Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 9 - 21 2018-12-10

Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Türker TOPALHAN [1] , Mehtap ÖZTÜRK [2] , Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI ÜNAL MİÇOOĞULLARI [3] , Fatma YEŞİLKAYA [4]

80 201

Bu çalışmanın temel amacı; yaşam beklentisinin belirleyicilerinden eğitim, istihdam, ortalama gelir ve sağlık imkânlarına erişimin kadınların yaşam beklentisi üzerindeki etkisinin panel veri analizi ile belirlenmesidir. Yaşam beklentisi literatürde özellikle kalkınma kapsamında oldukça çalışılan bir konudur. Bu kadar önemli olan bu konunun toplumsal cinsiyet çalışmalarının hız kazanmasıyla kadınlar özelinde de incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında, literatürde yaşam beklentisinin belirleyicileri arasında sayılan eğitim, istihdam, ortalama gelir ve sağlık imkânlarına erişim değişkenlerine sahip, refah rejimleri sınıflandırması esas alınarak rasgele seçilen 7 ülke incelenmiştir. Ortak veri setine  sahip  olarak  rastgele  seçilmiş  bu 7 ülkede 2009-2016 yılları arasında, seçilen değişkenlerin, kadınların yaşam beklentisi üzerinde, bir etkiye sahip olup olmadıkları incelenmiştir. Analiz sonuçları literatürle benzerlik taşımakta, elde edilen bulgulara göre yaşam beklentisi üzerinde istihdam ve ortalama gelir değişkeleri pozitif yönlü, sağlık imkânlarına erişim noktasında yaşanan sorunlar ise negatif yönlü bir etkiye sahiptir.


Panel veri analizi, yaşam beklentisinin belirleyicileri
 • Balan, C. ve Jaba, E. (2011). Statistical Analysis of the Determinants of Life Expectancy in Romania. Romanian Journal of Regional Science. 5(2). 26-38.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data, the Atrium Southern Gate Chichester: John Wiley & Sons Ltd. Bayın, G. (2016). Doğuşta ve İleri Yaşta Beklenen Yaşam Sürelerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 20(3). 93-103.
 • Bilas, V., Franc, S., Bosnjak, M. (2014). Determinant Factors of Life Expectancy at Birth in the European Union Countries. Coll. Antropol. 38(1). 1-9.
 • Breusch, T., Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies. 47 (1). 239-253.
 • Choi, I. (2001). Unit Root Tests For Panel Data. J. Int. Money And Finance. 20. 249-272.
 • Çiftçi, M. (2008). Kalkınma Göstergesi Olarak Ortalama Yaşam Beklentisine Göre Türkiye’nin AB İçindeki Konumu: Kritikler ve Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi. 7. 51-87.
 • Ecevit, E. (2013). Türk Cumhuriyetlerinde Yaşam Beklentisinin Belirleyicileri ve Ampirik Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 21. 349-363.
 • Erdoğan, S., Bozkurt, H. (2008). Türkiye’de Yaşam Beklentisi-Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Modeli ile Bir Analiz. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management 2008. 25-38.
 • Hassan, F., Minato, N., Ishida, S., Nor, N. (2016). Social Environment Determinants of Life Expectancy in Developing Countries: A Panel Data Analysis. Global Journal of Health Science. 9(5). 105-117. Jaba, E., Balan, C., Robu, I. (2014). The Relationship between Life Expectancy at Birth and Health Expenditures Estimated By A Cross- Country and Time-Series Analysis. Procedia Economics and Finance. 15. 108-114.
 • Levin, A., Lin, C., Chu, C. S. J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite- Sample Properties. Journal of Econometrics. 108. 1-24.
 • Monsef, A., Mehrjardi, A. (2015). Determinants of Life Expectancy: A Panel Data Approach. Asian Economic and Financial Review. 5(11). 1251-1257.
 • Pesaran, H. (2004). General Diagnostic Tests For Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics Working Paper. 435.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels, Journal of Econometrics 142. 50-93. Şahbudak, E., Şahin, D. (2015). Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: BIRC Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi. 3(4). 154-160.
 • Şahin, D. (2018). Doğumda Yaşam Beklentisinin Belirleyicilerinin Analizi: APEC Ülkeleri Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi. 11(1). 1-7.
 • Tabachnick, B., Fidell, L. (2001). Using Multivariate Statistics, Boston: Allyn And Bacon.
 • Teker, D., Teker, S., Sönmez, M. (2012). Ekonomik Değişkenlerin Kadın ve Erkeğin Yaşam Süresine Etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi. 4(3). 118-126.
 • Yumuşak, İ., Yıldırım, D. (2009). Sağlık Harcamaları İktisadi Büyüme İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme. The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management. 57-7.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Türker TOPALHAN

Author: Mehtap ÖZTÜRK

Author: Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI ÜNAL MİÇOOĞULLARI

Author: Fatma YEŞİLKAYA

Dates

Publication Date: December 10, 2018

Bibtex @research article { sgd492868, journal = {SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi}, issn = {2146-4839}, address = {T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {9 - 21}, doi = {10.32331/sgd.492868}, title = {Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {TOPALHAN, Türker and ÖZTÜRK, Mehtap and ÜNAL MİÇOOĞULLARI, Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI and YEŞİLKAYA, Fatma} }
APA TOPALHAN, T , ÖZTÜRK, M , ÜNAL MİÇOOĞULLARI, S , YEŞİLKAYA, F . (2018). Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (2), 9-21. DOI: 10.32331/sgd.492868
MLA TOPALHAN, T , ÖZTÜRK, M , ÜNAL MİÇOOĞULLARI, S , YEŞİLKAYA, F . "Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 9-21 <http://dergipark.org.tr/sgd/issue/42116/492868>
Chicago TOPALHAN, T , ÖZTÜRK, M , ÜNAL MİÇOOĞULLARI, S , YEŞİLKAYA, F . "Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 9-21
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi AU - Türker TOPALHAN , Mehtap ÖZTÜRK , Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI ÜNAL MİÇOOĞULLARI , Fatma YEŞİLKAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32331/sgd.492868 DO - 10.32331/sgd.492868 T2 - SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 21 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4839- M3 - doi: 10.32331/sgd.492868 UR - https://doi.org/10.32331/sgd.492868 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi %A Türker TOPALHAN , Mehtap ÖZTÜRK , Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI ÜNAL MİÇOOĞULLARI , Fatma YEŞİLKAYA %T Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi %D 2018 %J SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi %P 2146-4839- %V 8 %N 2 %R doi: 10.32331/sgd.492868 %U 10.32331/sgd.492868
ISNAD TOPALHAN, Türker , ÖZTÜRK, Mehtap , ÜNAL MİÇOOĞULLARI, Sezin ÜNAL MİÇOOĞULLARI , YEŞİLKAYA, Fatma . "Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 / 2 (December 2018): 9-21. https://doi.org/10.32331/sgd.492868
AMA TOPALHAN T , ÖZTÜRK M , ÜNAL MİÇOOĞULLARI S , YEŞİLKAYA F . Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 9-21.
Vancouver TOPALHAN T , ÖZTÜRK M , ÜNAL MİÇOOĞULLARI S , YEŞİLKAYA F . Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Kadınların Yaşam Beklentisi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 21-9.