Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)
Cover Image
ISSN 2149-2778 | e-ISSN 2667-4718 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Sakarya University |

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yılda iki defa yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı sunmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra alana katkı sağlayacak kitap değerlendirmelerine ve araştırma notlarına da dergimizde yer verilmektedir. 

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler yayımlanmadan önce Ithenticate programı vasıtasıyla intihal taramasından geçirilir.


Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD)

ISSN 2149-2778 | e-ISSN 2667-4718 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Sakarya University |
Cover Image

23.567

123.685

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yılda iki defa yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin gelişimine katkı sunmaktadır. Araştırma makalelerinin yanı sıra alana katkı sağlayacak kitap değerlendirmelerine ve araştırma notlarına da dergimizde yer verilmektedir. 

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler yayımlanmadan önce Ithenticate programı vasıtasıyla intihal taramasından geçirilir.


Volume 5 - Issue 9 - May 2019
 1. İstanbul’da Yaşayan Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilerin Türk Vatandaşlığına İlişkin Görüşleri (The Views of Syrians Living in Istanbul Who Have the Temporary Protection Status on Turkish Citizenship)
  Pages 1 - 20
  ESMA ALTINDİŞ, Mehmet Tayfun Amman
 2. Mehmet Âkif Ersoy Hakkındaki Arapça Bibliyografya Üzerine Bir Araştırma (Arabic Bibliography of Mehmet Âkif Ersoy)
  Pages 21 - 33
  Yılmaz Daşcıoğlu, Amira Husseiny
 3. Batı Sosyolojisi Karşısında Türkiye’de Yerli Sosyoloji Arayışı (The Pursuit of a Native Sociology in the Face of Western Sociology in Turkey)
  Pages 35 - 59
  Mustafa Kemal ŞAN, Sevcan ŞENKALOĞLU
 4. Arşiv Belgeleri Bağlamında Emirgan/Mirgün Hamid-i Evvel Camiinin Tarihi Ve Mimari Özellikleri (History and Architectural Features of Emirgan / Mirgün (Hamid-İ Evvel) Mosque in the Context of Archive Documents)
  Pages 61 - 103
  Mehmet Memiş, Neziha Bezci
 5. Terör, Asayiş ve Organize Suç Örgütleriyle Mücadelede “Rasyonel Tespit-Önetkin Polislik Teorisi”nin Hayata Geçirilmesi ve Sosyal Hayata Etkileri “Gazi Mahallesi Örneği” (Implementation and Its Effects on Social Life “Rational Detection-Proactive Police Theory” as an Example “District of Gazi”)
  Pages 105 - 130
  Mustafa Çalışkan
 6. Fransız Sosyoloji’sinde Gündelik Hayat Çalışmaları (Everyday Life Studies in French Sociology)
  Pages 131 - 145
  Emine Kırış
 7. Osmanlı Tarih Kitaplarında III. Mehmed'in Cülusunda Öldürülen On Dokuz Şehzade Meselesi (The Question of Nineteen Şehzade Killed During the Enthronement of Mehmed III in the Ottoman History Books)
  Pages 147 - 167
  Tuğba Demirci
 8. On Uighur Wedding Traditions and Change (Uygur Düğün Gelenekleri ve Değişimi Üzerine)
  Pages 169 - 191
  Mairihaba Wufuer
 9. Geleneğin Yenilenmesi: Minyatür, Bakış Ve Farklı Görme Rejimleri Bağlamında “Fatih Portreleri” Çözümlenmesi (Renewal of Tradition; Analysis of Miniature, Sultan Fatih’s Portraits in the Context of Sight and Different View Regimes)
  Pages 193 - 216
  Aslıhan Tonguç