Year 2014, Volume 4, Issue 2, Pages 19 - 37 2014-08-01

The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries
8. ve 9. Yüzyıl Frank Manastırlarında Orta ve Yüksek Öğretimin İçeriği

Seda ERKOÇ [1]

381 621

Along with the Carolingian[1] Social Renovations realized thanks to the reformist zeal of Charlemagne, especially concentrated on the intellectual background of the Clergy which was highly degenerated and corrupted, a new educational aspect was gained both in Carolingian court and in monastic circles. Charlemagne met the Irish scholar Alcuin on the way back home in Parma on one of his visits to Rome and invited him to his court along with some other European scholars. Alcuin contributed a lot to the educational organization of the clergy, to the instruction of the noble and lay boys and girls. Carolingian monasteries were especially held in this study because it was the only place education could be found in an institutionalized level in the Frank Empire at the time apart from the Palatine School of Charlemagne. Charlemagne and Alcuin held the reconstruction of intellectual life so seriously that they issued numerous charters on education both for the clergy and for the lay boys in pariochal areas. Alcuin included Liberal Arts (Trivium and Quadrivium) to the Carolingian educational processes along with the Latin, computus and basic arithmetic teachings. In this study one can found the general content of elementary and higher monastic education in Carolingian Monasteries following an introduction of the structure of Carolingian monasteries at the time.[1] A Frankish noble clan which started to reign in Frankland in 7th century. It means “people descending from Charles.

Özellikle ruhban sınıfının hayli dejenere olmuş ve yozlaşmış durumdaki entellektüel altyapısınaodaklanmış bir şekilde, Şarlman’ın reform tutkusu sayesinde gerçekleştirilen, Karolenjreformları ilebirlikte hem Karolenj Hanedanlığının sarayında hem de manastır çevrelerinde yeni bir eğitsel bakış açısıkazanıldı. Şarlman İrlanda asıllı bir bilgin olan Alcuin’e Roma’ya düzenlediği gezilerden birinden dönerken Parma’da rastlamış ve bir kaç diğer Avrupalı bilginle birlikte onları sarayına davet etmiştir. AlcuinRuhban sınıfının, asil ya da köle sınıfından olmayan kız ve erkek çocuklarının eğitim ortamlarının düzenlenişine çok katkıda bulunmuştur. Bu çalışmada özellikle Karolenj manastırları ele alınmış ve incelenmiştirçünkü o dönemde eğitime Frank İmpratorluğu’nda, Şarlman’ın Saray Okulu’ndan başka kurumsallaşmış 7. Yüzyılda Frank ülkesinde hüküm sürmeye başlayan soylu bir klan. “Charles’ın soyundan gelen” anlamı taşımaktadır.bir seviyede rastlanılabilecek tek yer bu manastırlardı. Şarlman ve Alcuin entellektüel hayatın yenidendüzenlenişini o kadar ciddiye almışlardır ki hem ruhban sınıfı hem de kilise semtlerinde yaşayan ve busınıfına dahil olmayan çocukların eğitimi üzerine çok sayıda nizamname yayınlamışlardır. Alcuin Karolenjlerin eğitsel süreçlerine Latince, temel hesaplamalar ve aritmetik öğretimi ile birlikte Beşeri İlimler’i (Trivium & Quadrivium) de dahil etmiştir. Bu çalışmada, dönemin Karolenj Hanedanı’na ait manastırlarındakiyapının tanıtılmasını takiben bu manastırlardaki ruhban eğitiminin orta ve yüksek seviyelerindeki geneliçerik incelenmiştir.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda ERKOÇ

Dates

Publication Date: August 1, 2014

Bibtex @ { suje220036, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {19 - 37}, doi = {10.19126/suje.35972}, title = {The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries}, key = {cite}, author = {ERKOÇ, Seda} }
APA ERKOÇ, S . (2014). The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries. Sakarya University Journal of Education, 4 (2), 19-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/suje/issue/20636/220036
MLA ERKOÇ, S . "The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries". Sakarya University Journal of Education 4 (2014): 19-37 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/20636/220036>
Chicago ERKOÇ, S . "The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries". Sakarya University Journal of Education 4 (2014): 19-37
RIS TY - JOUR T1 - The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries AU - Seda ERKOÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 37 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries %A Seda ERKOÇ %T The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries %D 2014 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD ERKOÇ, Seda . "The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries". Sakarya University Journal of Education 4 / 2 (August 2014): 19-37.
AMA ERKOÇ S . The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries. Sakarya University Journal of Education. 2014; 4(2): 19-37.
Vancouver ERKOÇ S . The Content Of Elementary And Higher Education In 8th - 9th Century Frankish Monasteries. Sakarya University Journal of Education. 2014; 4(2): 37-19.