Değerli bilim insanları,

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi olarak 2011 yılından bu yana eğitim bilimlerinin farklı alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamakta ve bu yönde faaliyetlerine devam etmektedir. Dergimizin 11.09.2018 tarihli editörler toplantısında alınan kararlar dahilinde dergimizin eğitimle ilgili uluslararası indekslere girebilmesi için (ERIC, ESCI, Australian Education Index, British Education Index vb.) dergimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
  1- Dergimize Türkçe olarak gönderilen makaleler için editör ve hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaya kabul edilen makaleler için İngilizce çeviri (tam metinin tamamı için) istenecektir. Kabul edilmiş olan makale hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yayınlanacaktır. Yalnızca değerlendirme süreci Türkçe yürütülecektir.
  2- Dergimize İngilizce olarak gönderilen makaleler için değerlendirme süreci İngilizce yürütülecek ve yayına kabulü halinde Türkçe çeviri istenmeyecektir. Ancak dergimizin önceki formatında olan Türkçe başlık, öz, toplumsal mesaj ve anahtar kelimeler kısımları yine değerlendirme başlamadan önce istenecektir.
  3- 26.12.2018 tarihi itibari ile değerlendirme süreci tamamlanmış ve süreci olumlu olarak sonuçlanmış aday makalelerin mevcut formatta yayınlanması için 2018 Aralık ayı sonunda ek sayı çıkarılmasına karar verilmiştir. Ek sayıda yayınlanacak makale sayısı, normal periyotta yayınlanan makale sayısı kuralına uygun olacaktır. Aşması durumunda makalenin dergimize başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Dergimiz 26.12.2018 tarihinden önce gelmiş ve değerlendirme süreci tamamlanmamış olan;  26.12.2018 tarihinden sonra gelecek makaleler için dergimizin yeni makale kabul formatının uygulaması kararı almıştır. Dergimize makale göndermeyi düşünen siz değerli yazarlarımızın makale gönderimi yaparken bu hususu dikkate almalarını saygılarımızla bildiririz.
Due to the use of ORCID ID in the author information, we would like to add ORCID ID numbers to their profile information. To create an ORCID ID, please visit orcid.org.

Due to the high interest and demand to our journal SUJE, our earliest feedback period for an article submission has been increased to 90 days after pre-assesment completed. We are pleased to inform our precious authors who consider sending to our journal will take this issue into account.

Dergimiz yeni bir şablon ile makale alımına başlamıştır. Bu şablona uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Detaylar için "Yazarlar için" bölümüne veya buraya tıklayınız.