Author Guidelines

SÜAMYOD’ye gönderilen makalelerin kabul edilebilmesi için aşağıdaki biçimsel şartları taşıması gerekmektedir.

 

1. Makalenin Gönderilme Usûlü

Hazırlanan çalışmalar, DERGİPARK üzerinden sisteme yüklenmek suretiyle dergi editörlüğüne iletilmelidir. Hakem incelemesi dahil tüm aşamalar DergiPark sistemi üzerinden yürütülecektir.

2. Makalede Bulunması Gereken Alanlar

Gönderilen makalelerin başına, makalenin Türkçe ve yabancı dildeki adı, en fazla 100 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özeti ve beş adet anahtar kelime (Keywords) eklenmelidir. Çalışmanın sonunda mutlaka yararlanılan kaynaklara yer verilmelidir.

3. Sayfa Yapısı

Üst ve alttan 3’er cm; yanlardan 2,5’şer cm. olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar kural olarak 35 sayfadan fazla olmamalıdır.

4. Metin Yazıları

Times New Roman karakteri ile 11,5 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır.

Başlık 1 biçemi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır.

Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “Adı SOYADI” biçiminde yazılmalı, gerekli açıklamalar (yazarın çalıştığı kurumun adı, e-posta adresi ve ORCID numarası) * işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır.

5. Dipnotlar

Times New Roman yazı karakteri, 10 punto, tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf öncesi ve sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır.

Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak;

KİTAPLARDA; Yazar SOYADI Adı, (yayın yılı), Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa;

MAKALELERDE; Yazar SOYADI, Adı (yayın yılı), “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar soyadı (Yayın yılı) ve sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir.

6. Makalenin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

7. Yazarlara telif hakkı ödenmeyecektir. Yazarlar, yayımlanan yazılar üzerinde Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nun, her türlü formatta yayımlamak dâhil, tüm yayın haklarına sahip olduğunu kabul ederler.

Bu şartları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.