Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 611 - 624 2017-12-15

Ortaokul Öğrencilerinin Özel Etüt Merkezlerine Yönelik Görüşleri
Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers

Kader BİRİNCİ KONUR [1] , Ahmet TEKBIYIK [2] , Ayşegül DEDE [3]

123 786

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin özel etüt merkezlerine yönelik görüşlerinin incelenmesi ve bu görüşlerin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamada yürütülmüştür. İlk aşamada açık uçlu maddelerden oluşan bir anket 50 öğrenciye uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise anketten elde edilen verilerle bir 5'li likert tipi 24 maddelik görüş ölçeği oluşturulmuştur. Ölçek 150 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin etüt merkezlerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenlere bağlı olarak farklılaştığı ortaya konulmuştur. Etüt merkezleri okul derslerine destek sağlayan, öğrencilerin boş zamanlarını dolduran, merkezi sınavlara hazırlayan ve öğrencilerin rekabet gücünü artıran kuruluşlar olarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin etüt merkezlerine yönelik görüşlerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı ortaya konulmuştur.

In this study, it is aimed to examine the views of middle school students about private tutoring centers and to determine whether these opinions differ according to gender and grade. The study was conducted in two stages. In the first stage, a questionnaire composed of open ended items was applied to 50 students. In the second part of the study, five-point likert-type scale with 24 items was design in the questionnaire. The scale was applied to 150 middle school students. In the study, it was revealed that the opinions of the students towards the tutoring centers differ depending on some variables. The private tutoring centers were evaluated as institutions that provide support for school lectures, fill up their leisure time, prepare for central exams, and increase the competitive power of their students. The opinions of the students about the private tutoring center have not been differentiated according to gender and grade level.

 • Açıkgöz, K.Ü. (2007). Etkili Öğrenme ve Öğretmen. (7. Baskı). İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Eğitimde Teknolojik Gelişmeler. B. Özer (Ed.). Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler içinde,(s.1-14). Eskişehir
 • Aslan, M. (2004). Eğitim Sisteminin Kapanmayan Yarası Yükseköğretime Geçiş. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 37–51.
 • Baştürk, S. (2003). L’enseignement des mathématiques en Turquie: le cas des fonctions au lycée et au concours d’entrée à l’université. Paris: IREM de Paris 7.
 • Baştürk, S. ve Doğan, S. (2010). Lise Öğretmenlerinin Özel Dershaneler Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 135-157.
 • Büyükköse, F. (2010). Dershane Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çeken, R. (2009). Model öğretmen olabilmek. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi, 2(10), s. 18-20.
 • Duran, A., Düzgün, O. ve Duran, S. (2014). Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklı Öğrenci Velilerinin Özel Dershanelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (Özel Sayı 1), 171-185.
 • Gümüş, A. (2014). Dershane Düzenlemesi Tartışmalarına Eğitsel Bir Bakış (Politika Notu No. 2014/03). İstanbul: İlmi Etüdler Derneği.
 • Kanat, Ö. (2005). Türk-Alman Genel Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Köse, E. (2013). Eğitim Kurumlarında Gerçekleştirilen Ders Dışı Etkinliklerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2), 336-353.
 • Kutner, M. A., Sherman, J.D. ve Williams, M.F. (1986). Federal Policies For Private. Private Educatian (s. 83). New York.
 • Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Geban, O. (2001). Özel Dershanelerin Üniversiteye Girişte Öğrenci Başarısına Etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 89-96.
 • Okur, M. ve Dikici, R. (2004). Özel Dershaneler ile Devlet Okullarının Kartezyen Çarpım, Analitik Düzlem ve Bağıntı Konularındaki Bilgi ve Becerileri Kazandırma Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 417-426.
 • Şimşek, H. ve Şimşek, S. (2015). Ailenin Dönüşümü ve Aile Sorumluluğu Bağlamında Etüt Merkezlerini Yeniden Düşünmek, Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 365-384.
 • Şirin, H. (2000). Eğitim Sisteminde Özel Dershaneler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (2), 387- 410.
 • Tansel,A. ve Bircan, F. (2004). Private tutoring expenditures in Turkey. Turkish Economic Ass ociation Discussion Paper, Alıntılanma adresi: http://www.tek.org.tr/dosyalar/A-TANSEL-MAY-04.pdf Alıntılanma tarihi: 30.07.2017.
 • Türkoğlu, A. (2011). 100 Soruda Eğitim Bilimine Giriş. İzmir: TEKNOFSET Matbaacılık.
 • URL 2. http://www.hurriyet.com.tr/ozel-etut-merkezleri-kapatiliyor-40364423
 • URL 3. http://www.egitimajansi.com/haber/okul-ile-dershanenin-islevleri-birbirinden-farkli-haberi-21417h.html
 • URL 4. http://www.egitimalver.com/etut-merkezlerinin-ogrencilere-ve-velilere-sundugu-faydalari-degerlendirdik/blog/?id=18.
 • URL1.http://www.newgokturk.com/egitim-sistemimizde-etut-merkezlerinin-yeri-makale,710.html.
 • Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının İşlevlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 87-118.
 • Yeşilyurt, S. (2008). Üniversiteye Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Dershaneleri Tercih Etme Sebepleri ve Dershanelerdeki Biyoloji Öğretiminin Durumu Üzerine Bir Çalışma. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 5(2).
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kader BİRİNCİ KONUR
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ahmet TEKBIYIK
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Ayşegül DEDE
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { suje341085, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {611 - 624}, doi = {10.19126/suje.341085}, title = {Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers}, key = {cite}, author = {BİRİNCİ KONUR, Kader and TEKBIYIK, Ahmet and DEDE, Ayşegül} }
APA BİRİNCİ KONUR, K , TEKBIYIK, A , DEDE, A . (2017). Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers. Sakarya University Journal of Education, 7 (3), 611-624. DOI: 10.19126/suje.341085
MLA BİRİNCİ KONUR, K , TEKBIYIK, A , DEDE, A . "Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 611-624 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/31175/341085>
Chicago BİRİNCİ KONUR, K , TEKBIYIK, A , DEDE, A . "Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers". Sakarya University Journal of Education 7 (2017): 611-624
RIS TY - JOUR T1 - Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers AU - Kader BİRİNCİ KONUR , Ahmet TEKBIYIK , Ayşegül DEDE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19126/suje.341085 DO - 10.19126/suje.341085 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 611 EP - 624 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.341085 UR - https://doi.org/10.19126/suje.341085 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers %A Kader BİRİNCİ KONUR , Ahmet TEKBIYIK , Ayşegül DEDE %T Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers %D 2017 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 7 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.341085 %U 10.19126/suje.341085
ISNAD BİRİNCİ KONUR, Kader , TEKBIYIK, Ahmet , DEDE, Ayşegül . "Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers". Sakarya University Journal of Education 7 / 3 (December 2017): 611-624. https://doi.org/10.19126/suje.341085
AMA BİRİNCİ KONUR K , TEKBIYIK A , DEDE A . Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 611-624.
Vancouver BİRİNCİ KONUR K , TEKBIYIK A , DEDE A . Views of Middle School Students about Private Tutoring Centers. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(3): 624-611.