Year 2018, Volume 8, Issue 1, Pages 139 - 155 2018-04-15

Values Education and Recent Debates: A Critical Discourse Analysis on Newspapers
Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi

Ali Faruk YAYLACI [1] , Adem BELDAĞ [2]

346 846

In articular, in the curricula updating process in 2016 and 2017, values education understanding can be seen in all draft curricula under construction. Values education is increasingly becoming the destination of more intense interest. Besides academic interest reflected in the number of published articles and thesis, recent regulations particularly regarding education curricula have made values education an important topic of debate in public opinion as well. In tis context. The aim of this study is to analyse the media representations concerning values education and carry out a multidimensional evaluation accordingly. To this end the study was designed as a qualitative study as it intended to analyse media representations of values education in connection with newspaper articles and to suggest a multidimensional evaluation. Due to the date when drafts of curriculum update studies were introduced to public debate, the news stories on values education appearing in nation-wide Turkish newspapers from January 1, 2017 to March 7, 2017 were appointed as study group. The news stories were reviewed with critical discourse analysis based on the socio-cognitive approach. According to the study findings, the newspapers spare very limited room for news about values education and values education was seen to be reported as news based on the basis of debates, polarizations and disintegration in the wider social/political environment.

Değerler eğitimi anlayışının etkisi, özellikle 2016 ve 2017 yılındaki öğretim programları güncelleme sürecinde, üzerinde çalışılan bütün öğretim programlarında görülebilir. Değerler eğitimi giderek daha yoğun bir ilginin hedefi olmaktadır. Yayınlanan makale ve yürütülen tez sayılarına yansıyan akademik ilginin yanında özellikle eğitim programlarına ilişkin son düzenlemeler değerler eğitimini kamuoyu nezdinde de önemli bir tartışma konusu haline getirmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı değerler eğitimine ilişkin medya temsillerinin incelenmesi; bu incelemeye dayalı olarak çok boyutlu bir değerlendirme yapılmasıdır. Bu doğrultuda çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Bu çerçevede, öğretim programları güncelleme çalışmalarına ilişkin taslakların kamuoyu tartışmasına açıldığı dönem dikkate alınarak 1 Ocak 2017 ve 7 Mart 2017 tarihleri arasında ulusal gazetelerde yer alan değerler eğitimi konulu haberler araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Haberler sosyo-bilişsel yaklaşım çerçevesinde eleştirel söylem analizine dayalı olarak irdelenmiştir. Bulgulara göre gazeteler, değerler eğitimine oldukça sınırlı şekilde yer vermiştir ve değerler eğitimi, daha geniş toplumsal/siyasal çevredeki tartışmalar, kamplaşmalar ve ayrışmalara dayalı olarak haberleştirilmektedir.

 • Adaklı, G.; Gülsaçan, M.; Gökçümen, Ö. (2008). Representations of Evolutionary Theory in Turkish Press Media. 2. Avrupa İletişim Konferansı. European Communication Research and Education Association, ECREA Barcelona
 • Allgaier, J ve Holliman, R. (2006). The Emergence of the Controversy Around the Theory of Evolution and Creationism in UK Newspaper Reports. The Curriculum Journal, 17(3), 263-279
 • Altun, A. (2014). Öğrenci, Öğretmen Ve Idareci Ne Yaparsa Haber Olur? International Journal of Human Sciences, 11(2), 871-893.
 • Aydın, F. B. (2013). Haber Söyleminde Siyasal Etki ve İdeoloji: 2002 Ve 2011 Genel Seçimlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Ayers, N. F. (2005). Neoliberal Ideology in Community College Mission Statements: A Critical Discourse Analysis. The Review of Higher Education, 28(4), 527-549.
 • Beldağ, A. (2016). Values Education Research Trends in Turkey: A Content Analysis, Journal of Education and Training Studies, 4(5), 101-112.
 • Berkant, H. G. ve Cömert, M. (2013). Günlük Gazetelerdeki Eğitimle İlgili Haberlerin İncelenmesi. KSÜ İİBF Dergisi, 3(2), 25-44.
 • Berkowitz, M. W. (2011). What Works in Values Education. International Journal of Educational Research, 50(3), 153-158.
 • Cohen, J. L. (2010). Teachers in the News: a Critical Analysis of One US Newspaper’s Discourse on Education, 2006-2007. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 31(1), 105-119.
 • Çetin, S. K. ve Demirkasımoğlu, N. (2015). Öğretmen ve Yöneticilerin Etik ve Etik Dışı Davranışlarının Basına Yansımaları. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 34, 95-110.
 • De Swert, K.; Schacht, L. & Masini, A. (2015). More Than Human Tragedy? A Quantitative Comparison of Newspaper Coverage on Irregular Migration and Lampedusa in Five European Countries. Italian Studies, 70 (4): 506-520.
 • Dursun, Ç. (2006) The Struggle Goes On: The Discursive Strategies of the Islamist Press in Turkey. Journal of Contemporary European Studies, 14(2), 161-182.
 • Gonzalez-Carriedo, R. (2014). Ideologies of the Press in Regard to English Language Learners: A Case Study of two Newspapers in Arizona. Critical Inquiry in Language Studies, 11(2):121–149.
 • Göktuna Yaylacı, F. (2017). Eskişehir Yerel Basınında Mülteciler ve Suriyeliler. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 20(1), 1-40.
 • Göker, G.; Keskin, S. (2015). Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 41: 229-256.
 • Günal, H , Kaya, R . (2016). Tarih Öğretmenlerinin Tartışmalı Ve Hassas Konuların Öğretimi Sırasında Yaşadıkları Çekince Ve Sorunlar (Erzurum Örneği). Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 5 (1), 44-73. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tuhed/issue/26593/279913
 • Günay, V. D. (2013). Söylem Çözümlemesi. İstanbul: Papatya
 • Gür, T. (2013). Post-Modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi. Zeitschrift für die Welt der Türken, 5(1), 185-202.
 • Happer, C.; Philo, G. (2013). The Role of the Media in the Construction of Public Belief and Social Change. Journal of Social and Political Psychology. 1(1): 321–336.
 • Hess, E. D. (2005). Controversies about Controversial Issues in Democratic Education. PS: Politics and Society, 37(2), 257-261.
 • Kenan, S. (2009). The Missing Dimension of Modern Education: Values Education. Educational Sciences: Theory& Practice, 9(1), 259-295.
 • Kılıç, D. (2005). Haber Yapma Sürecinin Belirleyici Unsurları ve Basın Ahlakı. Selçuk İletişim, 3(4), 130-141.
 • Küçüközyiğit, U. (2015). Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Hakkındaki Haberler: Bir İçerik Analizi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 75, 29-48.
 • Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books. Lim, L. (2014). Ideology, Rationality and Reproduction in Education: a Critical Discourse Analysis. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 35(1), 61-76.
 • MEB, (2005). Sosyal Bilgiler Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=39. Erişim tarihi. 10.04.2016
 • Ongun, Ö. (2014). Uluslararası Habercilik ve Söylem: Türkiye'deki Gazetelerin Suriye İç Savaşını Yansıtma Biçimleri. İletişim, 20, 77-97.
 • Öztaş, F. (2016). Türkiye’de Yazılı Basının Laiklik Kavramına Bakışı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(4), 1201 -1217.
 • Rogers, R.; Schaenen, I.; Schott, C.; O’Brien, K.; Trigos-Carrillo, L.; Starkey, K. and Carter Chasteen, C. (2016). Critical Discourse Analysis in Education: A Review of the Literature, 2004 to 2012. Review of Educational Research, (86)4, pp. 1192–1226.
 • Rogers, R.; Malancharuvil-Berkes, E.; Mosley, M.; Hui, D.; O’Garro-Joseph, G. (2005). Critical Discourse Analysis in Education: A Review of the Literature. Review of Educational Research, 75(3):365-416
 • Shortell, T. (2011) The Conflict over Origins: A Discourse Analysis of the Creationism Controversy in American Newspapers, Mass Communication and Society, 14(4), 431-453.
 • Sutrop, M. (2015). Can values be taught? The Myth of Value-Free Education. Journal of the Humanities and Social Sciences, 19(2), 189-202.
 • Taşdemir, A. ve Kuş, Z. (2011). Yenilenen İlköğretim Programı İle İlgili Ulusal Gazetelerde Yayınlanan Haberlerin İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 1-23.
 • Taylor, S. (2004). Researching Educational Policy And Change in ‘New Times’: Using Critical Discourse Analysis. Journal of Education Policy, 19(4), 433-451
 • Teyfur, M. (2014). Basında Yer Alan Okullarda Şiddet İle İlgili Olayların Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1311-1330
 • Tok, T. N. (2012). Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri Ve Siyasaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(2), 273-312
 • Toruk, İ. ve Sine, R. (2012). Haber Söylem Üretimindeki İdeolojik Etki: Wikileaks Haberleri. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 31, 351-178.
 • Van Dijk T. A. (1988). News As Discourse. New Jersey: Hillsdale.
 • Van Dijk T. A. (2009). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. in Methods of Critical Discourse Analysis (Eds.) Wodak, R. and Meyer, M. London: Sage, pp. 62-85
 • Van Dijk, T. (2015). Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach in Methods of Critical Discourse Studies (Eds) R. Wodak and M. Meyer. London:Sage, pp.62-85
 • Wodak, R. and Meyer, M (2009). Critical Discourse Analysis: History, Agenda, Theory and Methodology in Methods of Critical Discourse Analysis (Eds.) Wodak, R. and Meyer, M. London: Sage, pp. 1-22
 • Zarillo, J. J. (2012). Teaching Elementary Social Studies. Boston:Pearson.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Faruk YAYLACI (Primary Author)
Institution: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Adem BELDAĞ
Institution: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { suje382369, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {139 - 155}, doi = {10.19126/suje.382369}, title = {Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi}, key = {cite}, author = {YAYLACI, Ali Faruk and BELDAĞ, Adem} }
APA YAYLACI, A , BELDAĞ, A . (2018). Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi. Sakarya University Journal of Education, 8 (1), 139-155. DOI: 10.19126/suje.382369
MLA YAYLACI, A , BELDAĞ, A . "Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 139-155 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/34129/382369>
Chicago YAYLACI, A , BELDAĞ, A . "Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 139-155
RIS TY - JOUR T1 - Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi AU - Ali Faruk YAYLACI , Adem BELDAĞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.382369 DO - 10.19126/suje.382369 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 155 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.382369 UR - https://doi.org/10.19126/suje.382369 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi %A Ali Faruk YAYLACI , Adem BELDAĞ %T Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 1 %R doi: 10.19126/suje.382369 %U 10.19126/suje.382369
ISNAD YAYLACI, Ali Faruk , BELDAĞ, Adem . "Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi". Sakarya University Journal of Education 8 / 1 (April 2018): 139-155. https://doi.org/10.19126/suje.382369