Year 2017, Volume 13, Issue 3, Pages 141 - 148 2017-12-26

Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı

Burçin BOZ [1] , İsmail Can PAYLAN [2] , Mehmet Zeki KIZMAZ [3] , Semih ERKAN [4]

304 0

Biyosensörler, bünyesinde biyolojik bir algılayıcısı bulunan ve bir fizikokimyasal çeviriciyle birleştirilmiş olan analitik cihazlar olarak tanımlanmaktadır. Bir biyosensör temel olarak biyoreseptör, dönüştürücü ve elektronik kısımdan oluşmaktadır. Biyoreseptör olarak en çok enzimler olmak üzere, nükleik asitler, mikroorganizmalar, organeller ve antikorlar gibi değişik biyomoleküller kullanılmaktadır. Dönüştürücü olarak en çok; elektrokimyasal elektrotlar, optik fiberler, transistörler, termistörler ve piezoelektrik kristaller kullanılmaktadır. Biyosensörlerin, eczacılık, tıp, tarımsal üretim, gıda işleme ve çevresel izleme faaliyetleri, askeri savunma sanayi gibi pek çok alanda uygulanma imkânı vardır. Biyosensörler, insanlarda, bitkilerde, hayvanlarda, gıdalarda, toprak, hava ve suda; pestisitler, antibiyotikler, patojenler, hastalıklar, toksinler, proteinler ve daha fazlasının spesifik, hassas ve hızlı ölçümünü sağlarlar. Biyosensörler düşük maliyet, hızlı sonuç ve yerinde analize imkân sağladığından özellikle çevresel analizlerde ve proses kontrollerinde diğer klasik analiz yöntemlerine göre önemli bir avantaj sunmaktadır. Biyosensörler sayesinde hastalıkların teşhisi, gıdaların kalite kontrolü, pestisitlerin veya zehirlerin belirlenmesi, sudaki organik kirliliklerin ölçülmesi, toksik maddelerin, ağır metallerin, patojenlerin tespiti kısa sürede gerçekleşmektedir. Böylece erken müdahale ile hastalıklar ileri safhalara geçmeden tedaviye başlamak mümkün olmaktadır. 

Tarım, biyosensörler, bitki hastalıkları
 • Amine, A., H., Mohammadi, I. Bourais, G. Palleschi, 2006. Enzyme Inhibition-based Biosensors For Food Safety And Environmental Monitoring, Biosens. Bioelectron, 21: 1405–1423.
 • Anonim, 2002. 15 Dakikada Hastalik Teshisi. http://www.hurriyet.com.tr/15-dakikada-hastalik-teshisi 90905, Erişim: Mayıs 2017.
 • Anonim, 2004. Breathalyser detects tuberculosis http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3497900.stm, Erişim: Eylül 2017.
 • Anonim, 2010. Gıdalarda Pestisit Kalıntıları. http://www.diatek.com.tr/Makale-Yontem/Mikrobiyolojik-Analiz/Gidalarda-Pestisit-Kalintilari_93.htm, Erişim: Mayıs 2017.
 • Anonim, 2013. Biyomalzemeler-Biyosensörler, muhendislik.istanbul.edu.tr/metalurji/wp-content/uploads /2013/09/bm04.pptx, Erişim: Mayıs, 2017.
 • Aykut, U., H. Temiz, 2006. Biyosensörler ve Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3: 51-59.
 • Bagde V.L., D.B. Borkar, 2013. Biosensor: Use in Agriculture. IJSR, 2(10): 2277-8179.
 • Bahadır E.B., S.M. Pagano, 2014. Pestisit Analizlerinde Elektrokimyasal Biyosensörlerin Kullanımı. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(2): 8-28 . Bulut, Y., 2011. Biyosensörlerin Tanımı ve Biyosensörlere Genel Bakış, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazig, Turkey.
 • Fang, Y., R.P. Ramasamy, 2015. Current and Prospective Methods for Plant Disease Detection. Biosensors, 4: 537-561. Gökdoğan, Ö., 2011. Lisin Tayini İçin Yeni Amperometrik Biyosensörlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu. Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Ens. Doktora Tezi.
 • Hasançebi, Ö., 2008. Biyosensör Hazırlamada Enzim Kaynağı Olarak Değerlendirilmek Üzere Bazı Bitkisel Dokuların İncelenmesi. Trakya Üniv. Fen Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi.
 • Himmetağaoğlu, A.B., Z. Erbay, D. Baş, 2016. Biyosensörler ve Süt Teknolojisindeki Uygulamaları, Türkiye 12. Gıda Kongresi, 5-7 Ekim 2016, Edirne, Bildiri Özetleri Kitabı.
 • Kara, S., 2009. Mikrobiyal Biyolojik Oksijen İhtiyacı Biyosensörlerinin Geliştirilmesi. Gebze İleri Teknoloji Ens. Mühendislik ve Fen Bil. Ens. Doktora Tezi.
 • Khater, M., A. Escosura-Muniz, A. Merkoçi, 2017. Biosensors for Plant Pathogen Detection. Science Direct Biosensors and Bioelectronics, 93: 72-86.
 • Kumar, A., S.K. Dash, D.P.S. Suman, 2015. DNA Based Biosensors for Detection of Pathogens. Plant Fungal Disease Management, 31–35.
 • Kumar, P., 2016. Biosensor, https://www.slideshare. net/PAWANpawankamiya/biosensor-60259553, Erişim tarihi: Mayıs 2017.
 • Li, Y., 2006. Section 2.3 Biosensors, 52-93pp, of Chapter 2 Hardware, in CIGR Handbook of Agricultural Engineering Volume VI Information Technology, (Çev. P. Demircioğlu ve İ. Böğrekci), www.tarmakbir.org/haberler/ Kitap/5_2.3%20Biyosensörler.pdf, Erişim: Mayıs 2017.
 • McNerney, R., B.A. Wondafrash, K. Amena, A. Tesfaye, E.M. McCash, N.J. Murray, 2010. Field Test of a Novel Detection Device for Mycobacterium tuberculosis Antigen in Cough. BMC Infect Dis. 10: 161
 • Mendes, R.K., R.F. Carvalhal, D.R. Stach-Machado, L.T. Kubota, 2009. Surface Plasmon Resonance İmmunosensor for Early Diagnosis of Asian Rust on Soybean Leaves. Biosensors and Bioelectronics, 24: 2483-2487.
 • Minunni, M, S. Tombelli, E. Mariotti, M. Mascini, 2001. Biosensors as New Analytical Tool for Detection of Genetically Modified Organisms (GMOs). Fresenius J. Anal Chem., 369(7-8): 589-93.
 • Mulpur P, 2015. Smartphone-based Nano-biosensors for Early Detection of Tuberculosis. Sri Sathya Sai Institute, http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=41286.php, Erişim: Mayıs 2017.
 • Mutlu, M., 2002. Yeni Ufuklara, Biyomalzemeler. Bilim ve Teknik Dergisi, Temmuz Sayısı, 17s . Otles, S., ‘’Biosensors’’, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü,
 • http://eng.ege.edu.tr/~otles/Biyosensorler/turkce/yapi.html, Erişim tarihi: Mayıs 2017.
 • Otlu, B., 2011. Biyosensörler: Biyoreseptör Moleküller, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
 • Papadakis, G., N. Skandalis, A. Dimopoulou, P. Glynos, E. Gizeli, 2015. Bacteria Murmur: Application of an Acoustic Biosensor for Plant Pathogen Detection, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132773, Erişim: Mayıs, 2017.
 • Patterson, T., 2007. The Electronic Nose Knows https://www.winesandvines.com/features/article/51554/The-Electronic-Nose-nows+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erişim: Eylül, 2017.
 • Rahi, D., D. Pawar, 2017. Biosensors in agriculture.
 • https://www.biotecharticles.com/PDF_Articles/Biosensors_in_Agriculture_Deepali_Deepa_3774.pdf, Erişim: Ekim 2017. SDI, 2003. http://www.yeneranalitik.com/toksisite_ olcum_cihazi.html, Erişim: Mayıs 2017.
 • Srivastava, S.K., C.J.M. Van Rijn, M.A. Jongsma, 2016. Biosensor-based Detection of Tuberculosis. RSC Adv., 6: 17759–17771.
 • Şenel, F., 2013. Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık Sayısı, 44-45.
 • Tübitak, 2016. http://bilgem.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-bilgem-ve-gtu-isbirligiyle-gelistirilen-misensin-devir-teslim-toreni-gerceklesti, Erişim: Mayıs 2017.
 • Ulu, S., 2014. Biyosensör Teknolojisinde İmmobilize Enzimlerin Kullanımı, https://prezi.com/u408xdmwm2ev/ copy-of-biyosensorler-immobilize-enzimlerin-kullanlmas/ Erişim: Mayıs 2017.
 • Uyar, İ., Ö. Güven, I., 2017. Artıktay, Biyolojik sensörler, kisi.deu.edu.tr/bulent.cavas/ders/bok10.ppt, Erişim: Mayıs 2017. Var, I., B. Kabak, M. Özkarslı, 2004. Mikotoksin Aranmasında Kullanılan Analiz Yöntemleri. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 2(11): 1-11.
 • Zeng, C., X. Huang, J. Xu, G. Li, J. Ma, H. Ji, S. Zhu, H. Chen, 2013. Rapid and Sensitive Detection of Maize Chlorotic Mottle Virus Using Surface Plasmon Resonance-based Biosensor. Analytical Biochemistry, 440: 18–22.
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Burçin BOZ
Country: Turkey


Author: İsmail Can PAYLAN
Country: Turkey


Author: Mehmet Zeki KIZMAZ
Country: Turkey


Author: Semih ERKAN

Dates

Publication Date: December 26, 2017

Bibtex @research article { tarmak377072, journal = {Tarım Makinaları Bilimi Dergisi}, issn = {1306-0007}, eissn = {2651-4230}, address = {Tarım Makinaları Derneği}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {141 - 148}, doi = {}, title = {Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı}, key = {cite}, author = {BOZ, Burçin and PAYLAN, İsmail Can and KIZMAZ, Mehmet Zeki and ERKAN, Semih} }
APA BOZ, B , PAYLAN, I , KIZMAZ, M , ERKAN, S . (2017). Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 13 (3), 141-148. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarmak/issue/34052/377072
MLA BOZ, B , PAYLAN, I , KIZMAZ, M , ERKAN, S . "Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 (2017): 141-148 <http://dergipark.org.tr/tarmak/issue/34052/377072>
Chicago BOZ, B , PAYLAN, I , KIZMAZ, M , ERKAN, S . "Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 (2017): 141-148
RIS TY - JOUR T1 - Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı AU - Burçin BOZ , İsmail Can PAYLAN , Mehmet Zeki KIZMAZ , Semih ERKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarım Makinaları Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 148 VL - 13 IS - 3 SN - 1306-0007-2651-4230 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Makinaları Bilimi Dergisi Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı %A Burçin BOZ , İsmail Can PAYLAN , Mehmet Zeki KIZMAZ , Semih ERKAN %T Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı %D 2017 %J Tarım Makinaları Bilimi Dergisi %P 1306-0007-2651-4230 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD BOZ, Burçin , PAYLAN, İsmail Can , KIZMAZ, Mehmet Zeki , ERKAN, Semih . "Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı". Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 13 / 3 (December 2017): 141-148.
AMA BOZ B , PAYLAN I , KIZMAZ M , ERKAN S . Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı. TMBD. 2017; 13(3): 141-148.
Vancouver BOZ B , PAYLAN I , KIZMAZ M , ERKAN S . Biyosensörler ve Tarım Alanında Kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 2017; 13(3): 148-141.