Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 91 - 107 2018-12-10

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi

Simla GÜZEL [1] , Işın ÇETİN [2]

31 258

büyümenin ve gelir eşitsizliğinin önemi herkesçe kabul edilmektedir. Bu çalışmada da Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için gelir eşitsizliği, ekonomik büyüme ve yoksulluk ilişkisi incelenmiştir. Tahmin edilen regresyon modellerinde bağımlı değişken, ülkelerdeki yoksulluk oranları (poverty index), açıklayıcı değişkenler ise  gelir  eşitsizliği  için  GINI katsayısı ve ekonomik büyüme oranıdır. Analizler, 1985-2015  dönemi  MENA  ülkeleri  için gerçekleştirilmiştir. Analize dâhil edilen ülkeler; Cezayir,  Bahreyn,  Mısır,  İran,  Irak,  İsrail, Ürdün, Kuveyt, Libya, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’dir. Bu ülke grubuna ilişkin değerlendirmeler panel veri analizi ve mekânsal haritalandırma teknikleri ile yapılmıştır. Analiz ve değerlendirmeler, Stata 14.0 MP ve GeoDA 1.8.8 Paket program aracılığıyla yapılmıştır. Genel olarak elde edilen sonuçlara göre; Ülkeler homojendir ve yoksulluk, ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği ilişkisi önemsenecek düzeyde güçlüdür. Ayrıca gelir eşitsizliğinin azaltılması yoksulluğu azaltmakla birlikte ekonomik büyümenin yoksulluğu azaltma etkisi çok daha fazladır.

Ekonomik büyüme, gelir eşitsizliği, yoksulluk, panel data ve mekansal ekonometrik analiz
 • Acemoğlu, D. ve James A. R. (2013). Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri. (Çev: Faruk Rasim Velioğlu) İstanbul: Doğan Kitap Yayıncılık.
 • Amini, Chiara ve Silvia B. D. (2016). Poverty, Growth, Inequality and Pro-Poor Policies: New Evidence from Macro Data. The Journal of Developing Areas. 50(2). 231-254.
 • Baltagi, B. H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley&Sons Ltd., England.
 • Bourguignon, F. (2004). The Growth Elasticity of Poverty Reduction: Explaining Heterogeneity Across Countries and Time Period. Worldbank Paper No. 28104.
 • Çakır, M. H., Küçükkaplan İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000-2009 Dönemi için Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. 14(53). 6986.
 • Ensari, S. (2010). TÜİK’in Yoksulluk Analizleri Üzerine. Maliye Finans Yazıları. 24 (87). 9-15.
 • Fosu, A. K. (2014). Growth, Inequality and Poverty in SubSaharan Africa: Recent Progress in a Global Context. Oxford Development Studies. 43(1). 44-59.
 • Fosu, A. K. (2009). Inequality and the Impact of Growth on Poverty: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa, Journal of Development Studies. 45 (5). 726-745.
 • Fosu, A. K. (2011). Growth, Inequality, and Poverty Reduction in Developing Countries, UNU-WIDER Working Paper No. 2011/01. Gordon, D. (2005). Indicators of Poverty & Hunger, Expert Group Meeting on Youth Development Indicators, United Nations Headquarters. New York. Greene, W. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts. London, England.
 • Damador, G. (1999). Temel Ekonometri (Çev. Ümit Şenesen ve Gülay Günlük Şenesen). İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Ncube, Mthuli, John C. Anyanwu, Kjell Hausken. (2013). Inequality. Economic Growth, and Poverty in the Middle East and North Africa (MENA). Working Paper No. 195.
 • OECD (2016). Income Inequality Remains High in the Face of Weak Recovery.
 • Piketty, T. (2015). Yirmi Birinci Yüzyılda KAPİTAL (Çev: Hande Koçak). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ravallion, M. (1997). Can High-Inequality Developing Countries Escape Absolute Poverty. World Bank Policy Research Working Paper No. 1775.
 • Richard H., Adams JR. (2004). Economic Growth, Inequality and Poverty: Estimating the Growth Elasticity of Poverty. World Development. 32 (12). pp.1989-2014.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012). İleri Panel Veri Analizi Stata Uygulamalı. Beta Yayıncılık.
 • Tatoğlu, F.Y. (2013). Panel Veri Ekonometrisi Stata Uygulamalı. Beta Yayıncılık.
 • Uluyol, O. ve Türk, V. E. (2013). Finansal Rasyoların Firma Değerine Etkisi: Borsa İstanbul (BİST)’da Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 15. 2.
 • World Bank (2006). Equity and Development. World Development Report 2006. Washington, DC: World Bank.
 • World Bank (2015). FAQs: Global Poverty Line [Updatehttp://www.worldbank.org/en/topic/ poverty/brief/global-poverty-line-faq ].
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Simla GÜZEL

Author: Işın ÇETİN

Dates

Publication Date: December 10, 2018

Bibtex @research article { sgd492921, journal = {SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi}, issn = {2146-4839}, address = {T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {91 - 107}, doi = {10.32331/sgd.492921}, title = {Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi}, key = {cite}, author = {GÜZEL, Simla and ÇETİN, Işın} }
APA GÜZEL, S , ÇETİN, I . (2018). Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (2), 91-107. DOI: 10.32331/sgd.492921
MLA GÜZEL, S , ÇETİN, I . "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 91-107 <http://dergipark.org.tr/sgd/issue/42116/492921>
Chicago GÜZEL, S , ÇETİN, I . "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2018): 91-107
RIS TY - JOUR T1 - Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi AU - Simla GÜZEL , Işın ÇETİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32331/sgd.492921 DO - 10.32331/sgd.492921 T2 - SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 107 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-4839- M3 - doi: 10.32331/sgd.492921 UR - https://doi.org/10.32331/sgd.492921 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi %A Simla GÜZEL , Işın ÇETİN %T Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi %D 2018 %J SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi %P 2146-4839- %V 8 %N 2 %R doi: 10.32331/sgd.492921 %U 10.32331/sgd.492921
ISNAD GÜZEL, Simla , ÇETİN, Işın . "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi". SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 8 / 2 (December 2018): 91-107. https://doi.org/10.32331/sgd.492921
AMA GÜZEL S , ÇETİN I . Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 91-107.
Vancouver GÜZEL S , ÇETİN I . Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Ekonomik Büyümenin ve Gelir Eşitsizliğinin Yoksulluğa Olan Etkisi. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi. 2018; 8(2): 107-91.