Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 126 - 137 2018-12-30

İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş
The Parody in İhsan Oktay Anar’s Novel Yedinci Gün

Yasemin Bayraktar [1] , Cafer Gariper [2]

73 233

İhsan Oktay Anar’ın Yedinci Gün anlatısı, Osmanlı sosyal hayatı, bilim çalışmaları, siyasi düzeni, her biri kendine özgü yadırgatıcı özellikler taşıyan insanların birbiriyle olan ilişkileri üzerine kurulur. Bu anlatıda yazar, mizahi ve ironik bir dille sürdürülen hayatı, kurguladığı ilginç kişiliklerin niyet ve eylemlerini, tuhaf hâl ve hareketlerini sergileme yoluna gider. Tarihî dönemlerin fon olarak kullanıldığı anlatıda, Orta Doğu mitolojisinden modern bilimlere kadar epistemik arka plan önemli yer tutar. Anlatıcı, karnaval havası içerisinde kurmaca bir dünya inşa ederken kimi mitik ve dinî anlatıların, olayların, tanınmış adların parodisini yapma yoluna da gider, pastişlere başvurur. Bu makalede, İhsan Oktay Anar’ın Yedinci Gün adlı anlatısında parodi ve parodileştirmenin bir yazma tekniği ve üslûp özelliği olarak nasıl işlediği ve bunun edebiyat eserine ne kattığı ele alınmaya çalışılacaktır.

İhsan Oktay Anar's Yedinci Gün narrative is based on Ottoman social life, science studies, political order, and the relations of people with their own distinctive features. In this narrative, the author proceeds to exhibit the life carried out in a humorous and ironic language, the intentions and actions of the interesting personalities he created, and his bizarre behavior and movements. In the narrative of historical periods as a backdrop, the epistemic background from the Middle East, mythology to modern sciences occupies an important place. The narrator also constructs a fictitious world in the carnival air and goes on to make a parody of some mythical and religious narratives, events, and well-known names. In this article, it will be tried to examine how parody and parodialization works as a writing and style feature in İhsan Oktay Anar's Yedinci Gün narration and what it adds to the literary work.

  • Aktulum, Kubilay (2004), “Parodi (Yansılama) Nedir?”, Parçalılık, Metinlerarasılık, Öteki Yayınevi, Ankara.
  • Anar, İhsan Oktay (2012), Yedinci Gün, İletişim Yayınları, İstanbul.
  • Beliz Güçbilmez (2005), Sophokles’ten Stoppard’a İroni ve Dram Sanatı, Deniz Kitabevi, Ankara.
  • Boynukara, Hasan (1997), Modern Eleştiri Terimleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.
  • Cebeci, Oğuz (2008), Komik Edebi Türler: Parodi, Satir ve İroni, İthaki Yayınlarıi İstanbul.
  • Ecevit, Yıldız (2001), Türk Anlatısında Postmodernist Açılımlar, İletişim Yayıncılık, İstanbul.
  • Karataş, Turan (2004), Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara.
  • Özkırımlı, Atilla (1984), Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cem Yayınevi, İstanbul.
  • Rose, Margaret A. (2016), Parodi: Antik, Modern ve Postmodern, (Çev. Cansu Dikme), Hece Yayınları, Ankara.
  • Yalçın-Çelik, S. Dilek (2005), Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Anlatıları, Akçağ Yayınevi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Literature
Published Date 2018/2
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8110-7779
Author: Yasemin Bayraktar (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1778-0168
Author: Cafer Gariper (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { soylemdergi487361, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {Yusuf ÇETİN}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {126 - 137}, doi = {10.29110/soylemdergi.487361}, title = {İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş}, key = {cite}, author = {Bayraktar, Yasemin and Gariper, Cafer} }
APA Bayraktar, Y , Gariper, C . (2018). İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş. Söylem Filoloji Dergisi, 3 (2), 126-137. DOI: 10.29110/soylemdergi.487361
MLA Bayraktar, Y , Gariper, C . "İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 126-137 <http://dergipark.org.tr/soylemdergi/issue/41928/487361>
Chicago Bayraktar, Y , Gariper, C . "İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 126-137
RIS TY - JOUR T1 - İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş AU - Yasemin Bayraktar , Cafer Gariper Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.487361 DO - 10.29110/soylemdergi.487361 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 137 VL - 3 IS - 2 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.487361 UR - https://doi.org/10.29110/soylemdergi.487361 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Söylem Journal of Philology İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş %A Yasemin Bayraktar , Cafer Gariper %T İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş %D 2018 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 3 %N 2 %R doi: 10.29110/soylemdergi.487361 %U 10.29110/soylemdergi.487361
ISNAD Bayraktar, Yasemin , Gariper, Cafer . "İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş". Söylem Filoloji Dergisi 3 / 2 (December 2019): 126-137. https://doi.org/10.29110/soylemdergi.487361
AMA Bayraktar Y , Gariper C . İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş. SJF. 2018; 3(2): 126-137.
Vancouver Bayraktar Y , Gariper C . İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş. Söylem Filoloji Dergisi. 2018; 3(2): 137-126.