Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 250 - 264 2018-12-29

Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi
In Behiç Ak’s Children Books on Media and Social Media Criticism

Emine KARADENİZ [1] , Mehmet ÖZDEMİR [2]

64 251

Medya ve sosyal medya, günümüzde en fazla kullanılan kavramlar olmakla birlikte, sıklıkla tartışmaların da konusu olmaktadır. Teknolojinin gelişimi ile kitle iletişim araçlarında da değişmelerin olması beklenen bir durumdur. Ancak, hayatımıza son zamanlarda kontrolsüz bir şekilde giren medya, sosyal medya, Z-nesli, Ekran Kuşağı, Dokunmatik Ekran Kuşağı gibi kavramlar ne yazık ki hızlı bir şekilde artmakta ve bizleri kuşatmaktadır. Kitle iletişim araçlarından internet, televizyon, telefon, tablet vb. medyaya eleştirel gözle bakılmaması çocuklar ve gençlerde olumsuz etkiler ortaya çıkarmıştır. Çocuk edebiyatının önemli yazarlarından olan Behiç Ak da bu konuya çocuk kitaplarında yer vermiş, çocuklarda sosyal medyaya karşı farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı Behiç Ak’ın seçilen kitaplarındaki medya ve sosyal medya eleştirilerini çocuklara sunma biçimini ortaya koymaktır. Araştırmanın verilerini, belirlenen sınırlılıklarda Behiç Ak’ın hikâye kitapları oluşturmuştur.

Eventhough “media” and “social media” terms are most commonly used terms in nowadays, they are also the subject of many discussions. It’s obvious that the improvement of the technology occures changes in the mass media. However, the terms such as media, social media, Z-generation, screen generation, touch screen generation, which have recently entered our lives, unfortunately increasing rapidly and as a result surround our lives. Accordingly to these terms, they have also negative effects on lifestyles of today’s children. The lack of criticising the media such as internet, television, phone, tablet and so on, revealed negative effects on children and adolescents. Social projects such as Children and Media Movement, have been initiated, researchers have increased the tendency towards this issue and many scientific data have been revealed. Behiç Ak, one of the prominent writers of children's literature, has included this subject in children's books and tried to raise awareness of children in social media. . The aim of this study is to reveal the way in which Behiç Ak's media and social media criticisms presentation to children in his selected books. Some limited parts of Behiç Ak’s story books are used as base in this study.

 • Ak, Behiç ( 2017). Galata’nın Tembel Martısı.( 30. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Ak, Behiç (2016). Akvaryumdaki Tiyatro. (23. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Ak, Behiç ( 2016). Alaaddin’in Geveze Su Boruları. ( 22. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Ak, Behiç ( 2016). Buzdolabındaki Köpek. ( 23. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Ak, Behiç ( 2016). Geçmişe Tırmanan Merdiven. ( 14. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Ak, Behiç ( 2016). Havva ile Kaplumbağa. ( 17. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Ak, Behiç ( 2016). Kedilerin Kaybolma Mevsimi. ( 27. Baskı) İstanbul: Günışığı Kitaplığı
 • Akçalı, Selda (2007). Çocuk ve Medya (1. Baskı) Ankara: Nobel
 • Başak Yayınları (2017). İlköğretim Türkçe Ders Kitabı
 • Büyüköztürk, Şener vd. ( 2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. Baskı) Ankara: Pegem Akademi
 • Erinçmen Kanoğlu, Meltem (2018) Medya Nedir? (1. Baskı) İstanbul: Çikolata Yayınevi
 • Kahraman, Murat (2013). Sosyal Medya 101 2.0 (1. Baskı) İstanbul: MediaCat
 • Kaplan, Kadir (2017) Medya Okuryazarlığı Dersinin Türkçe Öğretimiyle Birleştirilmesi Sürecinde Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Yeterlilikler Yayınlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • İnan, Taşkın (2013). Medya Okuryazarlığı Sürecinde Medya, Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi: Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Televizyon ve İnternet Kullanımlarına İlişkin Tutum ve Davranışların İncelenmesi Yayınlanmış Doktora Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • İnceoğlu ve Akıner (2008). Medya ve Çocuk Rehberi (1. Baskı) Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları
 • Şirin, Mustafa Ruhi (2011). Çocuk Hakları ve Medya (1. Baskı) İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Şirin, Mustafa Ruhi (2007). Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Çocuk Edebiyatı Nedir Ne Değildir? (1. Baskı) Ankara: Kök
 • Şirin, Mustafa Ruhi (2007). Çocuk Edebiyatı Kültürü: Okuma Alışkanlığı ve Medya Sarmalı (1. Baskı) Ankara: Kök
 • Şirin, Mustafa, Yavuzer, Haluk ( 2013) I.Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Bildiriler Kitabı 1 Cilt: 1 İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Şirin, Mustafa Ruhi, Oktay, Necmettin, Altun, Adnan (2013) I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 (1. Baskı) İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Şirin, Mustafa Ruhi ( 2013) I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi: Önüm, Arkam, Sağım, Solum Medya: Sobelenmeyeceğiz!... (1. Baskı) İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Yılmaz Elbaşı, Gonca (2015). Sosyal Medyada Pazarlama: Sosyal Medyada Kullanıcı Motivasyonunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Pazarlama Algısına İlişkin Bir Uygulama Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • İNTERNET KAYNAKLARIhttp://www.nisanyansozluk.com
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2014-0433
Author: Emine KARADENİZ (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2014-0433
Author: Mehmet ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje460792, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {250 - 264}, doi = {10.19126/suje.460792}, title = {Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi}, key = {cite}, author = {KARADENİZ, Emine and ÖZDEMİR, Mehmet} }
APA KARADENİZ, E , ÖZDEMİR, M . (2018). Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 250-264. DOI: 10.19126/suje.460792
MLA KARADENİZ, E , ÖZDEMİR, M . "Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 250-264 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/460792>
Chicago KARADENİZ, E , ÖZDEMİR, M . "Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 250-264
RIS TY - JOUR T1 - Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi AU - Emine KARADENİZ , Mehmet ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.460792 DO - 10.19126/suje.460792 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 250 EP - 264 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.460792 UR - https://doi.org/10.19126/suje.460792 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi %A Emine KARADENİZ , Mehmet ÖZDEMİR %T Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.460792 %U 10.19126/suje.460792
ISNAD KARADENİZ, Emine , ÖZDEMİR, Mehmet . "Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 250-264. https://doi.org/10.19126/suje.460792
AMA KARADENİZ E , ÖZDEMİR M . Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 250-264.
Vancouver KARADENİZ E , ÖZDEMİR M . Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 264-250.