mekanizması hidrojen peroksitin parçalanmasından sonra açığa çıkan serbest oksijenin diş dokularında kromatik renk değişikliği oluşturduğu redoks reaksiyonuna bağlıdır. Beyazlatmanın yan etkileri; dental dokunun elastik modülünü ve mikrosertliğini modifiye eden HP (Hidrojen peroksit)’nin varlığına bağlanmaktadır. Beyazlatılmış dişlerin kırılma direncini etkileyebilen bu değişimler, doku yapısının değişimi ve dentindeki organik bileşenlerin indirgenmesine bağlı olabilir. Endodontik tedavi gören dişlerde bu durum diş yapısının zayıflaması nedeni ile daha kritik olabilir. Beyazlatma tedavisinde en fazla görülen, fakat geçici olan yan etki hassasiyettir. HP  (Hidrojen peroksit) termal aktivasyon ile kombine kullanıldığında beyazlatmadan sonra daha fazla hassasiyet oluşur. Beş buçuk derecelik (C°') bir intrapulpal sıcaklık artışı geri dönüşü olmayan pulpa hasarından kaçınmak için aşılmaması gereken eşik değeri olarak kabul edilmektedir. Bu derlemenin amacı, beyazlatıcı ajanların mine üzerindeki etkileri ve beyazlatma tedavilerinin yan etkilerini değerlendirmektir.

Beyazlatma, demineralizasyon, diş, yan etki
  • 1. Elif İ, Bayrak Ş. Diş ağartma yöntemleri ve komplikasyonları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 125-33. 2. Kihn PW. Vital tooth whitening. Dent Clin North Am. 2007; 51(2): 319-31. 3. Sulieman M. An overview of tooth discoloration: extrinsic, intrinsic and internalized stains. Dent update. 2005; 32(8): 463-4, 6-8, 71. 4. Alqahtani MQ. Tooth-bleaching procedures and their controversial effects: A literature review. Saudi Dent J. 2014; 26(2): 33-46. 5. Keçeci D. Devital dişlerin ıntrakoronal ağartmasında kullanılan iki farklı materyalin klinik etkinliğinin karşılaştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2006; 13(3): 4-8. 6. Haywood VB. Current status of nightguard vital bleaching. Compendium. 2000; 21(28): S10-S7. 7. Ontiveros JC. In-office vital bleaching with adjunct light. Dent Clin. 2011; 55(2): 241-53. 8. Fasanaro TS. Bleaching teeth: history, chemicals, and methods used for common tooth discolorations. J Esthet Restor Dent. 1992; 4(3): 71-8. 9. Karadaş M, Seven N. Vital Dişlerde Beyazlatma. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2014; 9(9): 126-35. 10. Koruk DC, Kırzıoğlu Z. Diş beyazlatma tedavisinin güvenilirliği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2010; 11(1): 29-37.
Primary Language tr
Subjects Dental
Journal Section Review
Authors

Author: Öznur Küçük

Author: Ayşe Diljin Keçeci

Bibtex @review { selcukdentj547553, journal = {Selcuk Dental Journal}, issn = {}, eissn = {2148-7529}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {105 - 109}, doi = {}, title = {Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler}, key = {cite}, author = {Küçük, Öznur and Keçeci, Ayşe Diljin} }
APA Küçük, Ö , Keçeci, A . (2019). Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler. Selcuk Dental Journal, 6 (1), 105-109. Retrieved from http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547553
MLA Küçük, Ö , Keçeci, A . "Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 105-109 <http://dergipark.org.tr/selcukdentj/issue/44325/547553>
Chicago Küçük, Ö , Keçeci, A . "Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler". Selcuk Dental Journal 6 (2019): 105-109
RIS TY - JOUR T1 - Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler AU - Öznur Küçük , Ayşe Diljin Keçeci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selcuk Dental Journal JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 109 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-7529 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selcuk Dental Journal Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler %A Öznur Küçük , Ayşe Diljin Keçeci %T Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler %D 2019 %J Selcuk Dental Journal %P -2148-7529 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Küçük, Öznur , Keçeci, Ayşe Diljin . "Beyazlatmanın diş ve çevre dokularda yaratabileceği yan etkiler". Selcuk Dental Journal 6 / 1 (April 2019): 105-109.