Açık Erişim Politikası

Siirt ilahiyat dergisi. bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. 

LOCKSS: http://dergipark.gov.tr/cuid/lockss-manifest