Aim

Amaç

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisinin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanı içerisinde yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Biyomekanik ve Kinesiyoloji, Spor Eğitimi, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Beslenme, Egzersiz Fizyolojisi, Spor Anatomisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Felsefesi, Spor Bilişim Teknolojisi, Spor Yönetim Bilimleri, Spor İşletmeciliği, Spor Pazarlaması, Sporda Organizasyon, , Rekreasyon, Rekreasyon Liderliği, Spor Turizmi ve Sporun uygulama alanlarıyla spor bilimlerinin disiplinler arası özelliği nedeniyle farklı bilim alanlarıyla kesişim noktalarında yapılan özgün araştırmalarla derinlemesine inceleme ve yorumlamalara dayalı derleme çalışmaları yayımlayarak hedef kitle ile paylaşmaktır. Spor Bilimleri alanını içeren ilgili derleme ve araştırmaları, bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 2003 yılından beridir yayın hayatına devam eden alanında saygın Ulusal ve Uluslararası nitelikte hakemli yayın (Bilimsel Dergi) organıdır. 


Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,  Editöre mektup, derleme, araştırma ve orijinal araştırmaları yayınlamaktadır. Dergiye yayınlanması için başvurulan bilimsel makaleler ile teorik veya deneysel araştırmaların veya spor bilimleri alanındaki pratik uygulamaların yeni verileri içermesi beklenmektedir.


Scope

Kapsam

Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2003 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili İngilizce ve Türkçedir.


Dergimizde, spor bilimlerinin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir.


Dergimizde ileri araştırma yöntem ve teknikleri kullanılan güncel çalışmalara öncelik tanınır. 2003-2017 yılları arasındaki sayıları basılı yayınlanan dergimiz, 2017 yılı sayısından itibaren sadece elektronik ortamda online makale yayınlanmaktadır.