Dergimizin Ocak-Haziran 2019 sayısına makale kabulü başlamıştır.