Year 2018, Volume 1, Issue 2, Pages 13 - 34 2018-12-28

Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması

Şahban YILDIRIMER [1]

35 142

Ord. Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl Cumhuriyet dönemi önemli hukukçularımızdan biridir. Hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi başta olmak üzere farklı birçok alanda ölümsüz eserler bırakmıştır. Temel çalışma alanı “tabii hukuk” düşüncesi olsa da, tabii hukukun metafizik düşünceye elverişli olması nedeniyle, birçok metafizik konuyu tabii hukuk üzerinden irdelemiş ve son derece özgün değerlendirmeler yapmıştır. Görüşlerini ortaya koyarken bir takım kısıtlılıklar içinde olduğu hissini vermektedir. Bunun temel sebebinin yaşadığı dönemde hâkim olan ideolojinin belli düşüncelere mesafeli duruşunun olabileceğini düşünmekteyiz. Çağıl, Tanrı’nın içinde yer almadığı hiçbir denklemin dengede olamayacağını ısrarla vurgular. Bu dengenin kendisi lehine bozulduğu hiçbir ideoloji ve felsefi sisteme rağbet etmez. Müellifimiz hangi başlık altında yazarsa yazsın konuyu mutlaka metafizik alana çekmekte ve hukukun aşkın yönüne; Tanrı ile olan bağına vurgu yapmaktadır. Eserlerinde her fırsatta pozitivizmi ve pozitivist anlayışı eleştirir. Bu düşüncelere dayalı sistemleri, Özellikle, kimi zaman “fert” kimi zaman “devlet” kimi zaman da “toplum” kutsal bir yüceliğe taşındığı için eleştirir. Çağıl’ın zamanını aşan görüş ve değerlendirmelerini genç hukukçularla buluşturmanın son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu çalışmamızda özellikle müellifin; hukuk-Tanrı, insan-Tanrı ve Tanrı-evren ilişkisi bağlamındaki fikirlerini analiz edeceğiz. 

Tabii hukuk, hukuk felsefesi, hukuk metodolojisi, ahlak, tasavvuf, tasavvuf
  • Orhan Münir Çağıl, (1978) Ruh ve Mana (Mânevi Nefs) Metafiziği Kontra “Nietzsche” ve Kozmolojik Nihilizm, İstanbul, Fakülteler Matbaası.Orhan Münir Çağıl, (1971) Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, İstanbul, Fakülteler Matbaası.Orhan Münir Çağıl, (1957) Hukuk Tarihinin Kıymet ve Ehemmiyetine Dair Bazı Düşünceler, (İ.Ü.H.F.M.) c. XXII, s: 1–4, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası.Orhan Münir Çağıl, (1967) Bu Günkü Teknik Terakki Karşısında Hürriyet Kategorisi Olarak Hukuk ve Hürriyet Felsefesi Olarak Hukuk Felsefesi, (İ.Ü.H.F.M.) c. XXXIII, s: 1–2, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.Orhan Münir Çağıl, (1982) İnsaniyet İdesi Işığında: Goethe’nin İnsan ve Hayat Anlayışı, Hegel ve Kant’a Nispeti, (İ.Ü.H.F.M.) c. XLV, s:1-4. İstanbul, Fakülteler Matbaası.Orhan Münir Çağıl, (1961) Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul, Nazir Akbasan Matbaası.Annemarie Schimmel, (2001) İslamın Mistik Boyutları, (Çev. Ergun Kocabıyık) İstanbul, Yaylacık Matbaası.
Primary Language tr
Subjects Law
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Şahban YILDIRIMER (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { suamyod502391, journal = {Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi}, issn = {2636-8870}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {13 - 34}, doi = {}, title = {Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması}, key = {cite}, author = {YILDIRIMER, Şahban} }
APA YILDIRIMER, Ş . (2018). Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (2), 13-34. Retrieved from http://dergipark.org.tr/suamyod/issue/41824/502391
MLA YILDIRIMER, Ş . "Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 (2018): 13-34 <http://dergipark.org.tr/suamyod/issue/41824/502391>
Chicago YILDIRIMER, Ş . "Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 (2018): 13-34
RIS TY - JOUR T1 - Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması AU - Şahban YILDIRIMER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 34 VL - 1 IS - 2 SN - 2636-8870- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması %A Şahban YILDIRIMER %T Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması %D 2018 %J Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi %P 2636-8870- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIMER, Şahban . "Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması". Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi 1 / 2 (December 2018): 13-34.
AMA YILDIRIMER Ş . Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması. SÜAMYOD. 2018; 1(2): 13-34.
Vancouver YILDIRIMER Ş . Yitik Bir Hukukçu Filozof: Orhan Münir Çağıl Ve Hukukun Hikmetle Buluşması. Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018; 1(2): 34-13.