Aim

Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış çalışmalar yayınlanmaktadır.   

Scope

Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış özgün makale ve çalışmalar yayınlanır.