SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi
Cover Image
ISSN 2146-4839 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |

39.027

176.196

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

ISSN 2146-4839 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |
Cover Image

39.027

176.196
Volume 9 - Issue 1 - Jun 2019
 1. İstifa ve İşten Çıkarmayı Etkileyen Faktörler(Bir Kimya Fabrikası Örneklemi Üzerine Ampirik Bir Araştırma)
  Pages 11 - 28
  TEKİN AKGEYİK
 2. Türkiye Sağlık Sistemi Performansı Üzerine Trend Analizi
  Pages 29 - 44
  Murat ATAN, Erdem CAM, Erdoğan YILMAZ
 3. Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yerli Kadın İşgücünün Sosyo-Ekonomik Analizi: İzmir İli Alan Araştırması
  Pages 45 - 63
  Suat UĞUR, Yeşim ÖZDEMİR
 4. Türkiye'de Engelli İstihdamının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
  Pages 65 - 84
  İrfan ERTUĞRUL, İbrahim BUDAK
 5. Dilim Regresyon Yöntemiyle Türkiye’de Eğitimin Ücretler Üzerindeki Etkisi
  Pages 85 - 101
  Hamdi EMEÇ, Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ, Çiçek AKGÜN
 6. Türkiye’de Okuldan İşe Geçiş: TÜİK’in Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırma Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 103 - 121
  Emel İSLAMOĞLU, Elif ALP
 7. Dünya Bankasının Yeni Uluslararası Yoksulluk Sınırları ve Küresel Yoksulluğun Yeniden Değerlendirilmesi
  Pages 123 - 140
  Rabihan YÜKSEL ARABACI
 8. Türkiye’de Asgari Ücretli Çalışan Sayısı ve Ücret Seviyelerinin Değişimi (2003-2017 Hanehalkı İşgücü Anketleri Veri Analizi)
  Pages 141 - 159
  Gürdal ASLAN
 9. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları İşsizliği Nasıl Etkiliyor? İŞKUR Eşleştirme Hizmeti Etki Analizi
  Pages 161 - 176
  Menekşe ŞAHİN, Mustafa NAL, Fatih KAYA
 10. Hollanda Göçmen Entegrasyonu Politikaları: Liberalizmden Neoliberalizme
  Pages 177 - 192
  Gizem KOLBAŞI MUYAN
 11. Güney Avrupa Refah Ülkelerinde Sosyal Harcamalar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 193 - 213
  İrfan ERSİN, Halim BAŞ
 12. Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hazırlanan Kamu Spotu Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi
  Pages 215 - 235
  Mehmet Ozan GÜLADA