Year 2007, Volume 2007, Issue 15, Pages 14 - 29 2007-08-01

1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları
1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları

Şakir BATMAZ [1]

136 1266

Osmanlı Devleti’nde son dönem icra edilen Velâdet-i Hümâyûn kutlamalarında 1297 (1879/1880) tarihli Osmanlı Bahriye Kânûnnâmesi’ndeki teşrifat kaidelerine mutlak surette uyulduğu görülür. Bu kutlamalar iki şekilde gerçekleşmiş olup ilki Padişahın velâdet günlerinde yapılanlardır. Velâdet-i hümâyûn adı verilen bu kutlamalarda Osmanlı donanmasına ait gemiler tarafından yirmi bir pare top atışının yapılması, sancakların keşide edilmesi, o gün akşam liman reisliklerinin, Tersâne-i Âmire ve Bahriye Mektebi’nin de içinde bulunduğu resmî dairelerin, gemilerin ve konakların kandillerle aydınlatılması, mızıka gösterilerinin yapılması, suçluların affı mu’tâd olarak yapılanlar arasındadır. Osmanlı limanlarında demirli bulunan yabancı gemilerin veya yabancı devletlerin limanlarında bulunan Osmanlı gemilerinin de bu kutlamalara sancaklarını keşide ederek, top atarak ve o akşam kandillerle aydınlatma yaparak katıldıkları görülür. Bu kutlamaların diğer şekli ise yabancı devlet adamlarının velâdet günlerinde Osmanlı donanması tarafından yapılanlardır. Bunun için öncelikle ilgili devletin Beylik Sefinesi’nin Osmanlı limanında bulunması, merasim tarihi ile ilgili olarak o devletin konsolosu aracılığıyla Hariciye Nezareti’ne önceden bilgi verilmesi, kutlamalardan sonra ise teşekkür ziyaretinde bulunulması gerekmektedir. Zaman içinde Osmanlı Devleti’nin siyasî ve malî olarak içinde bulunduğu sıkıntılar bu kutlamaları da etkilemiş ve özellikle tasarruf gerekçe gösterilerek bazı yıllar sadece top atışıyla yetinildiği veya hiçbir faaliyet yapılmadığı görülmüştür
Velâdet, Bahriye, Teşrifat
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Şakir BATMAZ

Bibtex @ { sufesosbil136463, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, eissn = {2667-6206}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2007}, volume = {2007}, pages = {14 - 29}, doi = {}, title = {1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları}, key = {cite}, author = {BATMAZ, Şakir} }
APA BATMAZ, Ş . (2007). 1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007 (15), 14-29. Retrieved from http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11423/136463
MLA BATMAZ, Ş . "1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2007 (2007): 14-29 <http://dergipark.org.tr/sufesosbil/issue/11423/136463>
Chicago BATMAZ, Ş . "1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2007 (2007): 14-29
RIS TY - JOUR T1 - 1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları AU - Şakir BATMAZ Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 29 VL - 2007 IS - 15 SN - 1300-9435-2667-6206 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları %A Şakir BATMAZ %T 1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları %D 2007 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435-2667-6206 %V 2007 %N 15 %R %U
ISNAD BATMAZ, Şakir . "1297 (1879/1880) Tarihli Bahriye Kânûnnâmesi’ne Göre Osmanlı Devleti’nde Velâdet-i Humâyûn Kutlamaları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2007 / 15 (August 2007): 14-29.