Aim

AMAÇ VE KAPSAM

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergide, tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, tarım ekonomisi), gıda - gıda bilimi, teknolojisi, bitki biyoteknolojisi, bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi’nin hedef kitlesi tarla bitkileri araştırmaları alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve akademisyenlerdir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO)  organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlen-dirilmiştir. Ayrıca bu süreçler, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. İçerik, yayın sürecinin tamamlanmasını takiben derginin internet sayfasında ücretsiz erişime açık “Open Access” hale getirilir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM TR dizin, Scientific Indexing Services, Science Library Index, Academic Resource Index ve CrossRef veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler için telif hakkı ödenmez ve telif hakkı devir formu makaleyle birlikte gönderilmelidir. Makaleler, derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Yayımlanmış veya sunulmuş ise yeri ve tarihi belirtilmelidir. Makaleler öncelikle özgünlük ve bilimsel kalite bakımından değerlendirilir.

Makalelerin kabulü ve yayımlanmasına dergi yayın kurulu tarafından karar verilir. Dergi yayın kurulu, makaleleri hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir.  Dergi Yayın Kurulu, dergiye gelen makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir. İki hakem görüşü farklı olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşü alınır. 

Dergide yayımlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

 

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne aittir.

Scope

AMAÇ VE KAPSAM

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergide, tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, tarım ekonomisi), gıda - gıda bilimi, teknolojisi, bitki biyoteknolojisi, bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi’nin hedef kitlesi tarla bitkileri araştırmaları alanlarında çalışan veya bu alanlara ilgi duyan araştırmacı ve akademisyenlerdir.

Derginin editöryel ve yayın süreçleri International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE), European Association of Science Editors (EASE) ve National Information Standards Organization (NISO)  organizasyonlarının kılavuzlarına uygun olarak biçimlen-dirilmiştir. Ayrıca bu süreçler, Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (doaj.org/bestpractice) ilkelerine uygun olarak yürütülmektedir. İçerik, yayın sürecinin tamamlanmasını takiben derginin internet sayfasında ücretsiz erişime açık “Open Access” hale getirilir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM TR dizin, Scientific Indexing Services, Science Library Index, Academic Resource Index ve CrossRef veri tabanlarında taranmaktadır.

Dergiye gönderilen makaleler için telif hakkı ödenmez ve telif hakkı devir formu makaleyle birlikte gönderilmelidir. Makaleler, derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır. Yazıların daha önce başka bir elektronik ya da basılı dergide, kitapta veya farklı bir mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Yayımlanmış veya sunulmuş ise yeri ve tarihi belirtilmelidir. Makaleler öncelikle özgünlük ve bilimsel kalite bakımından değerlendirilir.

Makalelerin kabulü ve yayımlanmasına dergi yayın kurulu tarafından karar verilir. Dergi yayın kurulu, makaleleri hakemlere göndermeden iade etme hakkına sahiptir.  Dergi Yayın Kurulu, dergiye gelen makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra makalenin yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verir. İki hakem görüşü farklı olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşü alınır. 

Dergide yayımlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

 

Dergide yayınlanan içeriğin tüm telif hakları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne aittir.