Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 137 - 178 2018-12-28

Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme

Alper AYDIN [1]

68 666

2577 sayılı Kanun’a göre vergi mahkemelerinde dilekçeler, görev ve yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı, husumet, 3 ve 5 inci maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla incelenir. Bu konularda sorun görülürse mahkemece, 2577 sayılı Kanun’un 15. maddesine göre karar verilir. İlk inceleme konuları ile ilgili olarak esas hakkında karar verilinceye kadar her zaman karar verilebilir. Bu konular re’sen araştırılır. İlk inceleme, vergi mahkemelerinde çok önemli bir konudur. İlk incelemenin doğru yapılması, davanın çözümünü kolaylaştırır. İlk incelemede gözden kaçan bir sorun, dosyanın bozulmasına yol açar. Bu nedenle, hatalı yapılan bir ilk inceleme zaman ve emek kaybına yol açar, yargıya güveni azaltır. Bu nedenle, ilk inceleme konularında gereken dikkat ve özen mahkemelerce gösterilmelidir. Uygulamada, kanunlardan ve yargısal kararlardan kaynaklı olarak ilk inceleme konularında sorunlar görülmektedir. İşte biz bu çalışmamızda, ilk inceleme konularını ayrıntılı olarak inceleyerek bu sorunları tespit edeceğiz. Fakat, ilk inceleme konularını sadece vergi mahkemeleri açısından inceleyeceğiz. Tespit ettiğimiz sorunları belirtip çözüm önerilerimizi sunacağız. Çalışmamızda yargı kararlarından da bolca faydalanacağız.

İdari yargı, vergi mahkemesi, ilk inceleme konuları, dilekçe
  • Aydın, Alper; İdari Yargı Çerçevesinde Anayasa Yargısında Yokluk, TAAD, Yıl:5, Sayı:19, Ekim, 2014; Mahkemeye Erişim Hakkı Işığında Vergi Mahkemelerinde Dava Açma Süreleri, TAAD, Yıl:9, Sayı:34, Nisan, 2018.Benli, Salih; İdare Hukuk İçinde Vergi Yargısının Görev Alanı, Adalet Dergisi. Sayı:34, Mayıs, 2009.Berk, Kahraman; İdari Yargılama Usûlü Kapsamında İlk İnceleme, İstanbul, 2008.Candan, Turgut; Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ekim, 2005.Çağlayan, Ramazan; İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması, 3.B, Ankara, 2004.Demirkol, Selami; İdari Yargılama Usulü’nde Ehliyet Olgusu, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, Cilt:15, Sayı:1, Mayıs, 2012.Duran, Lütfi; İdare Kazada Dava Açma Süresi, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt XI, sayı 1-2.Erkut, Celal; İptal Davasının Konusunu Oluşturma Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Ankara, 1990.Gözübüyük, A. Şeref: Yönetsel Yargı, Turhan Kitapevi, Ankara, 2006.Gümüş, Veysel; Vergi Yargılama Hukukunda Süre ve Ittıla Faktörü, Ankara Barosu Dergisi, 2013/1.Günday. Metin: İdare Hukuku Dersleri, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1996.Hatipoğlu, Cengizhan; İdari Merci Tecavüzü ve Dört Gri Alan, TAAD, Yıl:6, Sayı:21, Nisan, 2015.Işıklar, Celal; İdari Yargılamada İlk İncelemenin Sıra, Düzen ve Usulü, TAAD, Cilt:1, Yıl:2, Sayı:6, Temmuz, 2011.Kağıtçıoğlu, Mutlu; İdari İşlem Teorisi Çerçevesinde İdari Merci Tecavüzü Kavramının Değerlendirilmesi, TAAD, Yıl:7, Sayı:30, Nisan, 2017; İdari İşlemin İcrailiği, TBB Dergisi, 2012 (103).Kalabalık, Halil; İdari Yargılama Usulü Hukuku, Sayram yayınları, 2018, Ocak, 12. Baskı.Karavelioğlu, Celal; Açıklama ve En Son İçtihatlarla İdari Yargılama Usulü Kanunu, C.I-II, 5.B, Ankara, 2001.Müderrisoğlu, Hakkı; Danıştay Kanunu, Ankara, 1978.Onar, S. S.; İdare Hukukunun Umumi Esasları, cilt III, s. 1961 (1966).Sancakdar, Oğuz; İdari Yargıda Tek Dilekçe İle Dava Açma, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, 2007.Sarıca, Ragıp; İdare Hukukunda Yokluk ve Butlan, Ebül’ula Mardin’e Armağan, 1944.Şanlı Atay, Yeliz; İdari İşlemde Başvuru Yollarının Gösterilmesi Yükümlülüğü, TBB Dergisi, 2011 (96).Yakar, Soner; Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe İle Dava Açma, Maliye Dergisi, Sayı:162, Ocak - Haziran, 2012.http://www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0003-3567-6484
Author: Alper AYDIN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { suamyod502387, journal = {Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {2636-8870}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {137 - 178}, doi = {}, title = {Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme}, key = {cite}, author = {AYDIN, Alper} }
APA AYDIN, A . (2018). Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (2), 137-178. Retrieved from http://dergipark.org.tr/suamyod/issue/41824/502387
MLA AYDIN, A . "Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 (2018): 137-178 <http://dergipark.org.tr/suamyod/issue/41824/502387>
Chicago AYDIN, A . "Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 (2018): 137-178
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme AU - Alper AYDIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 178 VL - 1 IS - 2 SN - 2636-8870- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme %A Alper AYDIN %T Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi %P 2636-8870- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD AYDIN, Alper . "Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 / 2 (December 2018): 137-178.
AMA AYDIN A . Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme. SÜAMYOD. 2018; 1(2): 137-178.
Vancouver AYDIN A . Vergi Mahkemelerinde Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018; 1(2): 178-137.