Editör Kurulu

Dr. Cem Koray Olgun

Dr. Cihad Özsöz

Dr. İsa Demir

Danışma ve Hakem Kurulu (Alfabetik Sıralı)

Doç. Dr. Aslıhan Öğün Boyacıoğlu, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Çağdaş Ceyhan, Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Emre Gökalp, Anadolu Üniversitesi

Dr. Emre Öztürk, Düzce Üniversitesi

Dr. Erhan Akarçay, Anadolu Üniversitesi

Dr. Fatih Kahraman, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Dr. Ferhat Arık, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Gülbin Özdamar Akarçay, Anadolu Üniversitesi

Dr. Gülşen Çakıl Dinçer, Adıyaman Üniversitesi

Dr. İlknur Hacısoftaoğlu, Gedik Üniversitesi

Dr. Levent Taş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Dr. Mehmet Çakır, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Mevlüt Yılmaz, Fırat Üniversitesi

Dr. Mine Karakuş Yetkin, Anadolu Üniversitesi

Dr. Muhammet Fırat, Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Altunoğlu, Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Nadir Suğur, Anadolu Üniversitesi

Dr. Nalan Ova, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Nurşen Adak, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuz Işık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Faik Anlı, Ankara Üniversitesi

Dr. Öznur Yaşar, Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Rukiye Çelik, Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Saim Can Beritan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Selda Adiloğlu, Bursa Teknik Üniversitesi

Dr. Şevket Ercan Kızılay, Düzce Üniversitesi

Prof. Dr. Veysel Bozkurt, İstanbul Üniversitesi

Dr. Zehra Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Zeynep Kurnaz, Karabük Üniversitesi

Dr. Zuhal Güler, Abant İzzet Baysal Üniversitesi