SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi
Cover Image
ISSN 2146-4839 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |

SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi

ISSN 2146-4839 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu |
Cover Image

36.357

164.243
Volume 8 Issue 2 Last Issue
Volume 8 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 9 - 21
  Türker TOPALHAN, Mehtap ÖZTÜRK, Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI ÜNAL MİÇOOĞULLARI, Fatma YEŞİLKAYA
 2. Türk Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde Yaşlılara Yönelik Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler
  Pages 23 - 40
  İştar CENGİZ
 3. Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Yönelik Tercihleri: Kayıt Dışı Sektör Özelinde Bir Analiz
  Pages 41 - 58
  Selcen ÖZTÜRK, Dilek BAŞAR
 4. Türkiye İşgücü Piyasasında Suriyeli Sığınmacıların Yeri ve Etkileri
  Pages 59 - 73
  Ahmet Tayfur AKCAN
 5. Kayıt Dışı İstihdam ve Genç İşsizlik Ekonomik Büyüme ile İlişkili Olabilir Mi? Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz
  Pages 75 - 90
  Mehmet BÖLÜKBAŞ
 6. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi
  Pages 91 - 107
  Simla GÜZEL, Işın ÇETİN
 7. Refah Devletinin Dönüşüm Süreci ve “Düzgün İş” Kapsamında Sosyal Güvenlik Anlayışı
  Pages 109 - 128
  Volkan IŞIK
 8. Türkiye’de Engellilere Yönelik İstihdam Politikaları: Sorunlar ve Öneriler
  Pages 129 - 152
  Mustafa ŞEN
 9. İş Kazalarını Konu Alan İş Güvenliği Reklamlarında Duygusal Çekiciliklerin Kullanımı: Avustralya ve Singapur İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme
  Pages 153 - 172
  Murat ARPA, Caner ÇAKI
 10. Hastane Tekrar Yatışlarının Önemi, Türleri ve Risk Faktörleri
  Pages 173 - 193
  Emine ÇETİN ASLAN, İsmail AĞIRBAŞ
 11. Çocuk İşçiliğinin Denetimi
  Pages 195 - 214
  Özkan BİLGİLİ
 12. İş Güvencesizliği Algısı ve İş Arama Davranışı İlişkisi: İstanbul ve Kocaeli Örneği
  Pages 215 - 228
  Sevda KÖSE, Beril BAYKAL
 13. Toplu İş Sözleşmelerine Etki Eden Faktörler: 1969-2014 Arası Sektörel Bir Analiz
  Pages 229 - 250
  Muhammet Enes KAYAGİL
 14. Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personeline Yapılan Bir Ödeme: Kadrosuzluk Tazminatı
  Pages 251 - 264
  Damla GÜLER