Journal of Continuing Medical Education
Cover Image
ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher TURKISH MEDICAL ASSOCIATION |

18.877

66.942
Journal of Continuing Medical Education is published bimonthly by the Turkish Medical Association for the continuing education of the physicians working at the primary health care services.

Journal of Continuing Medical Education

ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Period Bimonthly | Founded: 2015 | Publisher TURKISH MEDICAL ASSOCIATION |
Cover Image

18.877

66.942
Journal of Continuing Medical Education is published bimonthly by the Turkish Medical Association for the continuing education of the physicians working at the primary health care services.
Volume 28 - Issue 3 - Aug 2019
 1. 0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Anne Sütü Bankacılığı Hakkındaki Bilgi Durumunun ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 153 - 162
  Tuba Özaydın, Hacer Alan Dikmen, Sema Dereli Yılmaz, Aslıhan Karakoç Geçici
 2. EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transseksüel) HAKKINDA BİLGİ, GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 163 - 171
  AYŞE METE, Nebahat Özerdoğan
 3. 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ateş Konusunda Bilgi ve Uygulamaları -Diyarbakır Örneği-
  Pages 172 - 174
  Gülhan YİĞİTALP
 4. Seçilmiş Bir Tıp Fakültesi Dönem VI Öğrencilerinin Hekim Hakları Konusundaki Görüş ve Farkındalık Durumlarının İncelenmesi (2018)
  Pages 181 - 190
  Deniz Yaşar
 5. Normal Doğum Yapan Primipar Annelerin Erken Doğum Sonu Dönemde Emzirme Başarısı ve Etkileyen Faktörler Breastfeeding Success of The Primipar Mothers Who Had A Normal Birth in The Period of Early Postpartum and The Factors Affecting it
  Pages 191 - 200
  Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Asiye Ayar Kocatürk, Selma Gönenli
 6. Bir Fizik Tedavi Dal Merkezine Başvuran Postmenapozal Kadınlarda Osteoporotik Kırıklardan Korunma Davranışının Belirlenmesi
  Pages 201 - 195
  Ceren Varer akpınar
 7. Jinekolojik Kanserli Kadınların Brakiterapi Sonrası Cinsel İşlevinin Değerlendirilmesi ve Cinsel Danışmanlık
  Pages 210 - 215
  Çiğdem Bilge, Büşra Yılmaz, Ümran Oskay
 8. Sağlık Okuryazarlığı ve Hemşirelik
  Pages 216 - 221
  Elif KAYA, Sibel KARACA SİVRİKAYA
 9. GÖNÜLLÜ STERİLİZASYONDA EŞ ONAYI: BİR ÜREME HAKKI İHLALİ Mİ?
  Pages 222 - 227
  Tuğba Dündar, Sevgi ÖZSOY