Year 2019, Volume 27, Issue 40, Pages 91 - 104 2019-04-30

The Factors Affecting Capital Structure of Firms: The Application of Iron and Steel Industry
Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması

Yakup SÖYLEMEZ [1]

80 222

In this study, the financial tables of the iron and steel main industrial companies which are being traded in the Istanbul Stock Exchange (BİST) are used. This study covers the period 2010-2017 and 13 firms are included in the analysis. Three different models were created in this study and panel data analysis method was used for all models. Various leverage ratios were used as a dependent variable in the study. The independent variables are size, non-debt tax shield, profitability and liquidity. As a result of the study, there is a negative correlation between the leverage ratios and the liquidity and size variables, a positive correlation between the non-debt tax shield and the profitability variables. The study show that both the financial hierarchy theory and the balancing theory are valid in the iron and steel sector.
Bu araştırmada pay senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem görmekte olan demir çelik metal ana sanayi firmalarının mali tabloları kullanılmıştır. Araştırma verileri 2010-2017 dönemini kapsamakta olup, 13 işletme analize dahil edilmiştir. Çalışmada üç farklı model oluşturulmuş ve tüm modeller için panel veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak çeşitli kaldıraç oranları kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler ise büyüklük, borç dışı vergi kalkanı, karlılık ve likidite olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kaldıraç oranları ile likidite ve büyüklük değişkenleri arasında negatif ilişki, borç dışı vergi kalkanı ve karlılık değişkenleri arasında ise pozitif ilişki tespit edilmiştir. Araştırma, demir çelik sektöründe hem finansal hiyerarşi kuramının hem de dengeleme teorisinin geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Abdioğlu, N.; Deniz, D. (2015), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören İmalat Sanayi Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Firmaya Özgü Belirleyicileri”, Sosyoekonomi, Vol. 23(26), 195-213.
 • Akgüç, Ö. (2013). “Finansal Yönetim”, 8.Baskı, İstanbul: Avcıol Basın Yayın.
 • Alipour, M.; Mohammadi, M.F.S.; Derakhshan, H. (2015), “Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Firms in Iran”, International Journal of Law and Management, Vol:57, Issue:1, s.53-83.
 • Andaleeb, S.; Abbasi, M.A.; Naqvi, S.I.H.; Ali, S. (2018), “Determinants of Capital Structure of Leasing Companies in Pakistan”, Archives of Business Research, 6(3), 104-119.
 • Awan, A.G.; Amin, M.S. (2014), “Determinants Of Capital Structure”, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, Vol.2, No.9, p. 22-41.
 • Baker, M.; Wurgler, J. (2002), “Market Timing and Capital Structure”, The Journal of Finance, Vol.LVII, No.1, p.1-32.
 • Coşkun, A.; Güngör, B.; Çodur, M. (2015), “Yapay Sinir Ağı Yöntemi ile Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 333-350.
 • Dickey, D.A.; Fuller, W.A. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Vol.74, No.366, p.427-431.
 • Durand, D. (1952), “Costs of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement”, National Bureau of Economic Research, Conference on Research in Business Finance, p.215-262.
 • Frank, M.Z.; Goyal, V.K. (2009), “Capital Structure Decisions: WhichFactors Are Reliably Important?”, Financial Management, Vol.38, No:1, p.1-37.Im, K.S.; Pesaran, M.; Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, (1), 53-74.
 • Jõeveer, K. (2013), “Firm, Country and Macroeconomic Determinants of Capital Structure: Evidence from Transition Economies”, Journal of Comparative Economics, 41, (1), 294-308.
 • Kayo, E.K.; Kimura, H. (2011), “Hierarchical Determinants of Capital Structure”, Journal of Banking & Finance, 35, (2), 358-371.
 • Korkmaz, T.; Yıldız, B.; Gökbulut, R.İ. (2010), "FVFM’nin İMKB Ulusal-100 Endeksi’ndeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol.39, p.95-105.
 • Kraus, A.; Litzenberger, R.H. (1973), “A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage”, Journal of Finance, 28, (4), 911-22.
 • Levin, A.; Lin, C.-F.; Chu, C.-S. (2002), "Unit Root Tests in Panel data: Asymptotic and Finite-Sample Properties", Journal of Econometrics, Elsevier, Vol.108 (1), p.1-24.
 • Modigliani, F.; Miller, M. (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review, 48(3), 261-297.
 • Myers, S.C. (1984), “The Capital Structure Puzzle”, The Journal of Finance, Vol.XXXIX, No.3, p.575-592.
 • Myers, S.C.; Majluf, N.S. (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have InformationThat Investors Do Not Have”, No: 1396, NBER Working Papers, National Bureau of Economic Research, Inc.
 • Shyam-Sunder, L.; Myers, S.C. (1999), “Testing Static Tradeoff Against Pecking Order Models of Capital Structure”, Journal of Financial Economics, 51, (2), 219-244.
 • Solomon, E. (1963), “Leverage and the Cost of Capital”, Journal of Finance, 18, 273-279.
 • Yılmaz, S.; Düzakın, H.G. (2017), “Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, s.29-41.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6185-3192
Author: Yakup SÖYLEMEZ (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { sosyoekonomi427216, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Society}, year = {2019}, volume = {27}, pages = {91 - 104}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05}, title = {Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması}, key = {cite}, author = {SÖYLEMEZ, Yakup} }
APA SÖYLEMEZ, Y . (2019). Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması. Sosyoekonomi, 27 (40), 91-104. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05
MLA SÖYLEMEZ, Y . "Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması". Sosyoekonomi 27 (2019): 91-104 <http://dergipark.org.tr/sosyoekonomi/issue/44462/427216>
Chicago SÖYLEMEZ, Y . "Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması". Sosyoekonomi 27 (2019): 91-104
RIS TY - JOUR T1 - Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması AU - Yakup SÖYLEMEZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 104 VL - 27 IS - 40 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05 UR - https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması %A Yakup SÖYLEMEZ %T Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması %D 2019 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 27 %N 40 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05 %U 10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05
ISNAD SÖYLEMEZ, Yakup . "Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması". Sosyoekonomi 27 / 40 (April 2019): 91-104. https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2019.02.05
AMA SÖYLEMEZ Y . Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması. Sosyoekonomi. 2019; 27(40): 91-104.
Vancouver SÖYLEMEZ Y . Firmaların Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: Demir Çelik Metal Ana Sanayi Uygulaması. Sosyoekonomi. 2019; 27(40): 104-91.