Year 2014, Volume 14, Issue 27, Pages 75 - 96 2014-06-01

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
ANALYSIS OF RELATIONSHIP AMONG JOB SATISFACTION, SUPERVISOR SUPPORT AND BURNOUT WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL: THE CASE OF BANKING SECTOR

Abdurrahim EMHAN [1] , Cengiz MENGENCİ [2] , Hidayet TAŞDÖVEN [3] , Vener GARAYEV [4]

192 601

Çalışmada, yapısal eşitlik modeli kullanılarak iş memnuniyeti, yönetici desteği ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tükenmişliğin, iş memnuniyetine aracı etkisinin (mediating effect) olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 18 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. İlgili anket Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları personeline dağıtılmış, bu anketlerden 523‟ü kullanılmıştır. Sonuçta yönetici desteğinin iş memnuniyetiyle pozitif doğrusal bir ilişki içinde olduğu tespit edilirken, tükenmişliğin yönetici desteği ve iş memnuniyeti ile negatif doğrusal bir ilişki içinde olduğu bilgisi elde edilmiştir. Ayrıca tükenmişliğin, yönetici desteğinin ve iş memnuniyeti üzerinde aracı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada katılım bankaları çalışanları, devlet ve özel banka çalışanlarına göre daha yüksek iş memnuniyeti ve yönetici desteği bildirmişlerdir.
Drawing on the social exchange theory, the study aimed to analyze relationship between burnout, job satisfaction and supervisor support in banking sector by using the Structural Equation Modeling. In addition, the study aimed to understand whether burnout has a mediating effect between supervisor support and job satisfaction. An 18-item questionnaire with demographic questions was used to test the model. The survey was delivered to government, private and participation banking workers in Diyarbakir, Turkey. A total of 523 completed questionnaires were used for analysis. A positive relationship was found between job satisfaction and supervisor support, while burnout had a negative relationship with job satisfaction and supervisor support. Results also revealed a mediating effect of burnout between job satisfaction and supervisor support. Finally, participation bank employees reported higher job satisfaction and supervisor support than government and private bank employees.
Other ID JA43KN38CM
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdurrahim EMHAN

Author: Cengiz MENGENCİ

Author: Hidayet TAŞDÖVEN

Author: Vener GARAYEV

Dates

Publication Date: June 1, 2014

Bibtex @ { susead302219, journal = {Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-3043}, eissn = {2148-3043}, address = {Selcuk University}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {75 - 96}, doi = {10.30976/susead.302219}, title = {YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {EMHAN, Abdurrahim and MENGENCİ, Cengiz and TAŞDÖVEN, Hidayet and GARAYEV, Vener} }
APA EMHAN, A , MENGENCİ, C , TAŞDÖVEN, H , GARAYEV, V . (2014). YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (27), 75-96. DOI: 10.30976/susead.302219
MLA EMHAN, A , MENGENCİ, C , TAŞDÖVEN, H , GARAYEV, V . "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (2014): 75-96 <http://dergipark.org.tr/susead/issue/28406/302219>
Chicago EMHAN, A , MENGENCİ, C , TAŞDÖVEN, H , GARAYEV, V . "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (2014): 75-96
RIS TY - JOUR T1 - YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - Abdurrahim EMHAN , Cengiz MENGENCİ , Hidayet TAŞDÖVEN , Vener GARAYEV Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.30976/susead.302219 DO - 10.30976/susead.302219 T2 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 96 VL - 14 IS - 27 SN - 2148-3043-2148-3043 M3 - doi: 10.30976/susead.302219 UR - https://doi.org/10.30976/susead.302219 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Economic Research YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A Abdurrahim EMHAN , Cengiz MENGENCİ , Hidayet TAŞDÖVEN , Vener GARAYEV %T YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2014 %J Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P 2148-3043-2148-3043 %V 14 %N 27 %R doi: 10.30976/susead.302219 %U 10.30976/susead.302219
ISNAD EMHAN, Abdurrahim , MENGENCİ, Cengiz , TAŞDÖVEN, Hidayet , GARAYEV, Vener . "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 / 27 (June 2014): 75-96. https://doi.org/10.30976/susead.302219
AMA EMHAN A , MENGENCİ C , TAŞDÖVEN H , GARAYEV V . YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Sos. ekon. araşt. derg.. 2014; 14(27): 75-96.
Vancouver EMHAN A , MENGENCİ C , TAŞDÖVEN H , GARAYEV V . YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ MEMNUNİYETİ, YÖNETİCİ DESTEĞİ VE TÜKENMİŞLİK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2014; 14(27): 96-75.