Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 39 - 56 2018-12-25

M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi
The Deconstruction Analyses of M. Butterfly

Zühre canay Güven [1] , Meral Serarslan [2]

93 268

Sinemada kadınlık ve erkeklik temsillerinin egemen söylemi ataerkil yapıyı devam ettiren bir biçimde olduğu ifade edilebilir. Yalnızca kadınlık ve erkeklik biçimleri değil, sinemadaki egemen söylemin bir diğer boyutu da Doğu/Batı toplumlarına yöneliktir. Bu söylemde Doğu eğitilmesi gereken bir toplum olarak tasvir edilirken, Batı güçlü ve iktidar sahibi olarak tasvir edilmektedir. Yine sinemanın egemen söyleminde karşımıza Doğu’nun kadınlık ve Batı’nın erkeklik hali ile ilişkilendirilmesi çıkmaktadır. M. Butterfly filmi ise bu hiyerarşik söylemi biçimsel olarak yıkıma uğratmaktadır. Bu araştırmada M. Butterfly filmi kadın/erkek, Doğulu/Batılı olma biçimlerini ters yüz etmesi iktidar/kimlik nedir sorusu üzerinden incelenmektedir. Bu araştırma anlamın ikircikliğinden yola çıkılarak, bir taraftan Batı’nın Doğu üzerindeki hegemonyasını sorgulamayı amaçlarken, diğer yandan karşı-hegemonya biçimlerini tartışmaktadır. Bunun yanı sıra M. Butterfly eserinin konu olarak dayandığı Madam Butterfly opera eserindeki kahraman ile incelenen eserdeki kahramanın intihar etmesi üzerinden kimlik ve cinsiyet rollerinin süreklilikleri, ikilemleri ve çıkmazları ortaya konulmuştur.  Araştırmada yöntem olarak yapı-bozuma başvurulmuştur.

It can be claimed that the representations of femininity and masculinity in the cinema reinforce the dominant masculine discourse. Not only representations of femininity and masculinity, but also another dimension of the sovereign discourse about  Eastern / Western societies  in mainstream  cinema. While East is depicted as powerful hegemonic, East is represented as a place that needs to be civilized. Furthermore, East is associated with femininity and the West with masculinity in the dominant discourse of the cinema. The film, M. Butterfly, reverses this hierarchical discourse formally. M. Butterfly was examined through the question of what power/identity is through taking into consideration of this reversed discourse of East/West and feminity/masculinity. The ambiguity of meaning was emphasized while questioning hegemony of West in this article. Moreover it was also aimed to analyze what forms of counter hegemony are while mentioning ambiguity of construction. The suicide of protagonist in M. Butterfly which is inspired of Madam Butterfly opera, was also taken into consideration while questioning what identity and gender are. This article is qualitative and deconstructive analysis was uses in the analysis of the film as a text. It was found that no structures were ultimately constructed in the film, and that the established structures were constantly changing.

  • Burcu, E. (1998). Evrimci teorinin sosyolojik düşünce üzerindeki etkileri ve sosyobiyoloji. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 15 (2), 175-186. Butler, J. (1988). Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and feminist theory. Theatre Journal 40 (4), 519-531. Connell, R.,W., (2005). Masculinities.Los Angeles: University California Press. Cronenberg, D. (Yönetmen). (1993). M. Butterfly. USA: Warner Bros. Hwang, D.H. (1992). M. Butterfly. (A. Taygun,Çev.). İstanbul: Can. Esplen, E. ve Jolly, S. (2006). Gender and Sex a Sample of Definitions. U.K: Bridge. Fausto-S.A. (2000). Sexing the Body. New York: Basic Books. Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge. Foucault, M. (2002). Toplumu Savunmak Gerekir. (Ş. Varaktaş, Çev.). İstanbul: Yapıkredi. Goffman, E. (2014). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. (B. Cezar, Çev.). İstanbul: Metis. Hall, S. (1997). Old and New Identities, Old and New Ethnicities . A.,D. King (Ed.), Culture, globalization and the world-system contemporary conditions for the representation of identity (40- 68). New York: University Minnesota Press. Hoffman, H. (1997). Stereotypes as reinforced structure in M. Butterfly. Undergraduate Review 10 (1), 53-60. Moran, B. (2017). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: İletişim. Mulvey, L. (1999). Visual Pleasure and Narrative Cinema. L.Braudy ve M. Cohen (Ed.), Film theory and criticism (833-844). New York: Oxford University Press. Oluk, A. (2013). Klasik Anlatı Sineması. İstanbul: Hayalperest. Puccini, G. (1903). Madam Butterfly. [Opera]. Said, W. E. (2003). Şarkiyatçılık. (B. Ülner,Çev.) Ankara: İmge. Sarup, M. (1997). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm. (B. Güçlü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat. Sayer, A. (1997). Essentialism, social constructionism and beyond. Sociological Review 45 (3), 453-487. Uluç, G. ve Soydan, M. (2007). Said, oryantalizm, resim ve sinemanın kesişme noktasında Harem Suare. Türk Dünyası Sosyal Bilgiler Dergisi. 42, 35-53.
Subjects Philosophy, Art, Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Zühre canay Güven (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Meral Serarslan (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 25, 2018

Bibtex @research article { sinefilozofi358193, journal = {SineFilozofi}, issn = {}, eissn = {2547-9458}, address = {Serdar ÖZTÜRK}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {39 - 56}, doi = {10.31122/sinefilozofi.358193}, title = {M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi}, key = {cite}, author = {Güven, Zühre canay and Serarslan, Meral} }
APA Güven, Z , Serarslan, M . (2018). M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi. SineFilozofi, 3 (6), 39-56. DOI: 10.31122/sinefilozofi.358193
MLA Güven, Z , Serarslan, M . "M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi". SineFilozofi 3 (2018): 39-56 <http://dergipark.org.tr/sinefilozofi/issue/41556/358193>
Chicago Güven, Z , Serarslan, M . "M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi". SineFilozofi 3 (2018): 39-56
RIS TY - JOUR T1 - M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi AU - Zühre canay Güven , Meral Serarslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31122/sinefilozofi.358193 DO - 10.31122/sinefilozofi.358193 T2 - SineFilozofi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 56 VL - 3 IS - 6 SN - -2547-9458 M3 - doi: 10.31122/sinefilozofi.358193 UR - https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.358193 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SineFilozofi M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi %A Zühre canay Güven , Meral Serarslan %T M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi %D 2018 %J SineFilozofi %P -2547-9458 %V 3 %N 6 %R doi: 10.31122/sinefilozofi.358193 %U 10.31122/sinefilozofi.358193
ISNAD Güven, Zühre canay , Serarslan, Meral . "M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi". SineFilozofi 3 / 6 (December 2018): 39-56. https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.358193
AMA Güven Z , Serarslan M . M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi. SineFilozofi. 2018; 3(6): 39-56.
Vancouver Güven Z , Serarslan M . M. Butterfly Filminin Yapı Sökümcü Analizi. SineFilozofi. 2018; 3(6): 56-39.