Editör

Prof.Dr. Ahmet ŞİMŞEK

Turkey
editortarihyazimi@gmail.com
Subjects: History Education
Institution: HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu

Prof. Dr. Levent YILMAZ

Prof. Dr. İlhan TEKELİ ODTÜ (Emekli)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar OCAK TOBB Üniversitesi

Prof. Dr. Zafer TOPRAK Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan ÖZLEM

Prof. Dr. Ali BİRİNCİ Polis Akademisi (Emekli)

Prof. Dr. Özer ERGENÇ Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN FSMV Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun EMECEN 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Turhan KAÇAR Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Nezihi TURAN Anadolu Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. Rahmi Deniz ÖZBAY Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL Yeditepe Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt KANAT Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEN Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus KOÇ Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma ACUN Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Fahri SAKAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan ABACI Uludağ Üniversitesi

 Prof. Dr. Ramazan ACUN Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNEŞ HBV Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ORAL Aksaray Üniversitesi

Doç. Dr. Gültekin YILDIZ İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa ALİCAN Muş Malazgirt Üniversitesi

Dr. Öğrt. Gör. Teyfur ERDOĞDU Yıldız Üniversitesi

Dr. Öğrt. Gör. Hakan KAYNAR Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğrt. Gör. Gökhan KAĞNICI Uşak Üniversitesi

Dr. Öğrt. Gör. Özlem ÇAYKENT 29 Mayıs Üniversitesi

 

İngilizce Redaktör

Umut Var (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)