Author Guidelines

SOSYOLOJİ NOTLARI DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI[1]

1. Genel Yapı: Makalelerin genel yapısı aşağıdaki sıralamaya göre oluşturulmalıdır. Giriş ve Sonuç bölümleri arasında kalan başlıklar yazarın tercihine göre organize edilebilir. Şayet başlıklar numaralandırılacaksa Giriş ve Sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. Makaleler kesinlikle *.pdf formatında gönderilmemelidir, lütfen makaleleri *.docx (MS Word) formatında gönderiniz.

Başlık

İngilizce başlık

Yazar adı/adları

Özet

Anahtar Kelimeler (En fazla 5 adet)

Abstract

Keywords (En fazla 5 adet

Giriş

Yöntem (Saha çalışması varsa)

Kuram/Ana metin

Bulgular (Saha çalışması varsa)

Sonuç

Kaynakça

2. Başlık ve Metin Biçimi

 

Font

Punto

Harf

Kullanımı

Biçim

Hizalama

Satır

Aralığı

Makale başlığı

(Tez yayınıysa

dipnotla belirtilmelidir)

Times

New Roman

12

Tamamı büyük harf

Kalın

Orta

1.5

İngilizce başlık

Times

New Roman

12

Tamamı büyük harf

Kalın

Orta

1.5

Yazar adı/adları

(Dipnotla kurum [veya eğitim] ve iletişim bilgileri verilmelidir)

Times

New Roman

12

Ad: İlk harf büyük, Soyad: Tamamı büyük harf

Kalın

Sağa yaslı

1.5

Özet başlığı

Times

New Roman

10

Tümce kullanımı

Kalın

Sola yaslı

1.5

Özet metni

Times

New Roman

10

Tümce kullanımı

Normal

İki yana yaslı

1.5

İngilizce özet başlığı

(Abstract)

Times

New Roman

10

Tümce kullanımı

Kalın

Sola yaslı

1.5

İngilizce özet metni

Times

New Roman

10

Tümce kullanımı

Normal

İki yana yaslı

1.5

Bölüm başlıkları

Times

New Roman

12

Birinci düzey:

Tamamı büyük harf

İkinci düzey:

İlk harfler büyük

Üçüncü düzey:

Tümce kullanımı

Kalın

Sola yaslı

1.5

Metin

Times

New Roman

12

Tümce kullanımı

Normal

İki yana yaslı

1.5

Dipnotlar

Times

New Roman

10

Tümce kullanımı

Normal

İki yana yaslı

1.0

Blok alıntılar

Times

New Roman

12

Tümce Kullanımı

İtalik

İki yana yaslı

Alıntının tamamı 1.25 cm içeride

1.5

Tablo/resim bilgileri ve tablo içerikleri

Times

New Roman

10

Tümce Kullanımı

Tablo No.: Kalın

Tablo adı: Normal, İtalik

Tablo/resim altında, tabloyla/resimle birlikte orta

1.0

Kaynakça başlığı

Times

New Roman

10

Tamamı büyük harf

Kalın

İki yana yaslı

1.5

Kaynakça

Times

New Roman

10

Bkz. Alıntı kuralları

Normal

İki yana yaslı

1.5

3. Sayfa Yapısı: Sayfanın tüm kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

4. Paragraf Yapısı: Paragrafların ilk satırlarında 1.25 cm girinti olmalıdır. Paragraftan önce ve sonra boşluk bırakılmamalı, ilgili paragraf ayarlarında boşluk ayarı 0nk olarak ayarlanmalıdır.

5. Alıntı Biçimi:

Tek yazarlı kaynaklar: (Aycan, 2000, s. 15)

İki yazarlı kaynaklar: (Durgun ve Key, 2001, s. 74)

İkiden fazla yazarlı kaynaklar: (Uzer vd., 2011, s. 19)

Bir kaynağın bütününden söz edildiğinde: (Burhan, 1989)

Cümle sonunda birden fazla yayın belirtilecekse: (Alkan, 2004, s. 37; Kavak, 2007, s. 21)

Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme: (Toy, 2008, s. 45; Toy, 2009, s. 21)

Aynı yazarın aynı yılda yayımlanmış iki yayınına ya da aynı soyadlı iki ayrı yazarın yayınlarına gönderme: (Piren, 2009a, s. 45; Piren, 2009b, s. 56)

Yazarı belli olmayan kaynaklar: (Yayın adı, 2008, s. 12)

Görüşmeye gönderme: (Murat Semizoğlu, yüz yüze görüşme, Kasım 2008)

Kurum yazarlı kaynaklar: (Milli Eğitim Bakanlığı, 2007, s. 45)

Arşiv Belgeleri: (Osmanlı Arşivleri, 1955, s. 45)

Mahkeme Kararları: Dipnot olarak referans verilir. Kararı veren mahkeme, karar tarihi ve karar sayısı bilgileri yer alır.

Tarihi belli olmayan kaynaklar: (Mahir, tarihsiz, s. 23)

İkincil kaynaktan aktarma: (Yarkın, 1955’den akt. Çimen, 2008, s. 164).

Televizyon programı, film, çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar: (Genç Başarı, 1997)

Künye bilgileri olmayıp yalnızca internet ortamında yer alan kaynaklar: Dipnotta ilgili link tam olarak verilir, sonuna parantez içinde erişim tarihi yazılır.

6. Kaynakça Biçimi

Tek yazarlı makale: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (Sayı), Sayfa aralığı.

İki yazarlı makale: Birinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi ve/and İkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa aralığı.

Üç yazarlı makale: Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. ve/and Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa aralığı.

Çok yazarlı makaleler: Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., Üçüncü Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., Dördüncü Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., Beşinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., Altıncı Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., Diğer Tüm Yazarların Soyadı, Adının İlk Harfi, Son Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa aralığı.

Gazete makalesi: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Makalenin yayın yılı). Makale adı. Gazete adı, Sayfa numarası/aralığı.

Çeviri makale: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. (Çev: Çevirenin Adı Soyadı) Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa aralığı.

Yazarı belli olan kitap: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (varsa baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi. (Yazar sayısı birden fazlaysa makaleler için geçerli olan yazar yazım biçimi kullanılır).

Derleme kitapta bölüm, ünite veya makale: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bölüm adı. Editörün adının ilk harfi. Soyadı (Ed.), Kitap adı içinde (Sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi.

Kurum yazarlı kitap: Kurum Adı. (Yayın yılı). Kitap adı. (varsa baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi.

Çeviri kitap: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (Çev: Çevirenin adının ilk harfi. Soyadı).Yayın yeri: Yayınevi.

Araştırma raporu: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Rapor adı. Yayın yeri: Yayınevi

Bildiri kitabı: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlik Adı, Yayın yeri: Yayınevi, Sayfa aralığı.

Yayımlanmamış bildiri: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan bildiri, yer: Üniversite.

Poster bildiri: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan poster, yer: Üniversite

Yayımlanmamış doktora ve yüksek lisans tezi: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Tez adı. Yayımlanmamış Doktora/Yüksek Lisans Tezi. Yayın yeri: Üniversitesi.

Arşiv belgesi: Arşivin adı. (varsa tarih). varsa Belgenin adı, varsa fon kodu/katalog numarası, varsa varak/yaprak/yer/dosya numarası.

Mahkeme kararları: Örnek; Danıştay 9. Dairesinin 16.11.1989 tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı kararı.

E-dergilerdeki makale: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı). İnternet tam adresi. (Erişim tarihi: gg.aa.yy).

Web sayfasında yayınlanan bildiri: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bildiri adı. Akademik Etkinlikte (Adı) sunulan bildiri, İnternet tam adresi (Erişim tarihi: gg.aa.yy).

İnternet ortamında yer alan ve künyesi olmayan kaynak: İnternet tam adresi (Erişim tarihi: gg.aa.yy)

Televizyon programı: Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin rolü). (Yıl, Yayınlandığı tarih). Dizinin adı. [Televizyon yayını]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı.

Televizyon dizisi: Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin Rolü). (Dizinin ilk yayınlanmaya başladığı yıl). Dizinin veya ilgili bölümünün başlığı [Televizyon dizisi]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı.

Sinema filmi: Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yönetmen). (Yayın yılı). Filmin adı. [Film]. Üretildiği ülke: Yapımcı firma adı.

Müzik: Söz Yazarının Soyadı, Adının ilk harfi. (Telif hakkı alındığı yıl). Şarkının adı [Eğer söz yazarı ve yorumcusu farklı ise: yorumcusunun Adının ilk harfi. Soyadı]. Albümün adı [CD, Plak, DVD, Kaset]. Kayıt edildiği yer: Kaydı yapan firma adı (Telif hakkından farklı bir tarihte kaydedilmiş ise kayıt tarihi).

Ses kaydı: Konuşmacının Soyadı, Adının ilk harfi. (Konuşmacı). (Kayıt yılı). Kaydın başlığı (CD, Kaset, DVD).Yayıncının yeri: Yayıncı.

Yazarı belli olmayan kaynak: …………(Yayın yılı). Eser adı. Yayın yeri: Yayınevi.

…………(Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa aralığı.

Tarihi belli olmayan kaynak: Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Tarihsiz). Kitap adı. (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi.

Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Tarihsiz). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa aralığı.

Patent: Yazarın soyadı, Adının baş harfleri. (Yayın yılı). Patentin ismi. Patentin ülkesi, Patentin numarası.

 [1] Bu metinde yer alan biçimsel kurallar MS Word programının ayarları temel alınarak oluşturulmuştur.