Year 2019, Volume 27, Issue 40, Pages 67 - 90 2019-04-30

Characteristic of Time-based Underemployment in Turkey: Findings from the Household Labour Force Surveys
Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular

Ayhan GÖRMÜŞ [1]

67 180

Time-based underemployment is a labour market mismatch that occurs in a circumstance that workers are employed for fewer hours than they desire, aside from their preferences. Even if it is not as unemployment as, this type of employment has an effect of reducing the income level and life satisfaction and increasing the dependency for welfare receipt on workers. This paper explores the association between the time-based underemployment and demographic and work-status predictors on the basis of the logistic regression modelling analyse techniques, by employing the 2016 Household Labour Force Survey microdata taken from Turkish Statistical Institute. The research results originally found that being male and 25-34 age band, holding educational attainment in university and over, working in part-time jobs, informal jobs, the construction sectors and elementary occupations, and living in the Mediterranean Region increased the likelihood of time-based underemployment.
Zamana dayalı eksik istihdam, çalışanların tercihleri dışında arzu ettiklerinden daha kısa süreli çalıştığı bir durumda oluşan bir işgücü piyasası uyuşmazlığıdır. Bu istihdam biçiminin çalışanlar üzerinde, işsizlik kadar olamasa bile, gelir düzeyini ve yaşam memnuniyetini düşüren, refah geliri bağımlılığını artıran bir etkisi vardır. Bu çalışma, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 2016 yılları Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verilerini kullanarak, demografik ve iş durum belirteçlerinin zamana dayalı eksik istihdamla ilişkisini, lojistik regresyon modelleme analiz tekniği temelinde araştırmaktadır. Araştırma sonuçları orijinal olarak, erkek ve 25-34 yaş bandında olmanın, üniversite ve üstü eğitim düzeyine sahip olmanın, kısmi süreli işlerde, kayıt dışı işlerde, inşaat sektöründe ve nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmanın ve Akdeniz Bölgesi’nde yaşamanın zamana dayalı eksik istihdam olasılığını artırdığını bulmuştur.
 • Albayrak A. S. (2014), “Lojistik regresyon Analizi”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ed. Kalaycı Ş., 6. Baskı, Ankara, Asil Yayın Dağıtım
 • Barham, C., Walling, A., Clancy, G., Hicks, S and Conn, S. (2009), “Young People and the Labour Market”, Economic & Labour Market Review, Vol 3, No 4: 17-29
 • Borowczyk-Martins, D. and Lalé, E. (2016), How Bad Is Involuntary Part-time Work?, IZA Discussion Paper No. 9775, Bonn, Germany
 • Bonnal,M., Lira, C. and Addy S. N. (2009), “Underemployment and Local Employment Dynamics: New Evidence”, The Review of Regional Studies, Vol. 39, No 3:317–335
 • Cam, S. (2014), “The Underemployed: Evidence from The UK Labour Force Survey for a Conditionally Gendered Top-Down Model?”, Journal of Social Science Studies, 1(2):47-65
 • Friedland, D. S. and Price, R. H. (2003), “Underemployment: Consequences for the Health and Well-being of Workers”, American Journal of Community Psychology, Vol 32:33-45
 • Greenwood, A. M. (1999), International Definitions and Prospects of Underemployment Statistics, ILO Bureau of Statistics, Paper prepared for the “Seminario sobre Subempleo” organized by the Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) and the Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
 • Glyde, G. P. (1977), “Underemployment: Definition and Causes”, Journal of Economic Issues, Vol. 11, No. 2:245-260
 • Görmüş, A. ve Erdoğan, Ç. (2017), “Türkiye’de Gönülsüz Kısmi Süreli İstihdamın Cinsiyet Analizi: Hane Halkı İşgücü Anketinden Bulgular”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Vol 6: 150-164
 • Görmüş, A. (2017), “The Micro Determinants of Informal Youth Employment in Turkey”, Unregistered Employment, (Editör: Selçuk KOÇ, Ayhan ORHAN, Mehmet Çağrı GÖZEN), IJOPEC Publication No: 2017/4:157-169, London
 • Güneş B. ve Acun, S. (2014), “Türkiye’de 2008 Krizinin Eksik İstihdama Etkileri”, Ekonomik Yaklaşım, 25(90): 49-69
 • Hauser, P. M. (1974), “The Measurement of Labour Utilization”, The Malayan Economic Review, 19:1–17
 • Hussmans R., Mehran F. and Verma V. (1990), “Underemployment”, Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment, an ILO Manual on Concepts and Methods, ILO, Geneva: 121-145
 • Husmanns, R. (2007), “Measurement of Employment, Unemployment And Underemployment –Current International Standards And Issues in Their Application”, Bulletin of Labour Statistics, 2007-1:1-23,ILO, Geneva
 • ILO, (2013), “Resolution Concerning Statistics of Work, Employment and Labour Underutilization”, Adopted by the 19th International Conference of Labour Statisticians, Geneva, <http://www.ilo.org/global/statistics-and- databases/standards-andguidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm, 18.04.2018>
 • ILOSTAT, ILO Database of Labour Statistics
 • Jollife, L. and Farnsworth, R. (2003), “Seasonality in Tourism Employment: Human Resource Challenges”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (6): 312-316
 • Kjeldstad, R. and Nymoen, H. (2012), “Underemployment in a Gender-Segregated Labour Market”, Economic and Industrial Democracy, 33(2): 207-224
 • Köhler G. (2006), The Global Stratification of Unemployment and Underemployment, Argentine Center of International Studies Working Papers, Programa Teoría de las Relaciones Internacionales
 • Kumaş, H. ve A. Çağlar (2011), “Türkiye’de Kadın Eksik İstihdamını Belirleyen Faktörler: TÜİK 2009 Hanehalkı İşgücü Anketi Ham Verileri ile Cinsiyete Dayalı bir Karşılaştırma”, Çalışma ve Toplum, 2, 249-289
 • Lind, J. & Rasmussen, E. (2008), “Paradoxical Patterns of Part-Time Employment in Denmark?”, Economic and Industrial Democracy, 29(4): 521-540
 • McConnell, C. R., Brue, S. L and Macpherson, D. A. (2017), Contemporary Labor Economics, 11. Edition, McGraw-Hill Education, New York
 • OECD, (2014), “Preventing Unemployment and Underemployment from Becoming Structural”, Report prepared for G20, Labour and Employment Ministerial Meeting, Melbourne, Australia, 10-11 September
 • Ruiz-Quintanilla, S. A. and Claes. R. (1994), Determinants of Underemployment During the Early Career: A Longitudinal Multi-country Study, CAHRS Working Paper 94-06. Ithaca. NY. Cornell University
 • Simic, M. (2002), “Volume of Underemployment and Overemployment in the UK”, Labour Market Trends: 511-521
 • Susanlı, Z. B. (2017), “Underemployment in the Turkish Labor Market”, Sosyoekonomi, Vol. 25(33), 157-173
 • Sugiyarto, G. (2007), Measuring Underemployment: Establishing the Cut-off Point, ERD Working Paper No. 92
 • Taşçı, H. M. ve Darıcı, B. (2010), “Türkiye’de Eksik İstihdamın Belirleyenleri: HIA ile Bir Mikro Veri Uygulaması”, Maliye Dergisi, Sayı 158:278-300
 • Tam, H. (2010), “Characteristics of the Underemployed and the Overemployed in the UK”, Economic & Labour Market Review, Vol 4, No 7: 8-20
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2014), 2014 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2016), 2016 Hanehalkı İşgücü Anketi mikro veri seti
 • Türkiye İstatistik Kurumu, Tanım ve Kavramlar, <http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Hia_2011/turkce/ metaveri/tanim/index.html, 24.03.2018>
 • Wilkins, R. (2007), “The Consequences of Underemployment for the Underemployed”, Journal of Industrial Relations, 49: 247-275
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6175-5381
Author: Ayhan GÖRMÜŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi417334, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {67 - 90}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04}, title = {Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular}, key = {cite}, author = {GÖRMÜŞ, Ayhan} }
APA GÖRMÜŞ, A . (2019). Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular. Sosyoekonomi, 27 (40), 67-90. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04
MLA GÖRMÜŞ, A . "Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular". Sosyoekonomi 27 (2019): 67-90 <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/44462/417334>
Chicago GÖRMÜŞ, A . "Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular". Sosyoekonomi 27 (2019): 67-90
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular AU - Ayhan GÖRMÜŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 90 VL - 27 IS - 40 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular %A Ayhan GÖRMÜŞ %T Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 40 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04
ISNAD GÖRMÜŞ, Ayhan . "Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular". Sosyoekonomi 27 / 40 (April 2019): 67-90. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.02.04
AMA GÖRMÜŞ A . Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular. Sosyoekonomi. 2019; 27(40): 67-90.
Vancouver GÖRMÜŞ A . Türkiye’de Zamana Dayalı Eksik İstihdamın Karakteristiği: Hanehalkı İşgücü Anketlerinden Bulgular. Sosyoekonomi. 2019; 27(40): 90-67.