Year 2018, Volume 3, Issue 1-2, Pages 1 - 13 2018-12-30

Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler
Syrian Asylum Seekers and Working Life: Problems, Fastenings And Suggestions

Bekir KOCADAŞ [1]

111 176

Suriye’de çıkan iç savaştan sonra ülkemize dört milyondan fazla sığınmacı gelmiştir. Çeşitli mesleklere sahip olan bu insanlar çalışma hayatına atılıp, yaşamını sürdürecek kazanç elde etmek için uğraş vermektedirler. Bu insanların sığınmacı olmaları onları pek çok sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Bu sorunlardan biri belki de en önemlisi emeklerinin karşılığını alamamalarıdır. Örneğin Kilis’te yaşanılan sorunlar bağlamında konu aslında nitel-nicel araştırma yönteminin araştırma tekniğine uygun olarak tartışılabilir. Kilis’te sosyal hayatın içinde yer alan insanlar aynı zamanda çalışma hayatına da katılmışlardır. Fakat çalışma hayatında yerli çalışanla aynı işi yapmalarına rağmen aynı ücreti alamamaktadırlar. Çalışma saatleri de çok uzundur. Ayrıca sosyal güvenlik açısından da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Ama öte yandan da “Suriyeli sığınmacılar yüzünden işini kaybettiğine inanan” yerli halkta tepki ve nefret sorunu da oluşmuştur. 

  • Barın, H. (2015). Türkiye’deki Suriyeli Kadınların Toplumsal Bağlamda Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Göç Araştırmaları Dergisi. Cilt:1, Sayı:2.
  • Boyraz, Z. (2015). Türkiye'de Göçmen Sorununa Örnek Suriyeli Mülteciler. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. Vol. 7, No. 2.
  • Ciğerci, N. (2012). “Bursa-Kırcaali Hattı: 1989’da Gelen Bulgaristan Göçmenleri Örneği”,Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, (Der. S. Gülfer Ihlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner). İletişim Yayınları, İstanbul, SS.107-134; Akt.: Deniz, A. Ç. -
  • Ekinci, Y. - Hülür, A. B. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Karşılaştığı Sosyal Dışlanma Mekanizmaları. www.sbard.org, Yıl: 14, Sayı:27, SS. 17 – 40.
  • Koç, M.-Görücü, İ.-Akbıyık, N. (2015). Suriyeli Sığınmacılar ve İstihdam Problemleri. Birey ve Toplum Dergisi. Cilt: 5, Sayı:9.
  • Lordoglu, K. (2015). Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç ve İşgücü Piyasalarına Bazı Yansımalar. Çalışma ve Toplum, Sayı:1.
  • Şahin, Ç. (2015). Türkiye’de Göçmen İşçiler Sorunu. Toprak İşveren Sendikası.
  • TUİK. (2017). http://www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi:26.07.2017).
  • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi / Turkish Journal of Tesam Academy. Temmuz- July. 2 (2). 29 – 63.
  • Üstün, N. (2016). Suriyelilerin Türk İşgücü Piyasasına Entegrasyonu Sorunlar-Öneriler. Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü Yay. Konya.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Bekir KOCADAŞ
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { sosdus500018, journal = {Sosyolojik Düşün}, issn = {}, eissn = {2587-2699}, address = {Bekir KOCADAŞ}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler}, key = {cite}, author = {KOCADAŞ, Bekir} }
APA KOCADAŞ, B . (2018). Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler. Sosyolojik Düşün, 3 (1-2), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosdus/issue/41925/500018
MLA KOCADAŞ, B . "Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler". Sosyolojik Düşün 3 (2018): 1-13 <http://dergipark.org.tr/sosdus/issue/41925/500018>
Chicago KOCADAŞ, B . "Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler". Sosyolojik Düşün 3 (2018): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler AU - Bekir KOCADAŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyolojik Düşün JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 3 IS - 1-2 SN - -2587-2699 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sociological Thought Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler %A Bekir KOCADAŞ %T Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler %D 2018 %J Sosyolojik Düşün %P -2587-2699 %V 3 %N 1-2 %R %U
ISNAD KOCADAŞ, Bekir . "Suriyeli Sığınmacılar ve Çalışma Hayatı: Sorunlar, Tespitler Ve Öneriler". Sosyolojik Düşün 3 / 1-2 (December 2019): 1-13.