Year 2018, Volume 16, Issue 4, Pages 236 - 245 2018-12-26

ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Gülfem Sezen-Balçıkanlı [1] , İsmail Aktaş [2] , Mehmet Sezen [3]

71 245

Çalışmanın amacı, Antrenörlerin Sportmen Davranış Ölçeği’nin (Sportspersonship Coaching Behaviors Scale- SCBS) Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırma grubu, Ankara’da bulunan yaşları 11-17 arasında değişen ( = 15.05), farklı branşlardaki takımların alt yapılarından toplam 206 aktif sporcudan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmış, güvenirliğini belirlemek amacıyla, Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı ile madde toplam test korelasyonları incelenmiştir. DFA ile elde edilen bulgular doğrultusunda 6 faktör ve 24 maddeden oluşan yapının orijinal ölçekle paralellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Modelin uyum iyiliği indeksleri doğrultusunda kabul edilebilir bir yapı gösterdiğine kanaat getirilmiştir. Güvenirliğe ait elde edilen bulgularda; tüm ölçeğe ilişkin Cronbach alfa değerinin .85, alt boyutlara ait değerlerin ise .70 ile .84 aralığında olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak ölçeğin Türkçe versiyonunun; ergen sporcuların, antrenörlerinin sportmen davranışlarına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla kullanılabilir yapıda olduğu söylenebilir.

Antrenör, Sportmen davranış, Geçerlik, Güvenirlik
 • Bandura A (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. 71–129. In: WM Kurtines, JL Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development: Theory, research and applications. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Boardley ID, Kavussanu M (2009). The influence of social variables and moral disengagement on prosocial and antisocial behaviours in field hockey and netball. J of sports sci, 27, 843-854.
 • Boardley ID, Kavussanu M, Ring C (2008). Athletes’ perceptions of coaching effectiveness and athlete-related outcomes in rugby union: An investigation based on the coaching efficacy model. The sport psychologist, 22, 269-287.
 • Bolter ND, Kipp LE (2018). Sportspersonship coaching behaviours, relatedness need satisfaction, and early adolescent athletes’ prosocial and antisocial behaviour. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 16, 20-35.
 • Bolter ND, Weiss MR (2012). Coaching for character: Development of the Sportspersonship Coaching Behaviors Scale (SCBS). Sport, Exercise, and Performance Psychology, 1, 73-90.
 • Bolter ND, Weiss MR (2013). Coaching behaviors and adolescent athletes' sportspersonship outcomes: Further validation of the Sportspersonship Coaching Behaviors Scale (SCBS). Sport, Exercise, and Performance Psychology, 2, 32-47.
 • Brislin RW (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of cross-cultural psychology, 1, 185-216.
 • Côté, J., Bruner, M., Erickson, K., Strachan, L., & Fraser-Thomas, J. (2010). Athlete development and coaching. Sports coaching: Professionalisation and practice, 63-84.
 • Harrington D (2009). Confirmatory factor analysis. Oxford University Press, New York.
 • Kavussanu M (2007). Morality in sport. 265–277. In: S Jowett, D Lavallee (Eds), Social psychology in sport. Champaign, IL: Human Kinetics
 • Kline RB (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Press, New York
 • Nunnally JC, Bernstein I (1994). Psychometric theory. McGraw-Hill, New York.
 • Sezen-Balçıkanlı G (2010). Çok boyutlu sportmenlik yönelimi ölçeği’nin türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 15, 1-10.
 • Sezen-Balçıkanlı G (2013). The Turkish adaptation of the prosocial and antisocial behavior in sport scale (pabss). International Journal of Humanities and Social Science, 3, 271-276.
 • Shields DL, LaVoi NM, Bredemeier BL, Power FC (2007). Predictors of poor sportspersonship in youth sports: Personal attitudes and social influences. Journal of Sport and Exercise Psychology, 29, 747-762.
 • Stornes T, Bru E (2002). Sportspersonship and perceptions of leadership: An investigation of adolescent handball players’ perception of sportspersonship and associations with perceived leadership. Eur J Sport Sci, 2, 1-15.
 • Stornes T, Ommundsen Y (2004). Achievement goals, motivational climate and sportspersonship: A study of young handball players. Scandinavian Journal of Education, 48, 205-221.
 • Sümer N (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk psikoloji yazıları, 3, 49-74.
 • Thompson B (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. American Psychological Association, Washington, DC.
 • Weiss MR, Smith AL, Stuntz CP (2008). Moral development in sport and physical activity: Theory, research, and intervention. 187–210. In: TS Horn (Ed), Advances in sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Articles
Authors

Author: Gülfem Sezen-Balçıkanlı
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İsmail Aktaş (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Sezen
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { spormetre453736, journal = {SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-284X}, address = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {236 - 245}, doi = {}, title = {ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Sezen-Balçıkanlı, Gülfem and Aktaş, İsmail and Sezen, Mehmet} }
APA Sezen-Balçıkanlı, G , Aktaş, İ , Sezen, M . (2018). ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 236-245. Retrieved from http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/453736
MLA Sezen-Balçıkanlı, G , Aktaş, İ , Sezen, M . "ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 236-245 <http://dergipark.org.tr/spormetre/issue/40788/453736>
Chicago Sezen-Balçıkanlı, G , Aktaş, İ , Sezen, M . "ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 (2018): 236-245
RIS TY - JOUR T1 - ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI AU - Gülfem Sezen-Balçıkanlı , İsmail Aktaş , Mehmet Sezen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 236 EP - 245 VL - 16 IS - 4 SN - 1304-284X- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI %A Gülfem Sezen-Balçıkanlı , İsmail Aktaş , Mehmet Sezen %T ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI %D 2018 %J SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P 1304-284X- %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD Sezen-Balçıkanlı, Gülfem , Aktaş, İsmail , Sezen, Mehmet . "ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI". SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 16 / 4 (December 2018): 236-245.
AMA Sezen-Balçıkanlı G , Aktaş İ , Sezen M . ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 236-245.
Vancouver Sezen-Balçıkanlı G , Aktaş İ , Sezen M . ANTRENÖRLERİN SPORTMEN DAVRANIŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 16(4): 245-236.