EFFECT OF A COMMERCIAL HYDROPHYLE POLYMER (TERAWET) ON SOIL WATER ACCUMULATION AND YIELDS OF LENTIL AND WHEAT IN CENTRAL ANATOLIAN CONDITION
SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ

Muzaffer AVCI [1] , Kader MEYVECİ [2]

258 581

A soil conditioner which is a hydrophylic and potassium based poliacylate/poliacrylamide co-polymer was tested under field condititons in winter lentil/wheat and fallow/winter wheat dryland crop rotations for water accumulation and crop yields. Polymer was applied to interrows of winter lentil plots and broadcasted to fallow plots at the rates of 0, 30, 130, 230 and 330 kg/ha and mixed into soil by hand hoes. Soil moisture was determined in different stages of experimentation. Results showed that there was not any statistically signifıcant difference among the rates of conditioner in terms of soil profile total moisture and crop seed yields although some increases were observed with rate of 130 kg/ha polymer application. On the other hand, statistically more moisture with 130 kg/ha was obtained in the 30-90 cm layer in both of the cropping seauences. This implied that this rate increased soil infiltration resulting in more moisture in deeper zones of the soil.

Ticari adı Terawet ve etkili bileşimi potasyum bazlı poliakrileyt/poliakrilamid olan su tutucu bir polimer madde Orta Anadolu şartlarında mercimek/buğday ve nadas/buğday ekim sistemlerinde denenmiştir. Bu polimerin farklı dozları (0, 3, 13, 23 ve 33 kg/da) mercimekte (Lens culinaris) sıra aralarına, nadas/buğday ekim nöbetinde ise nadasa serpme olarak uygulanmış ve el çapası ile toprağa karıştırılmıştır. Uygulama öncesi, mercimekte hasat sonrası ve buğdayda (Triticum aestivum) ekim öncesi topraktan 0-90 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde nem tayinleri yapılmış; buğday ve mercimek verimleri ile bazı verim öğelerindeki değişimler saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 13 kg/da'lık uygulama da ürün verimleri ve profil nemleri diğer uygulamalara göre daha fazla olmuş ancak bu fazlalık istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. Uygulamalar mercimekte biyolojik verim ve hasat indeksi üzerine etkili olmamış ancak; buğdayda başaktaki tane sayısını arttırırken, birim alandaki başak sayısı düşmüştür. Profildeki nemde farklılık yok iken Teravet'in 13 kg/da'lık dozu ile nemin profil içindeki dağılımı etkilenmiş ve 30-90 cm'lik katmanda nem düzeyi kontrol ve diğer uygulamalara göre artmıştır. Bu durumda Terawet'in toprağın su geçirgenliğini artırdığı bundan dolayı alt katlarda daha fazla su birikimine yol açtığı ileri sürülebilir
  • AWAD, F., EL-REHMAN, M.A., ASSAD, F.F., 1986. The combined effect of some soil conditioners and saline irrigation water. Agrochimica (1986) 30 (6) 427-438
  • BEN-HUR-M, 1994. Runoff, erosion, and polymer application in moving sprinkler irrigation. Soil Science, 1994, 158:4,283-290.
  • JHONSON, M.S., LEAH, R.T., 1990. Effects of superabsorbent polyacrylamides on efficiency of water use by crop seedlings. Journal of the Science of Food and Agriculture (1990).
  • STERN, R., MERWE, A.J. VAN DER, LAKER M.C., SHAINBERG, I., 1992. Effect of soil surface treatment on runoff and wheat yields under irrigation. Agronomy Journal (1992) 84(1)114-119.
  • WALLACE, A.,1987. Anionic polyacrylamide treatment of soil improves seedling emergence and growth. HortScience (1987) 22(5) 951. 52(3)431-434.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Muzaffer AVCI

Author: Kader MEYVECİ

Bibtex @ { tarbitderg137161, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {1998}, volume = {7}, pages = { - }, doi = {}, title = {SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {AVCI, Muzaffer and MEYVECİ, Kader} }
APA AVCI, M , MEYVECİ, K . (1998). SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 7 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/11515/137161
MLA AVCI, M , MEYVECİ, K . "SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 (1998): <http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/11515/137161>
Chicago AVCI, M , MEYVECİ, K . "SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 (1998):
RIS TY - JOUR T1 - SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ AU - Muzaffer AVCI , Kader MEYVECİ Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ %A Muzaffer AVCI , Kader MEYVECİ %T SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ %D 1998 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD AVCI, Muzaffer , MEYVECİ, Kader . "SU TUTUCU POLİMER BİR MADDENİN (TERAWET) ORTA ANADOLU ŞARTLARINDA TOPRAK SUYU, BUĞDAY VE MERCİMEK VERİMLERİNE ETKİLERİ". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (June 1998): -.