Year 2015, Volume 4, Issue 4, Pages 35 - 45 2016-07-13

Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli
An Empirical Investigation of Household Automobile Ownership : A Sequential Logit Model

Ebru Çağlayan Akay [1] , Büşra Tümsel [2]

325 1399

Bu çalışmanın amacı, ardışık logit modeli tahmininden yararlanarak hanehalkının otomobil sahipliğini etkileyen faktörleri belirlemektir. Ardışık logit modelinin çoklu nitel tercih modellerinden farkı, bağımlı değişkeni oluşturan ikiden fazla seçeneğin ardışık yapıda ve her aşamada olasılığın hesaplanabilir olmasıdır. Her bir ardışık geçişin tercihinin olasılığı diğer olasılıklardan bağımsızdır. Bu çalışmada, Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı Bütçe Anketi’nde yer alan tam zamanlı çalışan 3733 hanehalkına ait bilgilerden yararlanılarak ardışık logit modeli incelenmiştir. Otomobil sahipliği ardışık bir yapıya sahip olduğu için hanehalkının otomobil sahipliğini ardışık logit modeli yardımıyla incelemek gerekmektedir. Model tahmini için hanehalkı reisinin cinsiyeti, mesleği, yaşı, çalıştığı süre, yıllık hanehalkının kullanılabilir geliri ve aylık harcamaları ele alınmıştır. Model tahmini sonucunda elde edilen bulgulara göre, hanehalkının otomobile sahip olmamasını en çok etkileyen değişkenin hanehalkının aylık harcamalarının olduğu görülmüştür. Hanehalkının aylık harcamaları arttıkça arabaya sahip olma olasılığı azalmaktadır. İşverenin verdiği bir arabaya sahip olma olasılığını en çok etkileyen değişken hanehalkı reisinin mesleğidir. Profesyonel meslek mensubu olan hanehalkı reislerine işveren tarafından araç tahsil edilme ihtimali çok yüksektir. Hanehalkının kendisine ait bir arabaya sahip olma olasılığını en çok etkileyen değişken ise hanehalkının yıllık kullanılabilir geliridir. Hanehalkının yıllık kullanılabilir geliri arttıkça hanehalkının bir arabaya sahip olma olasılığı artmaktadır.
The aim of this study is to identify the factors affecting the household auto ownership by taking the advantage of estimation of sequential logit model. Sequential multi-choice model’s qualitative difference of the logit model is that the dependent variable has more than two consequtive work options and the probability which can be calculated at each stage.The probability of each successive transition is independent of other possibilities. In this study, sequential logit model was examined by utilizing information from Turkey Statistical Institute 2013 fulltime employees in the budget survey of 3733 households. Because household auto ownership has a sequential structure , it is necessary to examine auto ownership with the help of sequential logit model. Gender of household head , profession, age, working time, annual household income which can be used, and monthly expenses are covered to estimate model.According to the data obtained from estimated results of the model, household monthly expenditures are seen as the most affecting variable of not having an auto. The more household spend monthly, the less possibility they have to own an auto. The possibility of having an auto provided by an employer is related to the occupation of household head. The household head who is a member of a professional occupation has a high probability of having a vehicle which is provided by an employer. Annual income being able to be used by household is the most affecting variable of possibility of having an auto which belongs to themselves.The more annual household income increases ,the more possibility of having an auto household has.
 • Agresti ,Alan (2002).Categorical Data Analysis
 • Akkuş, Özge, Özkoç, Hatice ve Aksoy Özlem (2015).Architectural Configuration and Probability Calculation of the Sequential Logit Model over a Household Budget Survey Data in Turkey , Research Journal of Mathematics and Statistics 7(3): 33-45
 • Aldrich, John H. ve Nelson, Forrest D.(1984).LinearProbability, Logitand Probit Models .California: Sage Publications, Inc.,
 • Alper, C. E. , Mumcu, A. (2000). “Türkiye’de Otomobil Talebinin Tahmini”. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Amemiya, Takeshi(1975). “Qualitative ResponseModels,” Annals of Economic and Social Measurement, 4(3) Berry, S., Levinsohn, J. ve Pakes, A. (1995). “Automobile Prices in Market Equilibrium”, Econometrica, 63(4): 841-890.
 • Bhat, C. R., Sen, S. ve Eluru N. (2009). “The Impact of Demographics, Built Environment Attributes, Vehicle Characteristics and Gasoline Prices on Household Vehicle Holdings and Use”, Transportation Research, Part B 43: 1-18.
 • Çağlayan, Ebru ve Astar, Melek (2010). Logit ve Probit Modellerinde Uyum İyiliği Ölçüleri , Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2010, 12(2)
 • Fang, H. A. (2008). “A Discrete-Continuous Model of Households’ Vehicle Choice and Usage, with an Application to the Effects of Residential Density”,Transportation Research, Part B 42: 736-758.
 • Fox, John (1997).Applied Regression Analysis, Linear Models, and Related Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Kitamura, R., Golob, T.F., Yamamoto,T. ve Wu G. (1999). “Accessibility and Auto Use in A Motorized Metropolis”, Paper Presented at the 79th Transportation Research Board Annual Meeting, Washington DC.
 • KPMG (2015) .Türkiye Otomotiv Yöneticileri Araştırması ,Türkiye Otomotiv Sektöründe Yeni Stratejik Yatırım Hedefle
 • Liao,Tim Futing (1994). Interpreting Probability Models: Logit, Probit and Other Generalized Linear Models, A Sage University Papersseries on Quantitative Applications in the Social Science ,No: 07-101 ,s.26
 • Lorie, J.H. (1954). “Forecasting the Demand for Consumer Durable Goods”. The Journal of Business, 27(1),
 • Maddala G.S (1983) .Limited Dependentand Qualitative Variables in Econometrics , Cambridge, Cambridge UniversityPress
 • Mannering, F., Wınston C. ve Starkey W. (2002). “An Exploratory Analysis of Automobile Leasing by US Households”, Journal of Urban Economics, 52: 154-176. Mare, Robert D. (1981) .“Change and Stability in educational Stratification” American Sociological Review, 46(1), p.p.72-87.
 • Mccarthy, P. S. (1996). ”Market Price and Income Elasticities of New Vehicle Demands”, The Review of Economics and Statistic, 78(3): 543-547.
 • Mccarthy, P. ve Tay R. S. (1998). “New Vehicle Consumption and Fuel Efficiency: A Nested Logit Approach”, Transportation Research, Part E 34: 39-51
 • Mccullagh ,P., Nelder, J.A. (1983,1989 2.baskı). Generalized Linear Models. New York: Chapman and Hall
 • Mohammadian, A. ve Mıller E. J. (2003). “An Empirical Investigation of Household Vehicle Type Choice Decisions”, Transportation Research Record, 1854: 99-106.
 • Mokhtarian, L. P. ve Choo S. (2004). “What Type of Vehicle Do People Drive? The Role of Attitude and Lifestyle in Influencing Vehicle Type Choice”, Transportation Research, Part A 38: 201-222.
 • Mokhtarian, L. P., Cao, X. ve Handy, S. L. (2006). “Neighbourhood Design and Vehicle Type Choice: Evidence from Northen California”, Transportation Research, Part D 11: 133-145.
 • Öğüt, K. S. (2001). Türkiye’de Otomobil Sahipliğinin Modellenmesi, 5. Ulaştırma Kongresi, İstanbul. http://web.itu.edu.tr/oguts/Turkce.htm
 • Özatmaca Erden , E.(2015). “Kocaeli’de Otomobil Sahipliğinin Lojit Model ile İncelenmesi “, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Ulaştırma Mühendisliği Programı Yüksek lisans tezi.
 • Potoglou, D. (2008). “Vehicle-Type Choice and Neighbourhood Characteristics: An Empricial Study of Hamilton, Canada”, Transportation Research, Part D 13:177-186.
 • Prabnasak, J. , Holyoak , N. , Taylor, M.A P.(2013). ” Modelling of Income Effect over Household Vehicle Ownership in a Motorcycle Dominant Environment: A Case Study of Khon Kaen City,Thailand”, Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.9.
 • Tekeli, İlhan, Okyay, Tarık, Gülöksüz, Yiğit (1974).Özel Araba Sahipliği ve Üretim, Trafik, Elektrik Mühendisliği Odası, Sayı 210.
 • Tepav (2013) . Dünya ve Türkiye Otomotiv Sektörü 2013, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Adres :http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/821/ic%20dokumanlar.pdf
 • Tezcan, H. O., Öğüt K. S. ve Çidimal, B. (2011).“A multinomial Logit Car Use Model for A Megacity of the Developing World: Istanbul”, Transportation Planning and Technology, 34(8): 759-776.
 • Train, K., Brownstone ,D. ve Bunch, D. S. (2000). “Joint Mixed Logit Models of Stated and Revealed Preferences for Alternative-Fuel Vehicles”, Transportation Research, Part B 34: 315-338.
 • Tüik , Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri, Adres:http://www.tuik.gov.tr/. Tutz, G.(1991). Sequential Models in Ordinal Regression .Computational Statistics and Data Analysis,11, 275- 295.
 • Whelan, G.,(2007) .Modelling car ownership in Great Britain, Transportation Research ,Part A 41 (3),s. 205- 219
Other ID JA25SR72UD
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru Çağlayan Akay

Author: Büşra Tümsel

Dates

Publication Date: July 13, 2016

Bibtex @ { ssrj240409, journal = {Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-5237}, address = {Denta Florya ADSM Limited Company}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {35 - 45}, doi = {}, title = {Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli}, key = {cite}, author = {Akay, Ebru Çağlayan and Tümsel, Büşra} }
APA Akay, E , Tümsel, B . (2016). Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 4 (4), 35-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ssrj/issue/22475/240409
MLA Akay, E , Tümsel, B . "Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 4 (2016): 35-45 <http://dergipark.org.tr/ssrj/issue/22475/240409>
Chicago Akay, E , Tümsel, B . "Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 4 (2016): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli AU - Ebru Çağlayan Akay , Büşra Tümsel Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 4 IS - 4 SN - -2147-5237 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Social Sciences Research Journal Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli %A Ebru Çağlayan Akay , Büşra Tümsel %T Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli %D 2016 %J Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi %P -2147-5237 %V 4 %N 4 %R %U
ISNAD Akay, Ebru Çağlayan , Tümsel, Büşra . "Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli". Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 4 / 4 (July 2016): 35-45.
AMA Akay E , Tümsel B . Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli. ssrj. 2016; 4(4): 35-45.
Vancouver Akay E , Tümsel B . Hanehalkı Otomobil Sahipliğinin İncelenmesi: Ardışık Logit Modeli. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2016; 4(4): 45-35.