Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 364 - 373 2018-12-29

Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri
Science Teachers' Opinions about STEM Education

Hasan ÖZCAN [1] , Hakkı İlker KOŞTUR [2]

56 247

Güncel çalışmalarda Türkiye'deki eğitim politikalarında öğrencilerin STEM eğitimi ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri geliştirebilmeleri ve ülkedeki STEM işgücünün artırılması için bir reforma ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada, dünyada ve Türkiye'de yoğun ilgi gören STEM eğimine yönelik olarak, öğrenme-öğretme sürecinin önemli paydaşları olan uygulayıcı konumundaki fen bilimleri dersi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmanın benzer çalışmalardan farkı katılımcı öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin 1 ve 2 yıl olmasıdır. Güncel bir öğretim yaklaşımının ele alındığı bu çalışmanın, program geliştiriciler ve fen eğitimciler açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışma nitel araştırma yöntemi desenlerinden örnek olay çalışması olup, çalışmanın verileri öğretmenlere açık uçlu "STEM nedir?" sorusundan oluşan tek soruluk bir anket aracılığı ile toplanmıştır. Örneklem, kamu ve özel öğretim kurumlarında görev yapmakta olan 85 fen bilimleri öğretmeninden oluşmaktadır. Öğretmenlerin ankete verdiği cevaplar ağırlıklı olarak STEM'in tanımı ile ilgili olmakla birlikte, yapılan analizler sonucunda STEM’in tanımı, amacı, Türkiye'de ve dünyada tarihi, toplumsal ve eğitime katkısı, güncel durum, öneriler ve sorunlar kategorileri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak yeni mezun öğretmenlerin “STEM nedir?” sorusuna kapsamlı, ayrıntılı ve doğru cevaplar verdikleri görülmektedir.

Recent studies in education policy in Turkey shows a need for reform in order to develop the knowledge and skills related to STEM education and to increase the STEM workforce in the country. In this study, opinions of science teachers were investigated as they are important stakeholders in the teaching-learning process for the position of STEM education. The significance of this study from similar studies is that the experience of the participants is 1 and 2 years. Focusing on a contemporary approach, results will be important for program developers and science educators. The study is a case study of qualitative research methods. The data was collected through a questionnaire which included only one open-ended question: "What is STEM?". Participants were asked to respond to the questionnaire with a paragraph. The sample consists of 85 science teachers working in public and private education institutions. Although the responses to the survey of teachers mainly were about the definition of STEM, after the analysis, definition, aim, history of STEM in Turkey and in the world, social and educational contribution of the current situation, recommendations and issues categories have emerged. As a result, newly graduated teachers coud easily answer the question: "What is STEM?".

 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). Stem eğitimi Türkiye raporu: Günün modası mı yoksa gereksinim mi? İstanbul, Türkiye: Aydın Üniversitesi.
 • Baran, E., Canbazoglu-Bilici, S., Mesutoglu, C., & Ocak, C. (2016). Moving STEM beyond schools: Students’ perceptions about an out-of-school STEM education program. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 9-19.
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM education?. Science, 329(5995), 996-996.
 • Cinar, S., Pirasa, N., & Sadoglu, G. P. (2016). Views of Science and Mathematics Pre-service Teachers Regarding STEM.
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. McGraw Hill.
 • Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) education: A primer. Congressional Research Service, Library of Congress.
 • Land, M. H. (2013). Full STEAM ahead: The benefits of integrating the arts into STEM. Procedia Computer Science, 20, 547-552.
 • MEB [Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı], (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MEB [Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı], (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara.
 • MEB [Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı], (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. Sınıflar). Ankara.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Morrison, J. S. (2006). Attributes of STEM education: The students, the academy, the classroom. TIES STEM Education Monograph Series. Baltimore: Teaching Institute for Excellence in STEM.
 • Vural, R. A., & Cenkseven, F. (2005). Eğitim araştırmalarında örnek olay (vaka) çalışmaları: Tanımı, türleri, aşamaları ve raporlaştırılması. Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 126-139.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4210-7733
Author: Hasan ÖZCAN (Primary Author)
Institution: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8557-4385
Author: Hakkı İlker KOŞTUR
Institution: Doç. Dr., Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje466841, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {364 - 373}, doi = {10.19126/suje.466841}, title = {Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Hasan and KOŞTUR, Hakkı İlker} }
APA ÖZCAN, H , KOŞTUR, H . (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 364-373. DOI: 10.19126/suje.466841
MLA ÖZCAN, H , KOŞTUR, H . "Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 364-373 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/466841>
Chicago ÖZCAN, H , KOŞTUR, H . "Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 364-373
RIS TY - JOUR T1 - Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri AU - Hasan ÖZCAN , Hakkı İlker KOŞTUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.466841 DO - 10.19126/suje.466841 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 364 EP - 373 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.466841 UR - https://doi.org/10.19126/suje.466841 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri %A Hasan ÖZCAN , Hakkı İlker KOŞTUR %T Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.466841 %U 10.19126/suje.466841
ISNAD ÖZCAN, Hasan , KOŞTUR, Hakkı İlker . "Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 364-373. https://doi.org/10.19126/suje.466841
AMA ÖZCAN H , KOŞTUR H . Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 364-373.
Vancouver ÖZCAN H , KOŞTUR H . Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 373-364.