Year 2018, Volume , Issue 44, Pages 259 - 267 2019-01-10

OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI

Bülent ÇELİK [1]

41 122

Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısında kuruluş döneminden itibaren var olan askeri bir nitelik etkisini uzun yıllar boyunca sürdürmüş ve bu durum neredeyse tüm Osmanlı evrenini içine alan, kuşatan bir hayat tarzına yol açmıştır. Devletin neredeyse tüm önemli kurumları bu devasa sefer organizasyonu için çalışmaya başlamışlardır. Bu az ya da çok oranda tüm kurum ve oluşumları etkilemiştir. Timar rejimi, devşirme usulü ve Enderun, tüm olağan ve olağanüstü yollarla alınan vergiler, yolların güvenliği, askeri alanlardaki inşaat faaliyetleri ve yerel üreticiler olan loncaların üretimleri ve sundukları hizmetler bu sefer hazırlıkları içinde devletin taleplerini belirleyen faaliyetler olarak göze çarpmaktadır. Zor koşullarda gerçekleştirilen sefer organizasyonlarında Osmanlı askerlerinin yiyecek, içecek, giyim, kuşam, sağlık, hijyen, hayvan donanımı ve yemi, silah tamiri gibi ihtiyaçları seferde bulunan lonca üyelerince sağlanmaktadır. Çalışmamızda sefer sırasında Osmanlı ordusunun çeşitli ihtiyaçlarını gideren ve orducu adıyla seferde istihdam edilen lonca üyelerinin nasıl ve hangi şartlarla belirlendiği, sefer sırasındaki üretim faaliyetleri ve üretim çeşitlerinin neler olduğu ortaya konacaktır.
Osmanlı Devleti, Sefer Organizasyonu, Lonca, Usta.
 • Arşiv Belgeleri
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) Cevdet Belediye: 4430.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver Defterler: (BOA MAD) 3284.
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi Mühimme Defterleri (BOA MD): 14, 35, 39, 44, 52, 58, 59, 61, 73.
 • Bursa Şer’iyye Sicilleri: A.113, B.12, B.113.
 • İstanbul Bȃb Mahkemesi: 115.
 • Tezler ve Yayımlanmış Eserler
 • AKDAĞ, Mustafa (1995), Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, İstanbul: Cem Yay., 2. bs.
 • ANDRZEJEWSKİ, Stanislaw (1954), Military Organization and Society, London.
 • AKSULU, N. Melek (1998), Mohaç Esiri Bartholomaeus Georgievic (1505-1566) Ve Türklerle İlgili Yazıları, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
 • AKTEPE, M. Münir (1954), “Ahmed III Devrinde Şark Seferine İştirâk Edecek Ordu Esnafı Hakkında Vesikalar”, Tarih Dergisi, C VII, S 10: 17-30.
 • ATIL, Esin (1999), Levnî ve Sûrname. Bir Osmanlı Şenliğinin Öyküsü, İstanbul.
 • BARKAN, Ö. Lütfi (1972), Süleymaniye Camii ve İmareti İnşaatı (1550-1557), C I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
 • EKİN, Ümit (2004), “Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Nakliye Hayvanlarının Bakımı ve Masrafları”, Kebikeç, S 17: 327-334.
 • ERTAŞ, M. Yaşar (1997), “XVIII. Yüzyıl Başlarındaki Rumeli’deki Menzillerin Askeri Fonksiyonları”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, S 1: 91-98.
 • ERTAŞ, M. Yaşar (2007), Sultanın Ordusu (Mora Fethi Örneği 1714-1716), , İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • EMECEN, Feridun M. (2011), Osmanlı Klasik Çağında Savaş İstanbul: Timaş Yay., 2. bs.
 • ERGENÇ, Özer. (1995), XVI. Yüzyıl’da Ankara ve Konya, Ankara: Enstitüsü Vakfı Yay.
 • HALAÇOĞLU, Yusuf (1981), “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilatı Hakkında Bazı Mülahazalar”, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, S 2: 123-132.
 • İŞBİLİR, Ömer (1996), XVII. Başlarında Şark Seferlerinin İaşe, İkmal ve Lojistik Meseleleri (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • KURAT, Akdes. N. (1951), Prut Seferi ve Barışı 1123(1711), C 2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
 • MEHMED NEŞRİ (1983), Neşri Tarihi, C 1-2, Haz. Mehmet Altay Köymen, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
 • MURPHEY, Rhoads. (2. (2007), Osmanlı’da Ordu ve Savaş, İstanbul: Homer Kitapevi.
 • TÜRKMEN, M. Nuri. (2003), “XVII. Yüzyıl Sefer Menzillerinin Ekonomik Yönü Ve Esnafın Katkısı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C XXII, S 34: 135-140.
 • VEİNSTEİN, Gilles (1988), “Du Marche Urbain Au Marche du Camp: L’institution Ottomane des Orducu”, Dans Méllanges Proffesseur Robert Mantran, Derleyen AbdelJelil Temimi Zaghouan.
 • YILMAZER, Ziya (2003), Topçular Kâtibi Abdülkâdir (Kadri) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlîl), C 2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Articles
Authors

Author: Bülent ÇELİK
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 10, 2019

Bibtex @research article { sutad511654, journal = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-5766}, eissn = {2458-9071}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {259 - 267}, doi = {10.21563/sutad.511654}, title = {OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Bülent} }
APA ÇELİK, B . (2019). OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (44), 259-267. DOI: 10.21563/sutad.511654
MLA ÇELİK, B . "OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2019): 259-267 <http://dergipark.org.tr/sutad/issue/42433/511654>
Chicago ÇELİK, B . "OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2019): 259-267
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI AU - Bülent ÇELİK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21563/sutad.511654 DO - 10.21563/sutad.511654 T2 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 267 VL - IS - 44 SN - 1300-5766-2458-9071 M3 - doi: 10.21563/sutad.511654 UR - https://doi.org/10.21563/sutad.511654 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI %A Bülent ÇELİK %T OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI %D 2019 %J Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi %P 1300-5766-2458-9071 %V %N 44 %R doi: 10.21563/sutad.511654 %U 10.21563/sutad.511654
ISNAD ÇELİK, Bülent . "OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / 44 (January 2019): 259-267. https://doi.org/10.21563/sutad.511654
AMA ÇELİK B . OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI. sutad. 2019; (44): 259-267.
Vancouver ÇELİK B . OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2019; (44): 267-259.