Volume: 5 - Issue: 10

2.321     |     9.005

Contents

(Haziran/2019)

Dergimizin Haziran 13. Sayısı için makale kabulü sona ermiştir. Bundan sonraki gönderilen makaleler Aralık ayı için değerlendirilecektir.

Hakem Süreci

Dergimize gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere  iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor alınması şartı aranır.