Değerlendirme Süreci

tarihyazımı’na ulaşan makale başvuruları öncelikle dergi konseptine uygunluğu açısından baş-editör tarafından değerlendirilir. Sonrasında aday makale intihal taramasından geçirilir. Bu amaçla kullanılan sistem (iThenticate) tarafından oluşturulan raporlar baş-editör veya yetkili alan editörü tarafından değerlendirilir.

İntihal taramasından geçen başvurular daha sonra şekil, yazım dili, kullanılan verilerin yerindeliği ve doğruluğu açısından ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan çalışmalar iade edilir.

Uygun görülen makaleler editör tarafından iki (bazen üç) hakeme isimsiz olarak gönderilir. Hakemler tarihyazımı hakem havuzundan seçilebileceği gibi, yayın kurulu üyeleri arasından da seçilebilir. Editör hakem raporunu inceleyerek gerekli durumlarda ek değerlendirme süreci başlatabilir.

Yazarlarla hakemler arasındaki iletişim yetkisi editör ve Yayın Kuruluna aittir.

Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre ve yayın kurulunun uygun görmesi üzerine izleyen ilk sayıda yayınlanır.