Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 75 - 100 2018-12-27

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR

Özcan IŞIK [1]

116 259

Bu çalışmanın amacı 2012-2017 döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ve pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 10 ticari bankanın finansal etkinliğini değerlendirmektir. Çalışmada kazanç odaklı yaklaşım doğrultusunda iki girdi (faiz giderleri ve faiz dışı giderler) ve iki çıktıdan (faiz gelirleri ve faiz dışı gelirler) oluşan bir veri seti analiz edilmiştir. Bankaların etkinliğinin ölçümünde girdi odaklı BCC veri zarflama analizi kullanılmıştır.  Bulgular göstermektedir ki tüm yıllarda sadece iki banka tam etkinliğe ulaşabilmiştir.

Etkinlik, Türk bankacılık sektörü, Veri zarflama analizi
 • Akbalık, M., & Sırma, İ. (2013). Türkiye’de Yabancı Bankaların Etkinliği; Veri Zarflama Analiz Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4(8), 1-16.
 • Atan, M. (2003). Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi ile Bilan-çoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analiz. Ekonomik Yaklaşım, 14(48), 71-86.
 • Atan, M. & Çatalbaş, G.K. (2005).Bankacılıkta Etkinlik Ve Sermaye Yapısının Bankaların Etkinliğine Etkisi, İşletme, İktisat ve Finans, 20(237), 49-62.
 • Avcı, Ö.B. & Öztaş, G.Z. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik: 1998-2014 Döneminde Veri Zarflama Analizi Uygulaması. Bankacılar Dergisi, 97, 37-72.
 • Banker, R.D., Charnes, A., & Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30(9), 1078-1092.
 • Berger, A. N., & Mester, L. J. (2003). Explaining the Dramatic Changes İn Per-formance of US Banks: Technological Change, Deregulation, and Dynamic Changes in Competition. Journal of financial intermediation, 12(1), 57-95.
 • Budak, H. (2011). Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110.
 • Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
 • Chen, X., Skully, M. and Brown, K (2005); “Banking Efficiency in China: An Ap-plication Of Dea To Pre - And Post Deregulation Era: 1993-2000”, China Economic Re-view, 16, 229-245.
 • Chen, Y. C., & Lin, C. (2007). Empirical Study on the Efficiency Analysis of Aus-tralian Banks, Banks and Bank Systems, 2(4), 38-49.
 • Çelik, Ş., Öncü, E., & Yenice, S. (2018). Türkiye'deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (1), 156-171.
 • Degl’Innocenti, M., Matousek, R., Sevic, Z., & Tzeremes, N. G. (2017). Bank Ef-ficiency and Financial Centres: Does Geographical Location Matter?. Journal of Interna-tional Financial Markets, Institutions and Money, 46, 188-198.
 • Demir, Y., & Gençtürk, M. (2006). İMKB’de İşlem Gören Yerli ve Yabancı Ban-kaların Göreli Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Ölçümü, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 49-74.
 • Demirci, A. (2018).Teori ve Uygulamalarla Veri Zarflama Analizi, Gazi Kitabevi, Ankara
 • Dilmaç, M., Gülcü, A., & Sümer, S. (2018). Karlılık ve Çeşitlendirmenin Bankala-rın Büyümesi Üzerindeki Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 149-163.
 • Drake, L., Hall, M. J., & Simper, R. (2009). Bank Modelling Methodologies: A Comparative Non-Parametric Analysis of Efficiency in the Japanese Banking Sec-tor. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(1), 1-15.
 • Duranay, S. (2017). Türk Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Analizi (VZA) İle Göreli Etkinliklerinin Ölçülmesi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 131-143.
 • Havrylchyk, O. (2006). Efficiency of The Polish Banking Industry: Foreign Versus Domestic Banks. Journal of Banking & Finance, 30(7), 1975-1996.
 • Henriques, I. C., Sobreiro, V. A., Kimura, H., & Mariano, E. B. (2018). Efficiency in The Brazilian Banking System Using Data Envelopment Analysis. Future Business Journal, 4(2), 157-178.
 • Isik, O., Kosaroglu, Ş.M. & Demirci, A. (2018). The Impact of Size and Growth Decisions on Turkish Banks’ Profitability, International Journal of Economics and Finan-cial Issues, 8(1), 21-29.
 • Karakaya, A. (2018). Katılım Bankalarının Teknik ve Ölçek Etkinlikleri. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, 2(2), 109-118.
 • Koçyiğit, M.M. (2013). Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (57), 73-87.
 • Kücükaksoy, İ., & S, Önal. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi: 2004-2011 Yılları Uygulaması. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (18), 56-80.
 • Önal, Y. B., & Sevimeser, N. C. (2006). Yabancı banka girişlerinin Türk bankacılık sistemine etkileri: Yerli ve yabancı bankaların etkinlik analizi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 295-312.
 • Özdağoğlu, A., Yakut, E., & Bahar, S. (2017). Performance Evaluation of Turkish Banking Sector With Data Envelopment Analysis Using Entropic Weights, İşletme Fakül-tesi Dergisi, 18(1), 1-28.
 • Özel, N. G., Şahin, İ. E., & Göral, R. (2017). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Verimlilik Analizinin Veri Zarflama Yöntemi İle İncelenmesi: 2013-2015 Dönemi Uy-gulaması. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 30. Yıl Özel Sayısı, 17, 85-100.
 • Řepková, I. (2014). Efficiency of the Czech Banking Sector Employing the DEA Window Analysis Approach. Procedia Economics and Finance, 12(1), 587–596.
 • San, O. T., Theng, L. L., & Heng, T. B. (2011). A Comparison on Efficiency of Domestic and Foreign Banks in Malaysia: A DEA Approach. Business Management Dy-namics, 1(4), 33-49.
 • Singh, H., Naresh, K. and Vikrant, V.S (2012); Efficiency Measurement of Indian Banking Sector by Using Data Envelopment Analysis, International Journal of Business and Management Tomorrow, 2(11), 1-14.
 • Stewart, C., Matousek, R., & Nguyen, T. N. (2016). Efficiency in the Vietnamese banking system: A DEA double bootstrap approach. Research in International Business and Finance, 36, 96-111.
 • Sufian, F. (2007). The Efficiency of Islamic Banking Industry: A Non Parametric Analysis with Non-Discretionary Input Variable, Islamic Economic Studies, 14(1-2), 53-78.
 • Sufian, F., & Kamarudin, F. (2016). Determinants of efficiency in the Malaysian banking sector: Does bank origins matter?. Intellectual Economics, 10(1), 38-54.
 • Yayar, R., & Karaca, S. S. (2014). Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 1-15.
 • Yue, P. (1992). ‘Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer With Applications to Missouri Banks’. Federal Reserve Bank of St Louis Review, January/ February, 31-45.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-2230-8738
Author: Özcan IŞIK (Primary Author)
Institution: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2018

Bibtex @research article { sinopusd489490, journal = {Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-989X}, address = {Sinop University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {75 - 100}, doi = {10.30561/sinopusd.489490}, title = {TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR}, key = {cite}, author = {IŞIK, Özcan} }
APA IŞIK, Ö . (2018). TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2), 75-100. DOI: 10.30561/sinopusd.489490
MLA IŞIK, Ö . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 75-100 <http://dergipark.org.tr/sinopusd/issue/41474/489490>
Chicago IŞIK, Ö . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2018): 75-100
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR AU - Özcan IŞIK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30561/sinopusd.489490 DO - 10.30561/sinopusd.489490 T2 - Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 100 VL - 2 IS - 2 SN - -2547-989X M3 - doi: 10.30561/sinopusd.489490 UR - https://doi.org/10.30561/sinopusd.489490 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR %A Özcan IŞIK %T TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR %D 2018 %J Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2547-989X %V 2 %N 2 %R doi: 10.30561/sinopusd.489490 %U 10.30561/sinopusd.489490
ISNAD IŞIK, Özcan . "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR". Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 75-100. https://doi.org/10.30561/sinopusd.489490
AMA IŞIK Ö . TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR. sinopusd. 2018; 2(2): 75-100.
Vancouver IŞIK Ö . TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARDAN KANITLAR. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 100-75.