Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 151 - 159 2018-12-17

WATER MANAGEMENT AND WOOD SUSTAINABILITY
SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

EZGİ KIRTORUN [1] , FEZA KARAER [2]

170 208

 

Access to safe drinking and drinking water is a basic necessity, not a luxury, especially for children. Water demand is increasing due to population growth in urban areas, crooked urbanization, global warming, industrialization and agricultural use, and this puts pressure on clean drinking water resources. The way to mitigate this risk is through the efficient use of available resources and the management of water.

Water management; planning, quality protection, investment, monitoring, permitting, supervision, enforcement and coordination activities that will ensure the optimum use of water resources and control the adverse effects, taking into account all living things and sectors demands.

Sustainable water using is the effective use of a single drop of water in a way that is compatible with the environment without wasting it. In this context, it is necessary to reduce water consumption rates, determine methods for effective and reuse of water, and develop and implement water saving models for sustainable water management.

In this study, water management in the world and in our country is examined. Sustainable use of water was discussed and suggestions for water management were given.

Güvenli içme ve kullanma suyuna erişim insan sağlığı ve özellikle de çocuklar için bir lüks değil temel bir ihtiyaçtır. Kentlerde gerçekleşen nüfus artışına, çarpık kentleşmeye, küresel ısınmaya, sanayileşmeye ve tarımsal kullanıma bağlı olarak su talebi artmakta ve bu durum temiz içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu riski azaltmanın yolu mevcut kaynakların verimli kullanılmasından ve suyun yönetilmesinden geçmektedir.

Su yönetimi; bütün canlıların ve sektörlerin taleplerini dikkate alarak, su kaynaklarının optimum faydalı kullanımlarını sağlayacak ve olumsuz etkilerini kontrol altına alacak politika geliştirme, planlama, kalite koruma, yatırım, izleme, izin verme, denetim, yaptırım ve koordinasyon faaliyetlerinin bütünüdür.

Sürdürülebilir su kullanımı ise, suyun tek bir damlasının bile israf edilmeden çevre ile uyumlu olacak şekilde etkin kullanımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda, su tüketim oranlarının azaltılıp, suyun etkin ve yeniden kullanımına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi ve sürdürülebilir su yönetimi için su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması  gerekmektedir.

Bu çalışmada, Dünya'da ve ülkemizdeki su yönetimi incelenmiştir. Suyun sürdürülebilir kullanımı tartışılarak, su yönetimine yönelik öneriler verilmiştir.

  • Büyük Resim (2017), Su Tema, htpp://www.sutema.org/buyuk-resim/su-yonetimi.28.aspx erisim tarihi:13.02.2018.Çevreciyiz (2016), Sürdürülebilir Kalkınma, http://www.cevreciyiz.com/makale-detay/1035/su-verimliligi-uygulamalariyla-sanayide-suyun-ayak-izi-azaliyor erisim tarihi:13.02.2018.Ekinci,B. (2015), ''Su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve Dünya'daki su verimliliği çalışmalarının Türkiye'de uygulanabilirliği'', T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye.Karahan, A. (2011), ''Gri suyun değerlendirilmesi'', X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 14-18 Nisan, TMMOB, İzmir,ss 44-46.Kınacı,C. (2017), ''Su yönetiminde temel kavramlar ve bileşenler; Türkiye'de su yönetimi'', Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye.Muluk,Ç.,Kurt,B.,Turak,A.,Türker,A.,Çalışkan,M.,Balkız,Ö.,Gümrükçü,S.,Sarıgül,G.,Zeydanlı,U.(2014),''Türkiye'de suyun durumu ve su yönetiminde yeni yaklaşımlar:çevresel perspektif'', Sürdürülebilir Kalkınma Derneği,FAO,Doğa Koruma Merkezi,Yaşama Dair Vakıf, Türkiye.Tanık,A. (2017), ''Yağmur suyu toplama, biriktirme ve geri kazanımı'', Su Kaynakları ve Kentler Konferansı, 25-27 Ekim 2017, Kahramanmaraş, pp.3-10.Türkiye Nüfusu (2017), Türkiye Nüfusu, http://www.nufusu.com/ erisim tarihi:12.02.2018.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: EZGİ KIRTORUN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: FEZA KARAER
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 17, 2018

Bibtex @research article { smutgd453264, journal = {Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi}, issn = {2651-3544}, address = {Hakan ÇAĞLAR}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {151 - 159}, doi = {}, title = {SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ}, key = {cite}, author = {KIRTORUN, EZGİ and KARAER, FEZA} }
APA KIRTORUN, E , KARAER, F . (2018). SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, 1 (2), 151-159. Retrieved from http://dergipark.org.tr/smutgd/issue/41240/453264
MLA KIRTORUN, E , KARAER, F . "SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ". Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 1 (2018): 151-159 <http://dergipark.org.tr/smutgd/issue/41240/453264>
Chicago KIRTORUN, E , KARAER, F . "SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ". Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 1 (2018): 151-159
RIS TY - JOUR T1 - SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AU - EZGİ KIRTORUN , FEZA KARAER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 159 VL - 1 IS - 2 SN - 2651-3544- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Sustainable Engineering Applications and Technological Developments SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ %A EZGİ KIRTORUN , FEZA KARAER %T SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ %D 2018 %J Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi %P 2651-3544- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD KIRTORUN, EZGİ , KARAER, FEZA . "SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ". Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 1 / 2 (December 2018): 151-159.
AMA KIRTORUN E , KARAER F . SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ. SMUTGD. 2018; 1(2): 151-159.
Vancouver KIRTORUN E , KARAER F . SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi. 2018; 1(2): 159-151.