Aim

SİFPUSBD, orijinal ve bilimsel çalışmalar kapsamında akademik değişim ve gelişme sağlamayı taahhüt etmektedir. Dergi, kapsamı dâhilinde yayınladığı çalışmaların görünürlüğünü arttırmayı ve en son akademik eğilimler hakkında bilgilendirmeyi sağlayacaktır. Uluslararası Priene Sosyal Bilimler Dergisi, bir taraftan araştırmacılar arasında eğitim, bilim ve sanayi araştırma faaliyetlerinin büyümesini teşvik etmeyi; diğer taraftan dünya akademisi ile uzmanlar arasındaki karşılıklı iletişimde aracı görevi görmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, hem entelektüel hem de profesyonel bir platform sağlanması hedeflenmektedir.

Scope

SİFPUSBD, sosyal bilimler alanına ve bu alandaki bilgi tabanına katkı sağlayacak makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler altında yer alan disiplinlerle (Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Hukuku, Sayısal Yöntemler, Nicel Karar Yöntemleri, İnsan Kaynakları, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Lojistik Yönetimi vb.) ilgili teorik ve ampirik çalışmalar ve vaka çalışmaları yayınlanmaktadır. Yayınlanan makaleler; istatistiksel analiz, vaka analizi, saha araştırması, literatür analizi ve tarihsel analiz gibi bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmaktadır. Sosyal bilimlerde önemli konuların yer aldığı özel sayılar da yayına açılacaktır.