Author Guidelines

 • SineFilozofi dergisi sistemine yüklenen Word formatındaki makalelerin tam metinlerinde yazar ismi olmamalıdır. Kullanıcılar makale göndermek üzere açtıkları üye hesaplarında kendi isimlerini kullanmalıdır.
 • Gönderilen makalelerde, makalenin Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. İngilizce özetten önce makalenin İngilizce başlığı yer almalıdır. Özetler 150-250 kelime aralığında olmalıdır.

 • Makalelerin toplam kelime sayısı 6000-8000 kelime aralığında olması tavsiye edilir.

 • Makalelerde kullanılan fotoğraf, çizim, resim vb. içerik 'Görsel 1: görselin adı veya açıklaması" düzeninde adlandırılmalıdır.

 • Makalelerde bahsi geçen filmlerin isimleri, metin içerisinde ilk kez kullanıldığında özgün hallerinde ve parantez içerisinde Türkçesi ile birlikte verilmelidir. Ayrıca filmin yönetmeni ve gösterim yılı belirtilmelidir. Örn: Das Cabinet Des Dr. Caligari (Dr. Caligari’nin Muayenehanesi, Robert Wiene, 1920).
  İlk kullanımın ardından yapılan referanslarda metin içerisinde tutarlı olmak şartıyla filmin Türkçe veya orijinal ismi tercih edilebilir. Ayrıca ilk kullanımın ardından filme yapılan referanslarda yönetmen ismi ve yapım yılı olması zorunlu değildir.
  Metin içerisinde referans verilen m film, kitap, dergi, gazete, TV programları kaynakçada da APA stiline uygun biçimde yer almalıdır.
 • Metin içerisinde referans verilen filmler kaynakçada aşağıdaki formatta yer almalıdır:
  Producer, A. (Producer), & Director, A. (Director). (Release Year). Title of motion picture [Motion Picture]. Country of Origin: Studio.
  Örnek: Bender, L. (Yapımcı), & Tarantino, Q. (Yönetmen). (1994). Pulp fiction [Sinema Filmi]. ABD: Miramax.

 • Metin içinde geçen tüm film, kitap, gazetedergi, TV programı adları italik yazılmalıdır.


SineFilozofi dergisi APA (6.0) referans düzenini benimsemiştir. Gönderilen çalışmaların kaynak gösterim biçimi APA (6.0) stiline uygun olalıdır. 

 

1. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.
 
2. Başlıkların düzenlenmesi: 
Ana başlık ilk harfleri büyük, 13 punto ve bold,  
GirişÖzAbstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold, 
Başlıklar baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold,
Alt başlıklar, baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.
 
3. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:
Kağıt Boyutu:  A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Paragraf Başı: 1 cm
Blok Alıntı: Sol 1 cm
Yazı Tipi: Book Antiqua
Yazı Tipi Stili: Normal
Ana Metin Boyutu: 11 punto
Blok Alıntı:10 punto
Sonnot Metin Boyutu: 9 punto
Tablo İçi Bilgiler: 10 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1,25)