A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS
ISPARTA EKOLOJİK ŞARTLARINDA BAZI KOCA FİĞ HATLARININ (Vicia narbonensis L.) VERİM VE ADAPTASYONU

Cahit BALABANLI [1]

134 444

This research was carried out in 1998 and 1999 winter period. In this study, yield and some agricultural characters of 15 narbon vetch lines were investigated.

According to the earliest flowering, the earliest maturity, plant height, grain yield and biological yield, significant differences were determined among narbon vetch lines. The highest seed yield and biological yield were obtained with 303.2 kg/da in 2389 and with 801.8 kg/da in 2388 narbon vetch lines respectively.

Bu çalışma, bazı koca fiğ hatlarının Isparta ekolojik şartlarına uyum yeteneklerini belirlemek amacı ile 1998 ve 1999 yıllarında yürütülmüştür.

Araştırmada kullanılan hatlarda en erken çiçeklenme, en erken hasat olgunluğu, bitki boyu, tohum verimi ve biyolojik verim açısından istatistiki yönden önemli farklılıklar belirlenmiş, en yüksek tohum verimi ve biyolojik verim sırasıyla 303.2 kg/da ve 801.8 kg/da ile 2389 ve 2388 nolu hatlardan elde edilmiştir.

 

 • ANONİM, 1992. Yem Bitkileri Islahı. Güneydoğu Tar. Arş. Ens. 1991-92 Yılı Gelişme Raporu, Diyarbakır.
 • ANONİM, 1996. Tarımsal Yapı ve Üretim. DİE, Ankara.
 • ANONİM, 2000. Meteorolojik Veriler. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Isparta.
 • ABD El MONEIM, A.M., COCKS, P.S., 1988. Yield stabılity of selected forage vetches (Vida spp.) under rainfed conditions in West Asia. Agr. Jour. Sci. Camb.111:295-301.
 • AVCIOĞLU, R., Soya, H., 1990. Yem Bitkileri Kılavuzu. Ege Üni. Zir. Fak. Yayınları,
 • Yayın No: 443.
 • BAKIR, Ö., 1987. Çayır-Mer'a Amenajmanı. (Ders Kitabı) Ankara Üni. Zir. Fak. Yayınları, Ders Kitabı No: 292.
 • ERAÇ, A., EKİZ, H., 1985. Yem Bitkileri Yetiştirme. (Ders notu) Ankara Üni. Zir. Fak. Yayınları, Yayın No: 443.
 • İPTAŞ, S., BÜYÜKBURÇ, U., YILMAZ, M., 1996. Tokat ekolojik şartlarında yetiştirilen bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) hatlarının verim ve adaptasyonu üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Çayır-Mer' a ve Yem Bitkileri Kongresi, 301-307, Erzurum.
 • ÖZKAYNAK, İ., 1981. Türkiye'de yetiştirilen adi fiğ (Vicia sativa L.) yerel çeşitlerinden seleksiyon ıslahı ile ıslah edilen formların bazı önemli karakterleri üzerinde araştırmalar. Ankara Üni. Zir. Fak. Yayınlan, Yayın No: 758.
 • SABANCI, C.O., EĞİNOĞLU, G., ÖZPINAR, H., 1996. Menemen koşullarında koca fiğ (Vicia narbonensis L.) ve mürdümük (Lathyrus sativııs L.) adaptasyonu üzerine bir araştırma . Türkiye 3. Çayır- Mer' a ve Yem Bitkileri Kongresi, 287-293, Erzurum.
 • SAĞLAMTİMUR, T., TANSI, V., BAYTEKİN, H., 1988. Yem Bitkileri Yetiştirme (Ders Kitabı). Ç.Ü. Zir.Fak, Yayınları, Ders Kitabı, No:74.
 • TOSUN, F., 1974. Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Kültürü. (Ders Kitabı) Atatürk Üni. Zir. Fak. Yayınları, Yayın No: 123, 300 s.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Cahit BALABANLI

Bibtex @ { tarbitderg137168, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {1998}, volume = {7}, pages = { - }, doi = {}, title = {A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS}, key = {cite}, author = {BALABANLI, Cahit} }
APA BALABANLI, C . (1998). A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 7 (2), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/11515/137168
MLA BALABANLI, C . "A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 (1998): <http://dergipark.org.tr/tarbitderg/issue/11515/137168>
Chicago BALABANLI, C . "A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 (1998):
RIS TY - JOUR T1 - A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS AU - Cahit BALABANLI Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 7 IS - 2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS %A Cahit BALABANLI %T A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS %D 1998 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD BALABANLI, Cahit . "A RESEARCH ON YIELD AND ADAPTATION OF SOME NARBON VETCH LINES (Vicia narbonensis L.) IN ISPARTA ECOLOGICAL CONDITIONS". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (June 1998): -.