Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 27 - 42 2019-06-30

ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK

Harun BİÇAKCI [1]

43 36

Ütopyalar, çok uzun bir tarihsel ve kültürel mirasa sahiptir. İnsanların mutlak
iyiliğe ve mutluluğa olan özlemleri neticesinde de her dönemde ve her
yüzyılda önemli ütopya örneklerinin sahneye çıktığı görülmektedir. Çağımızda
hızla artan sorunlar ve adaletsizlikler karşısında insanların bu özlemleri
artarak devam etmektedir. Edebi türün önemli örneklerini sergileyen
bu ütopik kurgular, sadece edebiyatın değil, sosyoloji, ekonomi siyaset gibi
çok farklı disiplinlerin de ilgi alanındadır. Diğer bir deyimle ütopyalar, birbirinden
çok farklı yaklaşımlar tarafından çeşitli şekillerde ele alınmıştır.
Bu bağlamda, çalışmanın amacı ütopyaların ve ütopyacılığın yirmi birinci
yüzyıldaki konumunu ve mevcut durumunu analiz etmektir. Bu çerçevede
çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle ütopya ve
ütopyacılığın tarihsel ve kültürel serüveni üzerinde durulmaktadır. İkinci
bölümde ise bu tarihsel süreçten süzülerek gelen ve yirmi birinci yüzyılda
ütopyaların ve ütopyacılığın mevcut durumu analiz edilmektedir. Çalışmada
literatür taraması tekniği kullanılmıştır. Araştırma bu literatürün değerlendirilmesi,
analizi, yorumlanması ve betimlenmesine dayanmaktadır.
Sosyoloji, Ütopya, Ütopyacılık, Ütopya tarihi, 21. yüzyılda ütopya
  • Albritton, Robert. “A Practical Utopia for the Twenty-First Century”. Existential Utopia New Perspectives On Utopian Thought. Ed. Patrícia Vieira - Michael Marder. 141-156. New York: Continuum International Publishing Group, 2012. Avcı, Mahmut. Tommaso Campanella ve Thomas More’un Ütopyalarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2006 Aydın, Hasan. “Güneş Ülkesi: Eğitim odaklı bir ütopya”. Bilim ve Gelecek Dergisi 32 (2006): 56-63. Bakır Şen, Benay. Bir Ütopyacı Olarak Sanatçının Yaşamsal Deneyimi Dönüştürme Tutkusu. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2006. Bal, Metin. “Ütopyanın siyaset felsefesi tarihinde evrimi” ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyalog 3/1 (2010): 1-13. Biçakcı, Harun. “Social Capital and the Role of Shyness in the Society”, 1st International Congress on Applied Sciences: Social Capital - UUBK’2015. Ed. Ahmet Diken, Meral Erdirençelebi, Hasan Ali Akyürek, Mehmet Yasin Özsağlam. 85-88. Konya:Kültür A.Ş., 2015. Brown, Valerie A. “Utopian thinking and the collective mind: beyond the transdisciplinarity”. Futures65 (2015): 209-216. Cevizci, Ahmet. “Ütopya”. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999. Demirkan, Mustafa. “Ütopik bilincin kutsaldan profana önlemez özgürleşmesi”. Journal of İstanbul Kültür University 1 (2005): 41-53. Güçlü, A. v.dğr. “Ütopya”. Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2003. Jacobsen, Michael H. - Keith Tester. Utopia as a Topic for Social Theory. In Utopia: Social Theory and the Future. Ed. Michael H. Jacobsen – Keith Tester. 1-4. England: Ashgate Publishing Limited, 2012. Kumar, Krishan. Ütopyacılık. Trc: Ali Somel, Ankara:İmge Kitabevi, 2005. Manuel, Frank E. - Manuel, Fritzie P. Utopian Thought In The Western World. USA: The Belknap Press, 1979. Omay, Murad. “Ütopya üzerine genel bir inceleme”. Sosyoloji Dergisi 3/18 (2009): 1-14. Sargent, Lyman T. “Utopia.” New Dictionary of the History of Ideas. Erişim: 16.07.2018. http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424300799.html. Sargent, Lyman T. “Authority and utopia: utopianism in political thought” Polity, 14/4 (1982): 565-584. Sargent, Lyman T. “In defense of utopia”. Diogenes 209 (2006): 11-17. Şan, Zuhal. “Ütopyalarda devlet tasarımı: Platon, Morre Campanella”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2010. Tally, Robert. Utopia in the Age of Globalization: Space, Representation, and the World System. New York: Palgrave Macmillan, 2013. Tandaçgüneş, Nilnur. Ütopya: Antik çağdan günümüze mutluluk vaadi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013. Ütopya, Erişim: 06.07.2018, http://www.tdk.gov.tr/index.php?opti on=com_ gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.554a1b9f1ae2c0.91280211. Yar, Majid. “Virtual Utopias and Dystopias – The Cultural Imaginary of the Internet”. Utopia: Social Theory and the Future. Ed. Michael H. Jacobsen – Keith Tester. 179-195. England: Ashgate Publishing Limited, 2012. Yücedağ, İbrahim. “Ütopyalar ve toplum sınıflamaları ilişkisi üzerine”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8/1 (2011): 199-212.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Harun BİÇAKCI (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

Bibtex @research article { siirtilahiyat582156, journal = {Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-385X}, address = {Siirt University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {27 - 42}, doi = {}, title = {ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK}, key = {cite}, author = {BİÇAKCI, Harun} }
APA BİÇAKCI, H . (2019). ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1), 27-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582156
MLA BİÇAKCI, H . "ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 27-42 <http://dergipark.org.tr/siirtilahiyat/issue/46321/582156>
Chicago BİÇAKCI, H . "ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2019): 27-42
RIS TY - JOUR T1 - ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK AU - Harun BİÇAKCI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 42 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-385X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK %A Harun BİÇAKCI %T ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK %D 2019 %J Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-385X- %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD BİÇAKCI, Harun . "ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK". Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (June 2019): 27-42.
AMA BİÇAKCI H . ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 27-42.
Vancouver BİÇAKCI H . ÜTOPYALAR VE 21. YÜZYILDA ÜTOPYACILIK. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 6(1): 42-27.