Social Sciences Research Journal
Cover Image
e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Aims & Scope: Social Sciences Research Journal is the official journal of Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD). Publication type is the academic journal. The principal purpose of the journal is to publish scholarly work in the social sciences defined in the classical sense, that is in the social sciences, the humanities, and the natural sciences (education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration). The journal serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul


Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Social Sciences Research Journal

e-ISSN 2147-5237 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/
Cover Image

40.343

139.343

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Aims & Scope: Social Sciences Research Journal is the official journal of Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD). Publication type is the academic journal. The principal purpose of the journal is to publish scholarly work in the social sciences defined in the classical sense, that is in the social sciences, the humanities, and the natural sciences (education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration). The journal serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul


Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Volume 8 - Issue 1 - Mar 2019
 1. “Evinin Hanımı Çocuklarının Anası” Olan Kadının Kamusal Alan Mücadelesi
  Pages 1 - 14
  Aylin Çiçekli
 2. Sovyet Penceresinden 1956 Macar Ayaklanması: Batı Destekli Bir Karşıdevrim Girişimi
  Pages 15 - 23
  Umut Bekcan
 3. BRICT Ülkelerinde Uluslararası Ticaret ve Turizm Talebi Arasındaki Nedensellik İlişkisi
  Pages 24 - 33
  Yağmur Sağlam
 4. Evaluation of Generic Strategies At ISO 1000 Enterprises
  Pages 34 - 53
  FATMA YILMAZ, İLKNUR KUMKALE
 5. Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı ve Lojistik Entegrasyonun Pazara Giriş Hızı Üzerindeki Etkisi
  Pages 54 - 60
  ELİF GİLANLI, Onur ÇETİN, Nevin ALTUĞ
 6. Kuram ve Uygulamada Tarihi Çevre Korumaya Bütüncül Bir Yaklaşım
  Pages 61 - 78
  Özlem Karakul
 7. Paternalistik Liderliğin Etkileşimli Yüzü Ve Örgüt Temelli Özsaygı Arasındaki İlişki
  Pages 79 - 88
  Ayşen Reyhan Wolff, Gizem Demir
 8. Alevî-Bektaşî Nefeslerinde Tevellâ ve Teberrâ
  Pages 89 - 96
  Ömer Faruk TEBER, Ramazan ÇALKAN
 9. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Partilerin Uluslararası Göç Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı İnceleme
  Pages 97 - 114
  Ahmet Ceylan, İsa Uslu
 10. Mekânsal Planlamanın Fiziksel Aktivite ve Yürünebilirlik Üzerine Etkisi: Bursa Cumhuriyet ve Atatürk Caddeleri
  Pages 115 - 127
  Zeynep Demir
 11. İş Yüküne Çözüm Olarak Savcılık Soruşturma Bürolarında Toplam Kalite Yönetimi
  Pages 128 - 141
  TEOMAN AKPINAR, BAKİ YİĞİT ÇAKMAKKAYA, NECAT BATUR
 12. Katlı Otoparkların Kentsel Yaşama Katkısı Üzerine Bir Araştırma
  Pages 142 - 167
  B. Ece Şahin
 13. Finansal Tabana Yayılma Aracı Olarak Finansal Teknoloji Şirketleri
  Pages 168 - 175
  Ahmet Menteş
 14. GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZLE KİRAZIN TADI’NI ANLAMAYA ÇALIŞMAK
  Pages 176 - 188
  Elif Gizem Ugurlu
 15. Asymmetric Effect of Globalization on the Interest Rates on External Debt: The Case of Turkey
  Pages 189 - 193
  Rasim YILMAZ, Jülide Yalçınkaya Koyuncu
 16. Determinants of Trade Balance for Turkey: ARDL Based Bounds Testing Approach
  Pages 194 - 208
  Prof.Dr.Özlem Taşseven, Prof.Dr.Nüket Saracel, Dr.Öğr.Üyesi Naci Yılmaz
 17. Örgüt Kültürünün Örgütsel Yabancılaşma Davranışlarına Etkisi
  Pages 209 - 222
  Seyhan Bilir Güler, Artin Vural MİNASLI, Tülay Demiralay
 18. Metal Madencilik Faaliyetleri Arazi Edinim Süreci: Erzincan İli İliç İlçesi, Çöpler Altın Madeni
  Pages 223 - 241
  Yeşim Aliefendioğlu
 19. FİNANS VE TURİZM SEKTÖRÜ İLİŞKİSİNE EKONOMETRİK BİR BAKIŞ
  Pages 242 - 248
  Gökhan KARHAN, Emirhan YENİŞEHİRLİOĞLU
 20. The Importance of the Payment Methods on the Size of the Shadow Economy: Cross-Country Evidence
  Pages 249 - 258
  Hüseyin Safa Ünal, Cüneyt Koyuncu
 21. Osmanlı Devletinde Beledi Hizmetlerde Kurumsallaşma Süreci: Erken Dönem ve Tanzimat Yılları
  Pages 259 - 272
  Yücel Öztürk
 22. TFRS 9 ve Temerrüt Olasılığı Modellemesi
  Pages 273 - 284
  Celil Taşkın, Münevver Turanlı