Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Seyfettin ARTAN [1] , Pınar HAYALOĞLU [2]

289 1006

Son yıllarda ekonomik yaşamın kurumların etkisinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini savunan kurumsal iktisadi düşünce önemli bir ilgi odağı olmaktadır. Kurumsal iktisadi düşünceyle birlikte, geleneksel büyüme teorilerinde büyümenin belirleyicileri olarak ifade edilen unsurların kurumların sağlamış olduğu teşvikler sonucu belirlenen faktörler olduğu ve büyüme analizlerinde odaklanılması gereken asıl noktanın kurumsal yapı olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda kurumlar ve kurumsal yapının iktisadi büyüme sürecindeki rolü iktisatçıların üzerinde en çok durduğu araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada kurumsal yapı ve iktisadi büyüme ilişkisi, 1972-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye için test edilmiştir. Analiz sonuçları, çalışmada kurumsal yapının göstergesi olarak alınan politik özgürlükler düzeyinin iktisadi büyümeyi uzun dönemde olumlu yönde etkilediğini göstermekle birlikte, kısa dönemde kurumsal yapı ve iktisadi büyüme arasında bir ilişki tespit edilememiştir.

Son yıllarda ekonomik yaşamın kurumların etkisinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini savunan kurumsal iktisadi düşünce önemli bir ilgi odağı olmaktadır. Kurumsal iktisadi düşünceyle birlikte, geleneksel büyüme teorilerinde büyümenin belirleyicileri olarak ifade edilen unsurların kurumların sağlamış olduğu teşvikler sonucu belirlenen faktörler olduğu ve büyüme analizlerinde odaklanılması gereken asıl noktanın kurumsal yapı olduğu görüşü ön plana çıkmıştır. Bu doğrultuda kurumlar ve kurumsal yapının iktisadi büyüme sürecindeki rolü iktisatçıların üzerinde en çok durduğu araştırma konularından biri haline gelmiştir. Bu çalışmada kurumsal yapı ve iktisadi büyüme ilişkisi, 1972-2009 yıllarını kapsayan dönemde Türkiye için test edilmiştir. Analiz sonuçları, çalışmada kurumsal yapının göstergesi olarak alınan politik özgürlükler düzeyinin iktisadi büyümeyi uzun dönemde olumlu yönde etkilediğini göstermekle birlikte, kısa dönemde kurumsal yapı ve iktisadi büyüme arasında bir ilişki tespit edilememiştir.

 • Acemoğlu, Daron vd. (2001), “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, American Economic Review, 1369-1401.
 • Acemoğlu, Daron vd. (2003), “Institutional Causes, Macroeconomic Symptoms Volatility, Crises and Growth”, Journal of Monetary Economics, 50, 49-123.
 • Akçay, Selçuk (2002), “Corruption and Economic Growth: Across-National Study”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57(1), 1-13.
 • Arslan, Ünal (2011), “Siyasi İstikrarsızlık ve Ekonomik Performans: Türkiye Örneği”, Ege Academic Review, 11(1), 73 -80.
 • Asteriou, Dimitrios & Simon Price (2000), “Political Instability and Economic Growth: UK Time Series Evidence”, Scottish Journal of Political Economy, 48(4), 383-399.
 • Barro, Robert J. (1994), “Democracy and Growth”, NBER Working Paper, 4909, <http://www.nber.org/papers/w4909.pdf?new_window=1>, 05.06.2011.
 • Beşkaya, Ahmet & Ömer Manan (2009), “Ekonomik Özgürlükler ve Demokrasi ile Ekonomik Performans Arasındaki İlişkinin Zaman Serileri ile Analizi: Türkiye Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 47-76.
 • Carlsson, Fredrik & Susana Lundström (2001), “Economic Freedom and Growth: Decomposing the Effects”, Göteborg University, Working Paper in Economics, No. 33.
 • COM (2011), “Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu”, Avrupa Komisyonu, Brüksel, <http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2011_ilerleme_raporu_tr.pdf>, 15.01.2012.
 • Commons, John R. (1931), “Institutional Economics”, American Economic Review, 21(4).
 • Dawson, John W. (2003), “Causality in the Freedom–Growth Relationship”, European Journal of Political Economy, 19, 479-495.
 • Dawson, John W. (2010), “Macroeconomic Volatility and Economic Freedom-a Preliminary Analysis”, Economic Freedom of the World: 2010, Annual Report, 175-185.
 • De Haan, Jakob & Clemens L.J. Siermann (1995), “New Evidence on the Relationship between Democracy and Economic Growth”, Public Choice, 86, 175-198.
 • Dünya Bankası (2011), WDI Veri Tabanı.
 • Freedom House (2012), Freedom of the Press 2012, <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2012>, 10.01.2013.
 • Gwartney, James vd. (2004), “Economic Freedom, Institutional Quality, and Cross-Country Differences in Income and Growth”, Cato Journal, 24(3), 205-233.
 • Gwartney, James vd. (2010), “Economic Freedom of the World”, 2010 Annual Report.
 • Hamilton, Walton (1932), Institutions, Edwin R. Seligman and Alvin Johnson (der.), Encyclopaedia of Social Sciences, içinde (84-89), London: Routledge.
 • Hanke, Steve H. & Stephen J.K. Walters (1997) “Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey”, Cato Journals, 17(2), 117-146.
 • Kasper, Wolfang (2007), Ekonomik Özgürlük ve Gelişme, Mülkiyet Hakları, Rekabet ve Refah Üzerine Bir İnceleme, (Çev. Bahadır Akın), Ankara: Liberte Yayınları.
 • Kasper, Wolfgang & Manfred E. Streit (1998), Institutional Economics, Social Order and Public Policy, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
 • Leschke, Martin (2000), “Constitutional Choice and Prosperity: A Factor Analysis”, Constitutional Political Economy, 11, 265-279.
 • List, Friedrich (1916), The National System of Political Economy, Translated by George -Auguste Matile, Henri Richelot, Philadelphia: J.B. Lippincott & Co.
 • Mauro, Paolo (1995), “Corruption and Growth”, The Quarterly Journal of Economics, 110, 681-713.
 • Mitchell, Wesley Clair (1950), Backward Art of Spending Money and Other Essays, Reprints of Economic Classics, New York: A.M. Kelley.
 • North, Douglass C. (1991), “Institutions”, The Journal of Economic Perspectives, 5 (1), 97-112.
 • Puddington, Arch (2011), Freedom in the World 2011: The Authoritarian Challenge to Democracy, Freedom House.
 • Rodrik, Dani (2000), “Institutions for High Quality Growth: What they are and How to Acquire them”, National Bureau of Economic Research Working Paper, 7540.
 • Rutherford, Malcolm (2000), “Institutionalism between Wars”, Journal of Economic Issues, 34 (2), 291-303.
 • Rutherford, Malcolm (2009), “Towards a History of American Institutional Economics”, Journal of Economic Issues, XLIII (2), 309-318.
 • Sabatini, Fabio (2006), “Social Capital, Public Spending and the Quality of Economic Development: The Case of Italy”, Feem Working Paper, 14.06.
 • Şanlısoy, Selim & Recep Kök (2010), “Politik İstikrarsızlık - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1987–2006)”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 25 (1), 101-125.
 • Scully, W. Gerald (2002), “Economic Freedom, Government Policy and the Trade-Off between Equity and Economic Growth”, Public Choice, 113, 77-96.
 • Siddiqui, Danish Ahmed & Qazi Masood Ahmed (2010), “Institutions and Economic Growth: A Cross Country Evidence”, Mpra Paper, No. 19747.
 • Tanzi, Vito & Hamid Davodi (1997), “Corruption, Public Investment and Growth”, IMF Working Paper.
 • Tavares, J. & R. Wacziarg (2001), “How Democracy Affects Growth”, European Economic Review, 45, 1341-1378.
 • Torstensson, Johan (1994), “Property Rights and Economic Growth: An Empirical Study” Kyklos, 47, 231-247.
 • Ulubaşoğlu, Mehmet A. & Chris Doucouliagos (2004), “Institutions and Economic Growth: A Systems Approach”, Econometric Society 2004, Australasian Meetings Paper, No. 63.
 • Vanssay, Zane A. & Xavier De Spindler (1994), “Freedom and Growth: Do Constitutions Matter?”, Independent Institute Working Paper, Number 24.
 • Veblen, Thorstein (1919), The Place of Science in Modern Civilization and Other Essay, New York, Huebsch.
 • Yıldırım, Selim (2010), “Kurumların Dinamik Yapısının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 111-126.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Articles
Authors

Author: Seyfettin ARTAN

Author: Pınar HAYALOĞLU

Bibtex @ { sosyoekonomi227004, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2014}, volume = {22}, pages = { - }, doi = {10.17233/se.65623}, title = {Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {ARTAN, Seyfettin and HAYALOĞLU, Pınar} }
APA ARTAN, S , HAYALOĞLU, P . (2014). Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Sosyoekonomi, 22 (22), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/227004
MLA ARTAN, S , HAYALOĞLU, P . "Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği". Sosyoekonomi 22 (2014): <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/21082/227004>
Chicago ARTAN, S , HAYALOĞLU, P . "Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği". Sosyoekonomi 22 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği AU - Seyfettin ARTAN , Pınar HAYALOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 22 IS - 22 SN - 1305-5577- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği %A Seyfettin ARTAN , Pınar HAYALOĞLU %T Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği %D 2014 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 22 %N 22 %R %U
ISNAD ARTAN, Seyfettin , HAYALOĞLU, Pınar . "Kurumsal Yapı ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği". Sosyoekonomi 22 / 22 (September 2014): -.