Year 2018, Volume 27, Issue 2, Pages 451 - 466 2018-10-31

Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi
Sirarpie Der Nersessian’s Art History Methodology

Canan DEMİROK [1]

115 271

Çalışmada; Bizans ve Ermeni sanatı tarihi uzmanı olan Sirarpie Der Nersessian’ın akademik yayınlarında kullandığı sanat tarihi araştırma metodolojisinin detayları tespit edilmiş ve teknik, sanatsal, ikonografi olarak üç aşamalı bir yöntem olduğu anlaşılmıştır. Bu tespit Der Nersessian’ın farklı ekollere dayalı yöntemler barındıran akademik yayınları üzerinden sağlanmıştır. Bu sayede sanat tarihine özgü bilimsel araştırmalarda karşılaştırmalı analiz ile formalist incelemenin sınırlı kaldığı noktalarda nasıl bir yöntemin geliştirildiği Der Nersessian’ın metodolojisi ile 13 makale, 3 bibliyografi ve 1 kitap yayını üzerinden açıklanmıştır. Seçilmiş olan yayınlar Der Nersessian’ın sistematik yönteminin irdelenmesi için kronolojik olarak ele alınmış olup, yayınlarında kullanmış olduğu kaynaklar ve araştırma yönteminde yer alan ekoller irdelenmiştir. Bu çalışma ile belirli yüzyıl aralıklarına tarihlendirilen Bizans, Ermeni, Gürcü, Türk, Slav, Arap, Süryani kökenli sanatların karşılaştırmalı yöntem ile teoloji, tarih ve dilbilim disiplinlerinden ayrı tutulmadan incelendiği takdirde bulgulardan kesin yargılar edinilebileceği anlaşılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde; Sirarpie Der Nersessian’ın üç aşamalı araştırma yöntemi genel hatlarıyla tespit edilmiştir. Bu bağlamda Bertay İncili, Tetravangelia Paris 74, Etchmiyadzin İncili, II.Basil’in Menologion’u, Nicodemus İncili, Smpad’ın Ermeni Kronikleri, Paris Gr.510, Barlaam ve Joasaph’ın Romanı gibi önemli el yazmalarının bu yöntem ile nasıl incelendikleri çözümlenmiştir.

In this research; details of the art history research methodology used by Sirarpie Der Nersessian, the historian of the Byzantine and Armenian art, in academic publications were identified and understood to be a three-stage method of technical, artistic and iconography. This finding was provided by Der Nersessian’s academic publications, which contain methods based on different academies. In this respect, Der Nersessian’s methodology of 13 articles, 3 bibliographies and 1 book publication explains how a comparative analysis of art history-specific scientific researches and a method developed at the limits of the formalist reviewer were developed. Selected publications have been handled chronologically in order to examine Der Nersessian’s systematic method and the sources that he used in his publications and the academies involved in the research method have been examined. By this study it has been understood that Byzantine, Armenian, Georgian, Turkish, Slavic, Arabic and Syriac arts dated to certain centuries intervals can be obtained definite judgments from the findings if they are examined separately from the disciplines of theology, history and linguistics by comparative method. In the conclusion section of the research; Sirarpie Der Nersessian’s three-stage research method has been extensively identified. In this context, it is stated that Bertay Gospel, Tetravangelia Paris 74, Etchmiyadzin Gospel, II.Basil Menologion, Nicodemus Gospel, Smpad Armenian Chronicles, Paris Gr.510, Barlaam and Joasaph’s novels are investigated with this method.

 • Alexander, P. J.(1958), The Patriarch Nicephorus of Constantinople; Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire, Oxford.
 • Allen,J,Garsonian,N,Şevçenko,I ve Thomson,R.W. (1989), Sirarpie Der Nersessian 1896-1989, Dumbarton Oaks Papers, (Vol.43)
 • Andreasyan, H. D. (1949), Türk Tarihine Ait Ermeni Kaynakları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, (cilt.1, sayı.1)
 • Birinci, A. (2014), Osmanlı Tıbaat ve Matbuat Hayatında(1567-1908) Ermeniler, Yeni Türkiye, (sayı 60), s.835-856
 • Delehaye, H. (1895), Le Synaxaire de Sirmond, Analecta Bollandiana , (XIV)
 • Eremian, A. (1955), Khram Ripsime, Erevan,
 • Eremian, A. (1971), Sur Certaines Modeifications Subies par le Monuments Armeniens du VII Siecle, Revue des Etudes Armeniennes, (VIII)
 • Ghirshman, R. (1963), Perse. Protoiraniens, Medes, Achemenides, Paris
 • Grabar, A. (1938), L’illustration du Roman de Barlaam et Joasaph by Sirarpie der Nersessian, Byzantion,( Vol. 13, No. 2),s.710-721
 • Grabar, A. (1957), L’iconoclasme Byzantin, Paris: Dossier Arche’ologique,
 • Kouymjian, D. (2005), Sirarpie Der Nersessian 1896-1989: Pioneer of Armenian Art History, Women Medievalists and the Academy WI: University of Wisconsin Press
 • Minns, E. H. (1924), N.P. Kondakov: The Father of Russian Archeology, The Slavic Review, (Vol.3, No.8)
 • Nersessian, S. (1927) ,Two Slavonic Parallels of the Greek Tetraevangelia: Paris 74, The Art Bulletin, (Vol.9, No.3), s.222-274
 • Nersessian, S. (1933), The Date of the Initial Miniatures of the Etchmiadzin Gospel, The Art Bulletin, (Vol. 15, No. 4), s.327-360
 • Nersessian, S. (1940-1941), Remarks on the Date of The Menologium and The Psalter Written For Basil II, Byzantion, (Vol.15), s.104-125
 • Nersessian, S. (1941), Pagan and Christian Art in Egypt: An Exhibition at The Brooklyn Museum, The Art Bulletin, (Vol.23, No.2),s.165-167
 • Nersessian, S. (1942), The Direct Approach in the Study of Art History, College Art Journal, (Vol. 1, No. 3) s.54-60
 • Nersessian, S. (1956), Alexander Alexandrovich Vasiliev (1867-1953), Dumbarton Oaks Papers, (Vol. 9/10),s.1-21
 • Nersessian, S. (1959), The Armenian Chronicle of the Constable Smpad or of the “Royal Historian”. Dumbarton Oaks Papers, (13), 141+143-168
 • Nersessian, S. (1960) , Two Images of the Virgin in the Dumbarton Oaks Collection, Dumbarton Oaks Papers,( Vol. 14),s.69+71-86
 • Nersessian, S. (1960), An Armenian Bibliology, Traditio, (Vol.16), s.419-424
 • Nersessian, S. (1960), Sirarpie Der Nersessian, College Art Journal, (19)3, 1-15
 • Nersessian, S. (1965), A Psalter and New Testament Manuscript at Dumbarton Oaks, Dumbarton Oaks Papers, (Vol. 19),s.153-155-183
 • Nersessian, S. (1973) , Francis Dvornik, Dumbarton Oaks Papers, (Vol. 27),s.1-10
 • Nersessian, S. (1977), Armenian Art, Switzerland: Thames and Hudsun
 • Nersessian, S. ve Blake, R.P. (1942-1943), The Gospel of Bert’ay: An Old-Georgian MS. Of The Tenth Century, Byzantion, (Vol.16, No.1),s.226-285
 • Nersessian, S.(1954), An Armenian Version of the Homilies on the Harrowing of Hell, Dumbarton Oaks Papers, (Vol. 89),s.201+203-224
 • Nersessian, S., (1962), The Illustrations of the Homilies of Gregory of Nazianzus: Paris Gr. 510. A Study of the Connections Between Text and Images, Dumbarton Oaks Papers, (Vol. 16),s.195+197-228
 • Tchubinashvili, G.N. (1948), Pamiatniki Tipa Djvari, Tbilisi, Vanderstuyf, S. Etude sur St. Luc le Stylitě, Echos d’Orient, (XII, XIII)
 • Vogt, A. (1909),Vie de S. Luc le Stylitě, Analecta Bollandxana , (XXVIII), 1-56.
Primary Language tr
Subjects Art
Published Date Ekim (October)
Journal Section REVIEW
Authors

Orcid: 0000-0002-5446-2142
Author: Canan DEMİROK
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 31, 2018

Bibtex @review { std434647, journal = {Sanat Tarihi Dergisi}, issn = {1300-5707}, eissn = {2636-8064}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {451 - 466}, doi = {10.29135/std.434647}, title = {Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi}, key = {cite}, author = {DEMİROK, Canan} }
APA DEMİROK, C . (2018). Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi. Sanat Tarihi Dergisi, 27 (2), 451-466. DOI: 10.29135/std.434647
MLA DEMİROK, C . "Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi". Sanat Tarihi Dergisi 27 (2018): 451-466 <http://dergipark.org.tr/std/issue/40067/434647>
Chicago DEMİROK, C . "Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi". Sanat Tarihi Dergisi 27 (2018): 451-466
RIS TY - JOUR T1 - Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi AU - Canan DEMİROK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29135/std.434647 DO - 10.29135/std.434647 T2 - Sanat Tarihi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 451 EP - 466 VL - 27 IS - 2 SN - 1300-5707-2636-8064 M3 - doi: 10.29135/std.434647 UR - https://doi.org/10.29135/std.434647 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sanat Tarihi Dergisi (Journal of Art History) Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi %A Canan DEMİROK %T Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi %D 2018 %J Sanat Tarihi Dergisi %P 1300-5707-2636-8064 %V 27 %N 2 %R doi: 10.29135/std.434647 %U 10.29135/std.434647
ISNAD DEMİROK, Canan . "Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi". Sanat Tarihi Dergisi 27 / 2 (October 2018): 451-466. https://doi.org/10.29135/std.434647
AMA DEMİROK C . Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi. STD. 2018; 27(2): 451-466.
Vancouver DEMİROK C . Sirarpie Der Nersessian’ın Sanat Tarihi Metodolojisi. Sanat Tarihi Dergisi. 2018; 27(2): 466-451.